lördag 30 maj 2015

Socialisten och kooperationen

Socialisten Anders Forss hyllar kooperativa rörelser...

http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1908&blogg=68194

Min kommentar blir att reflektera över OK/Q8's senaste lilla malör med 64 miljoner i pensionsavtal för Vd:n och kommentaren från socialdemokraten Ines Usmann "Jag tycker inte att det är ett särskilt dyrt pensionsavtal. Jag får också mycket pengar när jag går i pension. Jag tycker inte att vi ska ha en vd som ska bli fattigpensionär", säger OK:s styrelseordförande Ines Uusmann till SVT."
http://www.di.se/artiklar/2015/5/29/oks-forre-vd-far-miljonpension/

Anders Forss svarar : "Ja du Jonny! Saker som detta upprör även mig och jag ska göra allt som står i min makt för att saker som denna inte ska upprepas. "

Jag :
Detta ligger i maktens natur, ge människor makt så missbrukar de den. 
Ju större makt, ju större missbruk.
Ju större syltburk att sleva ur, ju smetigare blir händerna.
Det spelar ingen som helst roll vilken ideologisk grund de kommer från.

Detta är en mänsklig defekt att roffa åt sig. Hela den svenska eliten i politikerkåren är genomrutten. Samma sak med de stora börsbolagens styrelser och politiskt utvalda i offentligt drivna bolag. Samma sak med eliten inom fackföreningsrörelsen, inom kooperativa bolag, inom idrottsrörelsen etc etc.

Därför ska människor inte ges makt på det viset som t.ex dagens politiker har, makten ska ges åter till oss väljare att bestämma över vår vardag och över våra liv.

Därför är socialismen skadlig för oss medborgare eftersom den vill "avlasta" oss medborgare med beslut och koncentrera besluten till en politikerelit.

Socialismen vill beskatta oss till döds för att man anser att politikereliten vet bäst hur medlen skall användas.

Anders Forss : "Så länge jag får vara med och bestämma så ska vi politiker inte ägna oss åt denna typ av handling, ej heller de som jobbar i fackförbund och folkrörelseföretag.

Vi ska föregå med gott exempel. Och om du läser mina inlägg så kan du finna att det är just den sortens samhälle som jag vill bygga.
"


Jag :
Du kan knappast anses ha föregått med gott exempel, du erkänner att din bakgrund har varit att hjälpa företag och individer att undgå skatt.  Oavsett om det varit inom lagens ramar eller ej så har du haft en minst sagt omoraliskt baserad karriär.

Att du nu på gamla dagar slickat såren och dragit hem till Sverige för att dra nytta av den svenska välfärden som du inte bidragit till förstärker inte direkt synen på en man med moral passande någon som ska ges makt.

Dina ovetenskapliga påståenden om laktostolerans och dina hemsnickrade begrepp om religion, kärlek och socialism som den enda vägen där allt annat är motsatsen till kärlek tyder inte på den balans och det förnuft man söker hos en politiker.

Dina upprepade faktafel som jag påpekat och som du vägrar erkänna är inte att föregå med gott exempel.

Du säger ofta "Så länge jag får vara med och bestämma " så ska det bli bra men det har ingen annan mening än att om du skulle kunna vara enväldig diktator i din framdrömda återuppståndna DDR-kopia så skulle du bestämma allt och "kärleken" skulle då ges möjlighet att lägga sin blodbestänkta filt över det svenska folket.

Socialistisk matematik

Socialisten/kommunisten Anders Forss utropar att
"95.000 miljarder - så stor är siffran på hur mycket pengar EU's företagsägare "stjäl" från EU's medborgare varje år genom att inte betala skatt i de olika EU länderna.
95.000 miljarder kronor räcker till att skapa många nya jobb, mycket mer välfärd och betydligt starkare sociala trygghetssystem."
Han har läst "(s)tjärnjournalisten" Daniel Swedin's ledare på Aftonbladet
http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/danielswedin/article20861769.ab
Låt se vad verkligheten är :
EU GDP 2014                            : 13920541 miljoner euro dvs ca 13921 miljarder euro *
95000 miljarder kronor är ca  :                                                        9600 miljarder euro
Låt mig betvivla att EU's företagsägare undviker att betala så mycket skatt ...
Faktakontroll, källkritik etc är inte "ekonomen" Anders Forss starka sida... ej heller ledarskribenter på Aftonblaskan ...
* Källa : http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_the_European_Union
GDP - Värdet på alla varor och tjänster som produceras inom ett lands geografiska gränser.
http://nationalekonomi.hannes.se/makroekonomi/bnp

Uppdatering :

Anders Forss skriver som svar på min kommentar :
"Jonny, denna siffra är bara det som finns bevis för - Mörkertalet är stort och den riktiga siffran väsentligt större.  För denna siffra finns som sagt bevis. "


Min kommentar :
Vilka bevis ? Har brott begåtts ?
"Den riktiga siffran väsentligt större" ?
Du menar på fullt allvar alltså att EU's företag undviker att betala mer i skatt än hela EU's samlade GDP då ...
9600 miljarder av 13921 miljarder är alltså väsentligt mindre andel än den "verkliga" siffran.
Skrattretande dålig koll på verkligheten skulle jag säga.

Anders Forss fortsätter ihärdigt :
"Jag har full kontroll Jonny. Jag tror det är därför även du blir upprörd.

Siffran är en sammanställning av alla sorters skatter som undviks, Bolagsskatt, utdelningsskatt, kapitalskatt etc. "

Min kommentar :
Du påstår på fullt allvar att företag/ inom EU borde betala ca 9600 miljarder euro mer i skatt i EU-länderna. Jag använder euro på båda beloppen för att förenkla för dig.

Dessa 9600 miljarder euro är enligt dig då ändå en otroligt låg uppskattning och den verkliga siffran borde vara betydligt högre.

HUR MYCKET skatt ska då enligt dig EU's medborgare och företag betala i skatt tillsammans ? Med ditt resonemang kommer den siffran att bli betydligt högre än 100% av EU's totala GDP...
Att företag och individer följer lagar och regler och kan minska sin beskattning är ingen nyhet, det innebär INTE att de begår brott och "stjäl" vilket du antyder. DET är inte för övrigt vad jag i huvudsak vänder mig mot.
Det jag vänder mig mot är den totala brist på verklighetsförankring som Swedin i Aftonbladet och du uppvisar när det gäller fakta.
Jag ser inga bevis för dessa löjeväckande påståenden, bevis du påstår finns.
Minsta rimlighetskontroll av fakta borde få er att inse att Swedins och ditt påstående är helt fel.

Anders Forss "Ekonom"/Busschaffis/Expert på allt/Socialist

Daniel Swedin / Ledarskribent (!) Aftonbladet/Socialist

Uppdatering :Hur var det nu Anders Forss ... du påstod att

"95.000 miljarder - så stor är siffran på hur mycket pengar EU's företagsägare "stjäl" från EU's medborgare varje år genom att inte betala skatt i de olika EU länderna.

http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1908&blogg=68207

Jag klagade på bristande källkritik och rimlighetsanalys...


Läser idag att "OECD uppskattar att VÄRLDENS länder årligen förlorar mellan 1.000 miljarder och 2.000 miljarder kronor i skatteintäkter på grund av att multinationella företag ägnar sig åt aggressiv skatteplanering.
Det motsvarar mellan 4 och 10 procent av de totala skatteintäkterna från bolagsskatter."

http://www.di.se/artiklar/2015/10/4/debatt-vi-tapper-till-skattekryphalen/

2000 miljarder för hela planeten jämfört med dina påhittade 95000 miljarder för EU ...

fredag 29 maj 2015

Paja(s)regeringen dyker ner mer och mer i opinionen...

“Löfvens minoritetsregering samlar nu bara 32,5 procent, inte ens en tredjedel av väljarkåren.”

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20873384.ab

 Sverige behöver en fungerande regering som bygger Sveriges välstånd - avsätt röran !

Kooperationens ledning ska inte bli fattigpensionärer !!!

Rörel(s)en tar hand om sina toppar.

"OK:s tidigare vd Göran Lindblå har fått ett generöst pensionsavtal. Totalt kan han få 64 miljoner kronor i pension om han blir 85 år, uppger SVT Nyheter. "

"Jag tycker inte att det är ett särskilt dyrt pensionsavtal. Jag får också mycket pengar när jag går i pension. Jag tycker inte att vi ska ha en vd som ska bli fattigpensionär", säger OK:s styrelseordförande Ines Uusmann till SVT."

Socialdemokraten Ines Uusmann har förmodligen inte heller hon planer på att bli fattigpensionär ...

http://www.di.se/artiklar/2015/5/29/oks-forre-vd-far-miljonpension/

söndag 24 maj 2015

Anders Forss om jobbskatteavdragen

Socialisten Anders Forss driver många märkliga teser, om jobbskatteavdragen skrev han : ""

"Anders Forss: :alla de jobbskatteavdrag som Alliansregeringen genomförde under sina 8 år vid makten. Delar av besluten spillde över på flertalet som även de fick sänkt skatt – Dock var det fåtalet som gjorde den stora vinsten på jobbskatteavdragen sett i kronor och ören. 1% av en hög inkomst är betydligt mer än 1% av en låg inkomst."

"Anders Forss: Tveklöst är dock att de med högre inkomster tjänat betydligt mer på jobbskatteavdragen om man räknar i kronor istället för i %."

"Anders Forss: Att jobbskatteavdraget ger störst besparing vid en given brytpunkt råder inget tvivel om, däremot ligger brytpunkten vid lönenivåer som är höga i förhållande till den svenska genomsnittslönen."

"Anders Forss: Jag vill fortfarande hävda att jobbskatteavdragen gynnar de högavlönade mest vilket du ser ut att ha svårt att erkänna. Sedan är den slopade förmögenhetsskatten en ännu större inkomstkälla för dessa människor"

En genomsnittlig svensk heltidsarbetande tjänar i år ca 28000:- / månad före skatt, dvs nära gränsen för maximalt skatteavdrag. Jag betraktar inte genomsnittliga heltidsarbetande svenskar som högavlönade. 
 
Slopad skatt på förmögenhet är inte samma sak som inkomstkälla (vad har Forss för ekonomisk utbildning ehentligen)...


Sedan rör Forss till det när han försöker förstå siffermaterial från jobbskatteavdraget.se vars räknemodell är helt knas för stora inkomster).
  
"Anders Forss: Om du använder dig av de beräkningsprogram som finns kan du se att den som tjänar 100.000 per månad fått en större total löneökning från 2006 än den som tjänar 50.000. "
 
"Anders Forss: Vid lön 25.000 kr/ månad totalt 73.250 kr mer i börsen sedan 2006.
Vid lön 30.000 kr/mån totalt 102.655 kr mer i börsen sedan 2006.
Vid lön 10.000.000 kr/ månad 404.774 kr mer i börsen sedan 2006.
"


 FAKTA 2015 :
25000:- / månad - skattelättnad ca 1900:- / månad = ca 22800 detta år.
30000:-/ månad - skattelättnad ca 2200:- / månad = ca 26400 detta år.
100000000:-/månad skattelättnad ca 2200:- / månad = ca 26400 detta år.

  
"Anders Forss: Jag ägnar mig inte åt de små detaljerna. Bevisen är oemotsägliga om du ser på den totala besparingen mellan de olika inkomsterna. "
  
Du kallar en skattereform som ger genomsnittliga vanliga heltidsarbetande svenskar ca 25000:- mer i plånboken per år för "små enskilda detaljer".

En familj med två heltidsarbetande ca 50 000:- mer om året är för dig detaljer. 

 
Anders Forss: Mänsklig värdighet och en kärleksfull politik innebär att det med högre inkomster ska betala mer skatt. Vad jag kan tänka mig är en stigande statsskatt på inkomster över brytpunkten med ett skatteuttag på ca 40 istället för dagens 20% statskatt på inkomster ovan 50.000 per månad.
 

 En annan upplysning, vi har redan idag en extra statlig skatt på högre inkomster på 5% extra (värnskatt), dvs då totalt 25% i statlig skatt på nettolön över denna nivå, vet du verkligen inte hur det svenska skattesystemet fungerar ?

Vi har även allmän löneavgift. Skatten kallas avgift, men tillfaller staten och är inte kopplad till några förmåner i socialförsäkringsystemet. Avgiften ingår inte heller i de så kallade socialavgifterna. Denna utgör i år 10.15% skatt på BRUTTOLÖNEN ! Dvs alla inkomstgrupper betalar 10.15% extra statlig skatt på sin bruttolön. Detta är för övrigt en statlig skatt som pensionärer och arbetslösa slipper.


Vidare är alla de skattemedel som avsätts till sjuk/arbetslöshetsförsäkringarna i form av arbetsgivaravgifter över brytgränsen en ren extra skatt, dvs ca 15% på all BRUTTOINKOMST över är denna brytnivå är extra skatt.

Det är bekymmersamt att politiker inte vet hur grundläggande saker i vårt samhälle fungerar. Inte undra på att de då i sin agitation kan hamna oerhört fel.

  
" Anders Forss: Jag vågar nog med råge påstå att jag kan skattesystemet utan och innan. I mitt tidigare yrkesliv var just skatter, skatteplanering och min huvudsysselsättning. "

 "Sedan har vi inte världens högsta skatter - det finns många länder som har ännu högre beskattning,"

 Du kan påstå vad du vill men du har redan visat ett flertal gånger att grundläggande saker i skattesystemet visste du inte om.

Att du varit duktig på att hjälpa andra utomlands att undvika/minimera skatter är en helt annan sak.

Förhållandena i Sverige för vanliga arbetare har du ingen stenkoll på.

Förklara nu för mig hur mycket mer någon med en månadslön på 10 miljoner får i skattelindring pga jobbskatteavdraget än den med en månadslön på 30 000:- . Svaret är 0 och det vet du nu hoppas jag.

Jag invände mot din felaktiga formulering :
"Dock var det fåtalet som gjorde den stora vinsten på jobbskatteavdragen sett i kronor och ören. 1% av en hög inkomst är betydligt mer än 1% av en låg inkomst."

Att du inte klarar av att erkänna felet i din beskrivning är beklämmande.

Du skriver :

"Att vanliga löntagare ska få det bättre har jag inget alls emot - däremot ska skattesänkningarna för denna grupp solidariskt finansieras av de som tjänar mer. "

Skattesänkningar kan finansieras av en växande ekonomi, det borde du som ekonom veta. Att beskatta hårt de som tjänar mest ger inga stora pengar, du behöver isåfall använda den vanliga S-politiken och hårdbeskatta medelklassen, dvs normalinkomsttagarna.

Jo, vi har ett av världens högsta skattetryck och dito skatter på arbete, det borde du veta.


"Anders Forss : Det kalkylinstrument jag hänvisat till kommer från Alliansen.

Trots allt har den rätt på sista raden vad gäller de totala besparingarna. Tveklöst ger detta vid handen att det är precis som jag sa i mitt original inlägg nämligen att jobbekatteavdraget kom till för att dölja de riktiga utfallet. Nämligen att de med högst inkomster fått den största totala besparingen.  "


 Du fortsätter alltså och fäktar mot väderkvarnarna !

Nej, den räknare du hänvisar till på jobbskatteavdrag.se rörande totala besparingar fungerar inte alls när beloppen på månadslön är stora, siffrorna blir HELT urspårade. OM du bemödade dig att göra enkla överslag och egna kontroller skulle du se hur totalt fel siffrorna blir i de nedre raderna ... t.ex negativa värden på "löneökning" rader etc.
De totala besparingarna blir helt uppåt väggarna...

Sajten är gjord av Harald Klomp som skriver "Sajten Jobbskatteavdrag.se har jag gjord som privatperson och inte på uppdrag av någon. " Den är alltså inte gjord av alliansen som du nu påstår.

Du har allså ännu en gång visat att du trots vad jag påpekat upprepade gånger inte förstått hur detta fungerar.

Du har som sgat visat att du inte kunde göra rudimentär faktakontroll och rimlighetsanalys. Pinsamt Anders.

Är du helt oförmögen att ta till dig fakta och kritiskt granska uppgifter ? Teknikaliteter talar du om ... pinsamt när du helt missförstått saker och ting.

Kommer du någonsin att förstå och erkänna att du har haft helt fel hela tiden ?


 "Anders Forss: Låt oss komma överens om att vi inte är överens, du har din syn jag har min."

Schack Matt Anders Forss !

"Anders Forss: Jonny jag varken skäms eller tycker det är pinsamt på något sätt. Om du tycker att det är pinsamt borde du innan du säger så förklara varför det faktiskt är så som jag påstår nämligen att den totala besparingen blivit störst för de som tjänar mest.

Sedan till det viktigaste av allt. Jag har allt sedan starten sagt och motsatt mig en debatt där man lyfter sakfrågorna ur sitt ideologiska sammanhang och ägnar all tid och kraft till att debattera dessa.

Min huvuduppgift är att lyfta fram ideologin och se till att det är den och inget annat som debatteras. Med hjälp av skalan som sträcker sig från KÄRLEK till GIRIGHET ska den svenska väljarkåren med lätthet kunna avgöra vilken ideologi som är närmare den ena eller andra egenskapen . Utifrån denna övertygelse ska de sedan rösta.

När detta är gjort och väljarna förstått och röstat på den ideologi som ligger närmast deras hjärta bygger vi utifrån den politiken i sakfrågorna. Politiken i sakfrågorna blir självfallet ett resultat av den ideologiska övertygelsen.

Politik ska byggas utav KÄRLEK - Av KÄRLEK bygger vi politik!
"


Du är inte trovärdig längre.

Jag har bevisat att du har haft fel på flera punkter nu och att du inte kunnat göra enkla grundläggande faktakontroller och rimlighetsanalyser.

Du har på annan plats skrivit att du kan erkänna fel och brister men bevisar hela tiden motsatsen. Det är mänskligt att göra fel och att ha fel men du fortsätter trots att du blivit överbevisad att hävda att du har rätt.

Du menar på fullt allvar att väljarna endast ska rösta på ideologier och inte bry sig om sakfrågor. Tror du att väljarna är lamm som ska ledas av de stora ledarna ?

Tror du att väljarna är ointresserade av sakfrågor som påverkar deras vardag i högsta grad ?

Du ger uttryck för väljarförakt och förakt för andra politiska partier än det vänsterklet du själv står för (som inte är traditionell socialdemokrati).

Det finns ingen kärlek i den politik du står för, bara en lång färd mot evigt mörker för mänskligheten.


http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1908&blogg=68122Att vara expert

Socialisten Anders Forss (http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1908) basunerar ut att han är expert och mycket kunnig inom i princip det mesta verkar det som. T.ex är han expert på kollektivtrafik (http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1908&blogg=68146 )

Motivationen är att han kör buss sedan ett tag tillbaka...


Själv är jag t.ex expert inom näringslära då jag regelbundet upphandlar matvaror och konsumerar desamma.

Jag är även motorexpert pga många års erfarenhet av franförande av motorfordon på allmän väg, detta bara för att nämna några av mina många expertområden.

Bidragslinje istället för arbetslinje i praktiken

"Thomas Johansson, 57, nekades p-tillstånd, fastän han saknar båda sina armar.
Efter tre avslag ger han upp – och säger upp sig från sitt jobb."

"P-tillståndet han har haft i tio år drogs plötsligt in."

Thomas kan nu inte längre arbeta.
Transportstyrelsens ansvariga gömmer sig och hänvisar till sekretess.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20842291.ab

fredag 22 maj 2015

Slöseriet med skattemedel exermpellöst

“Det totala värdet av den offentliga marknadens affärer växer. Det visar en ny stor kartläggning som Di har tagit del av. Enligt undersökningen uppgick inköpen till 823 miljarder kronor under 2014. Det var en ökning med drygt 7 procent från 2013.
Men stora belopp slösas bort i ineffektiva upphandlingar och uppemot 80 miljarder kronor av skattebetalarnas pengar skulle kunna sparas varje år.

http://www.di.se/artiklar/2015/5/20/80-miljarder-slosas-bort/

Socialdemokraterna rasar vidare

http://www.di.se/artiklar/2015/5/21/alliansen-gar-om-rodgrona/

lördag 16 maj 2015

Bromma flyplats, ännu ett öppet sår i den handlingsförlamade rödgröna röran.

http://www.di.se/artiklar/2015/5/15/ny-strid-om-bromma-flygplats/
http://www.di.se/artiklar/2015/5/15/forst-da-kan-bostader-byggas-pa-bromma-flygplats/
Sverige behöver en fungerande regering som bygger Sveriges välstånd - avsätt röran !

IF Metall : Politikerna riskerar landets elförsörjning

Skarp kritik mot den rödgröna rörans energipolitik från fackföreningar och näringsliv.

http://www.di.se/artiklar/2015/5/15/debatt-politikerna-riskerar-landets-elforsorjning/

Sverige behöver en fungerande regering som bygger Sveriges välstånd - avsätt röran !

Sifo: Raset för S fortsätter


http://www.di.se/artiklar/2015/5/17/sifo-raset-for-s-fortsatter/

  • S 25,9 (27,4)
  • V 7,5 (6,6)
  • MP 8,2 (8,9)
  • M 24,4 (24,7)
  • C 7,2 (6,5)
  • FP 5,7 (5,6)
  • KD 3,2 (3,9)
  • SD 14,7 (12,5)
  • FI 2,3 (2,6)

Förmånsbeskatta Eskil och/eller anmäl för mutbrott !

"Den tidigare jordbruksministern Eskil Erlandsson bjöds av skogsbolaget SCA på lyxig vildsvinsjakt i Tyskland. Kostnaden låg på omkring 20.000 kronor."

Erlandsson bekräftar och "berättar att han själv stod för resekostnaden på omkring 5.000 kronor. Erlandsson säger själv att alla regler har följts och att han inte ser det som något kontroversiellt. Uppgiften fångar dock kammaråklagare Thomas Forsbergs, vid Riksenheten mot korruption, intresse."

http://www.di.se/artiklar/2015/5/15/eskil-erlandssson-bjods-pa-lyxjakt-av-sca/ 

Ska S-regeringen tvångsupplösa facken ?

Vi vet ju att i ett socialistiskt land behövs inga fackföreningar men dit är det långt (till ett socialistiskt Sverige).

Nåväl, Justitieministern Morgan Johansson (S) hotade i Ekot att tvångsupplösa börsbolag som har för få kvinnor i styrelsen.

Hur står det då till i t.ex LO ?

"Enligt Di:s genomgång står det illa till med jämställdheten i fackens styrelser. Endast fyra av LO:s 14 förbund har minst 40 procent kvinnor i styrelsen. I tre fack finns noll kvinnor i styrelsen."

http://www.di.se/artiklar/2015/5/15/ojamlikt-i-facket/

tisdag 12 maj 2015

Rödgröna rörans ändring av RUT/ROT sågas av Ekobrottsmyndigheten och Ekonomistyrningsverket


http://www.di.se/artiklar/2015/5/11/kapat-rotavdrag-sagas-av-tunga-myndigheter/

Ännu en bredsida mot oseriösa religiösa förnekare av evolutionen

"En forskargrupp i Uppsala har upptäckt en "felande länk" - som visar hur enkla organismer har utvecklats till de komplexa celler som människor, djur och växter är uppbyggda av."

"De nyupptäckta mikroorganismerna är av en typ som kallar arkéer och har döpts till Lokiarkéer, efter platsen de hittades på."

http://www.di.se/artiklar/2015/5/6/svenska-forskare-hittade-felande-lank/

Miljöpartiets Åsa Romson , många grodor blir det

Det har varit miljöfarlig färg på egen båt, resor med rikets plan  och nu dessa grodo...

"Åsa Romson gjorde offentlig avbön efter sin nazifadäs i partiledardebatten.
Men i delar av Miljöpartiet ifrågasätts nu språkrörets förmåga att leda partiet.
– Vi har en partiledare som inte förstår sig på hur man ska prata politik, säger en MP-källa."


http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20775430.ab

I DI pratar man Juholt varning för Romson men det är som att jämföra nazismens koncentrationsläger med flyende över medelhavet... skillnaderna är enorma. Juholt var liksom Auschwitz separata extrema händelser i historien som inte bör jämföras med andra fenomen (och givetvis inte med varandra)

http://www.di.se/artiklar/2015/5/11/experten-om-romson-tankarna-gar-i-juholt-riktning/


måndag 11 maj 2015

S-profil är deprimerad

"Jag brukar inte jubla över TV:s partiledardebatter. " Ja så säger Jan Andersson (S) under rubriken "Det fanns bara förlorare i gårdagens partiledardebatt."

www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1755&blogg=68129

Min kommentar : Hmmm... du brukar faktiskt glatt utse din egen partiledare till vinnare ...

fredag 8 maj 2015

Socialdemokratins väg mot världs ände

Socialdemokraten Jan Andersson skriver "Det våras inte för europeisk socialdemokrati."

http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1755&blogg=68117

I England är kollapsen för labour enorm.
I Finland sitter S utanför köttgrytorna, samma sak i Norge.
I Frankrike styr socialisterna fortfarande och missköter landet, samma sak i Sverige.
Om bara alliansen börjar bedriva politik och lämnar DÖ så kan de tvinga fram ett maktskifte i Sverige.

Europeisk socialdemokrati går svältdöden till mötes. En förstelnad partipolitisk cementklump som inte klarat av att gå in i 2000-talet behöver ingen.


måndag 4 maj 2015

Socialdemokraterna rasar i opinionen

http://www.di.se/artiklar/2015/5/4/s-fortsattar-tappa-valjarstod/


          Mars             April           Förändr
M 24,4 25,1 0,7
FP 5,2 5,5 0,3
C 5,9 6 0,1
KD 3,9 3,8 -0,1
S 29,9 27,5 -2,4
V 6,2 6,7 0,5
MP 6,7 7,4 0,7
SD 14,4 14,7 0,3
övr* 3,3 3,3 0
FI 2,2 2,2 0
osäk 9,8 10,7 0,9

söndag 3 maj 2015

Nej tack till ett nytt samhälle !

Socialisten Roger Jönsson önskar bygga ett nytt samhälle.

Min kommentar :
Jag vill inte ha ett nytt samhälle, stora omstörtande förändringar brukar leda till kaos och tragedi. jag vill ha ett samhälle som fortsätter att sakta stegvis utvecklas och förbättras.

Tyvärr har jag svårt att se en sådan utveckling i Sverige, välståndet urholkas i allt snabbare takt.

Hälften av de nya svenskarna har högst grundskoleutbildning. Redan har vi 270 000 av dem i långtidsarbetslöshetens avgrund och nu fyller vi på med kanske 50 000 - 100 000 till varje år,

Allt detta bäddar för ett samhälle i en snabbt nedåtgående spriral och allt värre inre motsättningar. Framtiden finns inte längre i Sverige.


                                                            Game over.

fredag 1 maj 2015

Då var det dags igen

Diktaturens symboler plockas fram.
Socialister och kommunister som strävar efter proletariatets diktatur plockar fram sina blodröda skynken och sjunger om hur vi dignar under skatter , nej just det, man skippar den versen...

Varje år kommer denna dag som en vedervärdig påminnelse att det ännu, trots ca 100 år av ovedersägliga bevis för vad socialismen innebär, finns människor beredda att gå i takt under dessa blodbesudlade symboler.

Alla med kognitiv förmåga borde kunna dra sina slutsatser av historien men icke. Än idag framhärdar ett litet antal kommunister/socialister och tror att de nästa gång ska lyckas, den femtielfte gången ska det bli annorlunda, då ska man inte skapa ännu en diktatur utan något annat, hur fan är de funtade som tror det ?

Socialdemokraten Mario skriver om 1:maj.
 http://matteoni.blogspot.se/2015/05/forsta-maj-har-krympt-till-nationell.html

Min kommentar :
2015 och fortfarande har vi ett kungahus som ärver sin oficiella position, status och förmåner med blodets mystik. Skandal helt enkelt

Slutligen :
”Båd’ stat och lagar oss förtrycka, vi under skatter dignar ner.”

Mer relevant än någonsin.