tisdag 17 januari 2017

Migrationens kostnader

Mycket har sagts om migrationens kostnader och det är omöjligt att göra en komplett sammanställning men här är några grova uppskattningar :

Migrationens kostnader (avrundade, UO = utgiftsområde):

Direkta kostnader
UO 8 : Migration 35 miljarder
UO13 : Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 33 miljarder.
Summa 68 miljarder

Kostnader pga överrepresentation/överutnyttjande
Migranter har givetvis en andel i övriga kostnader och i de fall de ger en merkostnad i proportion till sin andel av hela befolkningen är det en extrakostnad.
Speciella områden där vi vet att invandrare är kraftigt överrepresenterade så gruppen invandrarna står för en ännu större andel av dessa totalkostnader. Nedan följer totalkostnader :

UO 4 : Rättsväsendet 42 miljarder
UO 9 : Hälsovård, sjukvård och social omsorg 68 miljarder
UO10 : Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 107 miljarder
UO12 : Ekonomisk trygghet för famljer och barn 89 miljarder    
UO14 : Arbetsmarknadsåtgärder 76 miljarder
UO25 : Bidrag till kommuner 106 miljarder
Summa merkostnad : I nuläget okänt men pga överrepresentation lär det ligga en merkostnad i storleksordningen 50 miljarder.

Kostnader i kommuner och landsting
I nuläget okänt hur många miljarder det rör sig om, ett stort mörkertal alltså.


http://www.regeringen.se/artiklar/2016/09/statens-budget-2017-i-siffror/

Vi talar alltså om en total samhällskostnad på ca 120 miljarder bara för staten, till det tillkommer en stor okänd summa som ligger på landsting och kommuner.

Man kan notera att bara de ca 30 000 ensamkommande s.k. "barn" från Afghanistan och Nordafrika kostar ca 1 miljon per styck och år, detta är alltså en årlig utgift på 30 miljarder som finns gömt i ovanstående kostnader varav kommunerna nu får börja betala för.

Ca 160 000 migranter, i princip alla illegala eftersom de inte sökt asyl i första EU-land befinner sig alltså illegalt i landet bara från 2015. Dessa beräknas ha rätt att få ca 300 000 anhöriga hit under kommande år. Den stora kostnaden för Löfven-regeringens sammanbrott 2015 har vi
alltså inte sett än. 


Välfärdsstatens sammanbrott har påbörjats och arkitekten bakom detta är S+Mp med Löfven i spetsen.

lördag 14 januari 2017

Ännu ett av diktaturens kreatur

Efter att Katerina Janousch uttryckt en del personliga åsikter om massmigrationen till Sverige och dess konsekvenser så har ett av diktaturens kreatur vaknat upp.
 
Bokhandeln Läslusen i Uppsala plockade på onsdagen bort Katerina Janouchs böcker från hyllorna.

Elja Lietoff Schüssler, vd för Läslusen, motiverade på bokhandelns Facebooksida sitt beslut så här:
"Någon som verkligen letar spöken är Katerina Janouch! Det må vara så att hennes politiska åsikter inte syns i de gulliga böckerna, men min bestämda åsikt och övertygelse är att jag inte vill stödja hennes produktion på något sätt. Jag väljer i stället att fylla mina hyllor med böcker vars författare inte uppmuntrar till rädsla och hat."

http://www.unt.se/kultur-noje/darfor-tar-hon-bort-katerina-janouchs-bocker-4501817.aspx

Marcus Birro kritiserar starkt detta och ber kreaturet att genast ta bort eventuella böcker han skrivit.
 Han skriver bland annat
"Så långt har det alltså gått. Vi ska rensa bort böcker skrivna av människor som har avvikande åsikter. (Avvikande från vad förresten? Från DN-läsande kulturtanter som driver bokhandlare i Uppsala? Vad ger henne rätten att ebstämma vad dina barn ska läsa och inte läsa?)
Vi plockar undan böcker skrivna av människor som är på kant med eliten, med etablissemanget...
Vi gör alltså av med böckerna skriva av författare som går på tvärs med den rådande ordningen bland kulturens inavlade babianer.
Det är alltså bokhandlare, kulturchefer, chefredaktörer och bibliotekarier som ska bestämma vems böcker som ska läsas. "

http://marcusbirro.blogg.se/

En annan kritisk röst https://asylkaos.wordpress.com/2017/01/13/bojkotta-skitbutiken-laslusen-i-uppsala/

fredag 13 januari 2017

Diktaturens kreatur

Enn Kokk (s) gör på sin blogg lite reklam för sin fru Birgitta Dahl's (s) medverkan i TV1:s TV-program”Go’kväll”, där hon får bjuda fyra gäster på middag. Enn Kokk skriver att han vet vilka gäster det blir men vill inte avslöja detaljerna.

Kan en av gästerna möjligen vara Pol Pot ? Ja då i metafysisk, andlig gestaltning förstås eftersom Pol Pot ju numera är avliden. Vi som är lite äldre minns ju Birgitta Dahls aningslösa och starka försvar av massmördaren Pol Pot... hand i hand gick de då en gång .. Birgitta Dahl och Pol Pot på socialismens försvarslinje.

http://enn.kokk.se/?p=44371&cpage=1 

måndag 26 december 2016

Diskrimineringsombudsmannen sätter muslimsk religiös vidskepelse före vetenskap och patienthälsa


"Lagstadgade klädregler som syftar till att minska risken för överföring av smitta ska enligt DO inte gälla för muslimer, utan betraktas som diskriminerande. Konkret handlar det om en invandrad muslimsk kvinnlig tandläkare som vägrar efterrätta sig de regler i hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen som föreskriver kortärmade kläder vid behandlingsarbete."

"Som patient kan du i framtiden – om du kräver rätten att få vård och behandling på ett smittsäkert sätt grundat i beprövad vetenskap – bli åtalad och dömd för diskriminering av folkgrupp, skyldig att betala skadestånd och uthängd i media stämplad som rasist.!"
http://ledarsidorna.se/2016/12/diskrimineringsombudsmannen-anser-forskningsresultat-rasistiska/
http://avpixlat.info/2016/12/26/do-vill-lata-muslimsk-vidskepelse-aventyra-patientsakerheten/ 

onsdag 21 december 2016

Att tänka fel är normen på Aftonbladet

Läser på Aftonbladet det intressanta påståendet av Petter Larsson : " Men man ska inte inbilla sig att höjda straff minskar kriminaliteten."

Vänta nu, alltså menar Petter Larsson att om man sätter in den kriminella under längre tid så fylls det liksom på med nya kriminella som ersättare för den fängslade enligt ett automatiskt schema så att kriminalitetens storlek vidmakthålls ! 

Tror inte det Petter, om vi håller den kriminella inom lås och bom så kan denne inte begå förnyad kriminalitet och därmed har vi gjort samhället en tjänst och minskat kriminaliteten och antalet nya brottsoffer en smula.

http://www.aftonbladet.se/kultur/a/B9Poe/hogre-straff-utan-effekt

söndag 11 december 2016

Vem har handen i syltburken ?

Anders Forss, en vänsterextremist inom socialdemokratin skriver idag om "roffarmentalitet", dvs att människor förser sig.

blogg.vk.se/andersforss/2016/12/11/roffarmentaliteten-i-vart-samhallsbygge-maste-stoppas-medan-tid-ar/

Vad anser jag själv ?
Jo, roffarmentaliteten är på intet sätt ny, den har funnits så länge människan funnits. De som får tillgång till syltburkarna slevar ur dem så mycket de kan och så har det alltid varit, den stora förändringen är att media har fått större makt och större vilja att avslöja makthavare och nu att till och med traditionell media får konkurrens med att nyheter lätt sprids genom moderna kanaler som internet.

Det är inte den genomsnittlige arbetaren som slevar ur syltburken och har aldrig varit, det är de människor som dragits till maktens köttgrytor som förr eller senare hamnar på ett glidande plan där man betraktar det allmänna som sitt.

Löneklyftor och förmögenhetsklyftor är internationellt sett mycket små i Sverige vilket herr Forss undviker att nämna.

Anders Forss karriär består enligt egen utsago av att bistå välbärgade människor att undvika beskattning, hans tal om möten med olika samhällsklasser förefaller därmed vara rätt tunt. Hans sista arbetsgivare tvingades till en uppgörelse med engelska staten för att sona sina brott.
Framgångsrik ? Kanske på kort sikt men inte i slutändan.

För socialisten existerar endast kollektivet och individen är där en bisak, en helt underordnad organism som endast finns till för kollektivet.

Det är den sortens tänkande som gör att människor som Anders Forss kan förneka att kommunismen begått folkmord.
Det är den sortens människor som om de ges tillfälle att sitta vid köttgrytan börjar förse sig ogenererat

lördag 10 december 2016