torsdag 7 juli 2016

Löfven, mannen som sköt välfärdsstaten Sverige i sank

Snacka om att S + allianspartier fått göra en 180 graders omsvängning. För ett år sedan basunerade Lövfen ut att det inte fanns några gränser för hur stort flyktingmottagande vi kan ta emot, att diskutera volymer var fascistiskt...

Nu sitter vi där djupt ner i gropen pga S+Mp regeringens totala handlingsförlamning 2015. Av de ca 170 000 migranter som kom 2015 kommer 150 000 INTE att behöva följa de nya restriktivare lagarna för anhöriginvandring.

Man räknar med att ca 300 000 TILL anhöriginvandrade därmed ska komma hit lagligt under de närmast kommande åren.

Till de arbetslösa (över 400 000) vi NU har, räknas INTE de vuxna i gruppen av nyanlända 170 000 (givetvis inte heller de kommande 300 000). Om man studerar arbetslösheten ser man att MER än 50% av de arbetslösa redan nu är utlandsfödda.

Det innebär (eftersom etableringstiden är mycket lång och endast en mindre andel av dem kommer att få arbete) att arbetslösheten i Sverige kommer att raka rakt upp i himlen med dessa 470 000 nya svenskarna. Ett mycket litet antal av dessa kommer att utvisas pga ogiltiga asylskäl framgångsfullt. Arbetslösheten är redan ett migrationsproblem och om 5-10 år etter värre.

Kommuner som t.ex Malmö har redan ett behov av att höja kommunalskatten med 5 (!) kronor de närmaste åren för att kunna upprätthålla sin verksamhet på en rimlig nivå.

Det svenska välfärdssamhället krackelerar i allt snabbare takt och nu finns det inte längre något som kan stoppa förstörelsen. Detta kommer att leda till alltmer våld mellan olika grupperingar i samhället.