torsdag 22 mars 2018

Panikfakta - En trollfabrik med starka band till #jagärhär och rödgröna riksdagspolitiker

En trollfabrik med starka band till #jagärhär och rödgröna riksdagspolitiker - Panikfakta

"En av administratörerna som står bakom Panikfakta är en 55-årig kvinna som heter Petra Hall och är bosatt i Piteå. När vi ringer upp henne nekar hon först till att ha något med trollfabriken att göra.

– Nej, det är inte jag, säger hon på en fråga om det är hon som står bakom Panikfakta."

Petra Hall ljuger, hon är administrator för gruppen och även medlem i vänstergruppen #jagärhär.
"En korssökning med Facebookgruppen #jagärhär visar att hela 921 av Panikfaktas medlemmar även är medlemmar i #jagärhär – alltså ungefär hälften av medlemmarna. Det rör sig om en ovanligt stark korrelation mellan #jagärhär och den rödgröna trollfabriken."

"#jagärhär är en grupp med vänsterextrema tendenser som hyllats av regeringen och fått pris av Socialdemokraterna för sin nätaktivism. Gruppen är sluten och undandrar sig granskning från utomstående journalister. De politiker, journalister och debattörer som #jagärhär utsett till politiska fiender sammanfaller i regel med dem som Panikfakta hånar och häcklar i sociala medier."

"Två av medlemmarna i Facebookgruppen Panikfakta sticker ut från mängden. Det är de båda riksdagspolitikerna Niclas Malmberg (MP) och Nooshi Dadgostar (V). "

NOT -  Niclas Malmberg har nu lämnat Panikfakta men är fortsatt med i #jagärhär.


"En annan medlem i Panikfakta är Magnus Dannqvist som jobbar på LO."

 "Flera socialdemokrater är också medlemmar i Panikfakta. En av dem är Tina Afzelius, ledamot i distriktsstyrelsen för Socialdemokrater för tro och solidaritet i Jönköping."

 DN:s Hugo Ewald om Panikfakta: ”De använder sig av fejkkonton för att publicera propaganda”

Notiser

Regeringen vill nu förbjuda anonymiteten online
Migrationsverkets statistik
Så tar du reda på hur mycket Facebook vet om dig

Mitt mål är ett samhälle där Akilov kan "jobba i kassan på Coop"
"Kulturprofilen Stina Oscarson beskriver nu i ETC ett drömsamhälle där Stockholmsterroristen Rakhmat Akilov kan arbeta i kassan på Coop och få "respekt" av kunderna efter avtjänat straff.
"Vem som är terrorist, beror på vem som sitter vid makten", skriver hon i vänstertidningen."

Trots miljarderna – tiggande EU-migranter minskar inte
"EU har det senaste decenniet satsat miljarder på att hjälpa Rumäniens fattiga. Mellan 2014 − 2020 har EU avsatt 336 miljarder kronor (31 miljarder euro), varav cirka 51 miljarder (4,7 ,miljarder euro) i socialfonder."
"I början av mars uppmanade finansminister Magdalena Andersson folk att sluta ge pengar till tiggare, eftersom det kan bidra till människohandel."

Ministern vill ha snällare betygsättning
"Betygssättningen i grund- och gymnasieskolan ska bli snällare genom att elevernas svaga insatser inte ska få större betydelse än flera bra.
– Väldigt mycket pekar på att man fokuserar på den sämsta prestationen"
"Ett enda misslyckande bland en rad toppresultat kan alltså innebära att eleven mister ett A, och halkar ned ett eller flera steg på betygstrappan."

Något jag tagit upp redan när detta idiotsystem introducerades. Ett högst orättvist betygsättningssystem

Regeringens lagförslag: Kvinnliga spermier och män som föder barn
"Reglerna innebär bl.a. att en man som föder ett barn ska anses som far till barnet och att en kvinna som bidrar med sina spermier till ett barns tillkomst ska anses som mor till barnet."

Vilken parodi pga modern teknik med könsbyte, nu gäller inte grundläggande biologiska regler längre ...

Muslimer behöver inte böneutropet längre  - kloka tankar från Mojtaba Ghotbi
"Visst, det råder religionsfrihet i Sverige. Vill muslimer gå till sina moskéer och be till Allah och utföra sina ritualer, då får de göra det. De får passa tiderna precis som alla andra med hjälp av sina klockor och mobiltelefoner.
Men att sprida denna ideologi, som i dag har kapats av bakåtsträvande fundamentalister, med högtalare bör förbjudas både i lag och i praxis."


Utvisningsdömda släpps fria – Sverige får EU-kritik för bristen på förvar
"EU-kommissionen skriver att det är ”av yttersta vikt” att Sverige skaffar fler platser så att invandrare som inte har rätt att vara i landet kan utvisas. Gränspolisen anser att det behövs 800 platser – mer än dubbelt så mycket som det finns nu."

Nära var fjärde person i Sverige har utländsk bakgrund
"SCB noterar att antalet asylsökande har minskat drastiskt sedan rekordåret 2015. Nu ökar istället anhöriginvandringen."

Över 900 hemlösa i Jönköping – Andreas tvingas sova i bilen efter separation
Andra särbehandlas pga etnicitet och man köper bostäder, ger 1:a handskontrakt, går före i kön ...

Tidigare Fi-ledare anmäld för misshandel i t-banan
"Enligt Kawesa anmälde mannen henne för misshandel och hon valde då att göra en motanmälan om misshandel med hatbrottsmotiv. Hon skriver att hennes anmälan nu lagts ned men att hon fortfarande är misstänkt för misshandel av mannen."

"Den 22 december ifjol dömdes Victoria Kawesa för upphovsrättsbrott sedan hon plagierat Therese Svensson, doktorand i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet."

Fria Tider avslöjade inför riksdagsvalet 2014 att Kawesa hade lurat en invandrarkvinna att utan betalning städa hennes våning i centrala Stockholm

Ledarsidorna skriver om "baligate"
Margot Wallström som “nyttig idiot” och en uppluckring av meddelarskyddet är resultatet av #baligate
Brott mot grundlagen ? Men isåfall av vem ...
"Före detta inrikesminister Anders Ygeman, idag gruppledare för socialdemokraterna i riksdagen, anser att moderatledaren Ulf Kristersson ska svara på när Hanif Balis samarbete med Nyheter Idag uppstod. Samtidigt finns det tecken som tyder på att Hanif Bali utsatts för repressalier av moderaternas partiledning för hans kontakt med Nyheter Idag. Bägge gruppledarna för riksdagens två största partier, Tobias Billström och Anders Ygeman, kan därmed ha gjort sig skyldiga till grundlagsbrott.

"De enda som kan ha begått brott i någon mening är Anders Ygeman genom att kräva efterforskning av källa eller vilka andra relationer som folkvalda riksdagsledamöter har med journalister samt möjligen även Tobias Billström som kan ha utsatt Hanif Bali, folkvald representant för moderaterna med ett stort antal personvalsröster för repressalier.
Bägge erfarna ministrar. Och bägge gruppledare för riksdagens två största partier. Som anser sig vara statsbärande."

Margot Wallström i nytt blåsväder efter utspel om judar och terrorister
"Varför judar flyr Malmö tycks utrikesministern inte förstå orsakerna till. Palestinska utbetalningar till terroristers familjer verkar Wallström dock tycka är i sin ordning."

Scouterna har en övning i ”vithetsprivilegier”
"Scouterna säger sig bestå av 68 665 barn och ungdomar i hela landet. En av de aktiviteter de erbjuder sina barn och ungdomar är ”vithetsprivilegier” som består i att barn så unga som 12 år i grupp ska identifiera ”fördelar som vita människor får av vithetsnormen”."

Pisarapporten: Stora skillnader på inrikes- och utrikes födda – trots dukat bord
"När den senaste Pisarapporten publicerades i december 2016 jublade skolminister Gustav Fridolin och flera skoldebattörer på vänsterkanten. Äntligen! Kurvorna började ju (nästan) peka åt rätt håll!"

"De som verkligen lyfte de svenska resultaten tycktes åtminstone mig vara elever av helsvensk bakgrund och tillhöriga en bättre bemedlad medelklass och däröver. Resultaten för andra elevkategorier, i andra skolor och andra bostadsområden var däremot sämre än någonsin. Framför allt bland de vilkas ursprung inte var svenskt (och framför allt bland gossarna)."

"Av de svenska skolbarn som är födda utomlands kunde hela 60 procent pekas ut som lågpresterande, vilket kan jämföras med de svenskfödda där denna grupp bara är drygt 20 procent (och där Pisa även räknar in barn som är födda i Sverige av utländska föräldrar)."

Fi­as­ko för Fridolins pro­gram­me­ring
"Re­dan till hösten ska en mil­jon elever i grund­sko­lan och på gym­na­si­et lära sig att pro­gram­mera. Tanken är att un­der­vis­ningen ska in­ledas re­dan i låg­sta­di­et. Det är ut­bild­nings­mi­nis­ter Gustav Fridolin (MP) som drivit ige­nom re­formen. Men han har inte sett till att för­ut­sätt­ningarna för att ge­nom­fö­ra be­slu­tet finns.
En­ligt en en­kät bland lä­ra­re saknar de flesta ma­te­ma­tik­lä­ra­re på hög­sta­di­et kun­skaper i pro­gram­me­ring. Sju av tio har ingen ut­bild­ning alls och åtta av tio känner sig osäkra på att un­der­visa i pro­gram­me­ring."

Moské som ansökt om böneutrop hetsar mot kristna och judar
"Moskén hetsar mot judar, uppmanar män att kontrollera sina döttrar och kvinnor, använder Saudiarabiens officiella läroplan och böcker i sin islamska skola, uppmanar muslimer att inte beblanda sig med ”kuffar” (otrogna) m m."

Sänkt identifieringskrav för ‘ensamkommande’ ska underlätta uppehållstillstånd
"På måndagen lämnade regeringen över en lagrådsremiss till Lagrådet i vilken man ger ett flertal förslag på hur ”ensamkommande flyktingbarn” som kom till Sverige 2015, företrädesvis afghaner, ska ges en ny chans att få stanna."

30-årig syrier häktad för våldtäktsvåg i Uppsala
"En 30-årig syrisk man häktades idag på sannolika skäl misstänkt för delaktighet i en våg av våldtäktsöverfall som satt skräck i Uppsalas kvinnor sedan en dryg månad tillbaka."


Ung syrier begärs häktad för knivdådet på Pressbyrån i Kristianstad
"Förra veckan skakades Kristianstad av ett mordförsök vid Resecentrum i staden, där två män blev huggna med kniv. Nu har en 19-årig syrisk man begärts häktad för dådet."
 

onsdag 21 mars 2018

Apropå rasism

Läser kommentarer på Facebook hos Victoria Kawesa.

En kvinna (Sara) ställer en fråga om rasism mot vita och får svar:

Sara: "När min dotter måste sitta på bussen till skolan och höra hur svenska tjejer är horor, ser du det då på samma sätt som det du själv upplever? Du vet, hatbrott kommer inte bara ifrån ett håll, utan drabbar alla lika hårt."
...
Victoria Kawesa : Jag har varit det där barnet, så jag vet.
...
Sara : Mm, då bör du förstå att det som sagt inte bara drabbar mörkhyade. Där vi bor, jag och min dotter, är vi en minoritet.
...
Ali Amal Är man rasist för att man kallar svenska tjejer för horor??
...
Sara: Är man inte det? Tycker du att det är ok?
...
Victoria Kawesa : Sara, du saknar tydligen empati och en intersektionell analys av vithet och rasism.

Om religiösa friskolor

Fick en intressant fråga.
 "Sverige har t.ex skrivit på Europakonventionen som enligt vissa tolkningar betyder att Sverige måste ha religiösa friskolor. Är det då odemokratiskt att förbjuda religiösa friskolor?"

Mitt svar :
Konventioner är inte i sig lagligt bindande. Jag skulle tro att de flesta länder bryter mot och gör avsteg mot flera av de konventioner de skrivit på.

Skulle det vara en grundläggande demokratisk rättighet att få driva en religiös friskola. Jag skulle svara absolut nej om vi först talar om en offentligt finansierad verksamhet. Staten är sekulär
, den ska inte gynna religion ekonomiskt.

Att driva en religiös skola innebär med nödvändighet att man har bias mot en specifik religion, vi har religionsfrihet i landet och det inkluderar rätten till frihet från religion för alla inklusive små uppväxande barn som inte ännu har kapacitet att välja själva.

Så nej till varje form av offentlig finansiering/bidrag från det offentliga.

Då återstår frågan om det skulle vara en demokratisk rättighet för föräldrar att påtvinga sina barn att gå i en till 100% privat finansierad religiös friskola (eller tillåta t.ex hemskolning).

Jag säger även här ett absolut nej. 

Varje barn som växer upp bör ha sin rätt att själv fatta beslut om vilken religiös uppfattning det ska bilda sig- Av den anledningen anser jag att föräldrar inte heller bör ha rätt att påtvinga sina barn en religion .

Så jag skulle säga att religiösa friskolor utgör ett brott mot grundläggande demokratiska rättigheter för i det här fallet de barn som växer upp och sätts i dem


Några artiklar om näthatsgranskaren

Styrelsen
Rebecca Weidmo Uvell gräver
Lät sina djur svälta till döds
Lögner om Linköpings universitet
Djurplågaren hyllas (blev senare borttagen som kandidat)
Kanditatur borttagen
Försöker förneka sin identitet
Anställd på Statens veterinärmedicinska anstalt startade ”Näthatsgranskaren” med Tomas Åberg – medan han gömde sig för anmälan om djurplågeri
770 fall, ca 60 ledde till åtal ...
Det mesta är felaktiga anmälningar

tisdag 20 mars 2018

Notiser

Det finns en anledning till att vi har belastningsregister, nyanlända slipper kontroll !
Sexuellt utnyttjande av barn ...
Syrisk familj tvingade 14-årig dotter gifta sig med äldre man
Syrier som vill få sitt giftermål med en minderårig fru godkänd
Avskaffande av demokrati Sverige, inte så svårt... 
Tidningen arbetaren har inte rent mjöl i påsen ...

SD säger som första parti nej till skattefinansierad Public Service
Hoppas fler partier följer och att man tittar på Danmark där man skär ner på budget för sin public service.

Utomnordiska män grovt överrepresenterade i våldtäkter på Åland
"Utomnordiska män är grovt överrepresenterade som dömda gärningsmän i åtal för våldtäkt på Åland. Detta visar en undersökning som Ålands Nyheter gjort utav samtliga våldtäktsrättegångar i Ålands tingsrätt sedan 10 år tillbaka."
Utomnordiska män är åtta gånger mer benägna att våldta än åländska män. De ligger också bakom samtliga färjevåldtäkter.

Nyanlända kan få förstahandskontrakt i Uppsala -- vad hände med att hantera alla lika ?

Gruppvåldtäktsmän är brottsoffer säger SVT, socialtjänst och polis
Sverige blir mer och mer bisarrt...

Pisa-rapport: Invandrade elever presterar sämre i Sverige än i övriga OECD-länder 
"Hela 60 procent av de elever som födda utomlands hamnar i gruppen lågpresterande. Motsvarande siffra för elever födda i Sverige är 20 procent.
Invandrade elever är överrepresenterade som lågpresterande även i andra länder men inte så uttalat som i Sverige. I Tyskland, Italien, Ungern och Storbritannien ligger motsvarande siffra runt 40 procent."
"Även när det gäller elever som invandrat sent, tolv år gamla eller äldre, sticker Sverige ut på motsvarande sätt. Bland dessa elever är det ytterligare 20 procent högre andel som lågpresterar relativt de elever som invandrat i lägre ålder. De många tiotusentals ”ensamkommande flyktingbarn” som Sverige tagit emot i avsevärt större omfattning än något annat EU- eller OECD-land återfinns i den gruppen."

Och så några utmärkta artiklar på ledarsidorna :
Muslimska Brödraskapet skapar ett parallellsamhälle i Sverige
Vem vill lyssna på våldtäktsoffret?

och slutligen en "blast from the past"
Hängdes ut av Aschberg – begick självmord

 


Om gruppvåldtäkterna - #jagärhär visar än en gång färg

Expressen har en artikel om gruppvåldtäkter.
De dömda gärningsmännen i granskningen har i väldigt hög grad utländskt ursprung.
32 av dem är födda utomlands. Sammantaget är 40 av 43 dömda gärningsmän antingen utlandsfödda eller födda i Sverige med två invandrade föräldrar.

Länk till expressens artikelmannen-som-valdtar-tillsammans/

Man kan notera att Mina Dennert (#jagärhär)  reagerar på detta viset :
"BRISTANDE KÄNSLOREGLERING och SÄMRE SOCIAL STÄLLNING anledningen till att män våldtar i grupp? Men nog handlar det om KVINNOSYN också, eller? Inte alla män och självklart inte på grund av hudfärg eller religion eller nåt sånt banalt. Men svårt för mig att tro att inte uppfostran skulle spela in? Det är dessutom lättare att angripa strukturer än känsloreglering hos enskilda individer.
Vill inte peka finger åt någon vill bara att vi som kan hålla fler än en tanke i huvet samtidigt ska ta över den här diskussionen från swishpopulister och rasister. Låt oss syna deras trumfkort, de är inte intresserade av lösningar. Och så här kan det inte fortsätta!"

En av de starkare rösterna inom gruppen, tillika moderator i hatgruppen PanikFakta Petra Hall springer snabbt fram och föröker relativisers :
"Vet faktiskt inte om det är en ny företeelse till att börja med med gruppvåldtäkter. För i så fall är män från Överkalix mer benägna till det. För när jag var yngre läste man i tidningen efter varje midsommar hur en tjej våldtagits av mer än en kille på campingen i Överkalix. De hade nämligen en stor fest där varje år med tusentals ungdomar.

Nu tror jag inte att det nödvändigtvis var Överkalixbor som massvåldtog varje sommar. Det kunde ju varit tillresta finnar, eller Kirunabor, eller rent utav killar från söder, typ Umeå."