måndag 31 mars 2014

Bra intern S-kritik mot Ibrahim Baylan's senaste dåliga ide

Än en gång slår S knut på sig själva med idiotiska förslag, nu att göra gymnasieskolan obligatorisk !
Man verkar beredd att göra vad som helst för att få tag i något slags initiativ i debatten om skolpolitik och då går det som det går...

Per Högberg (s) sammanfattar hur dåligt tänkt detta är.

http://www.oneclick.hogbergstankar.se/2014/03/30/s-missar-malet-och-starker-inte-folkhogskolan/

söndag 30 mars 2014

Nystartszoner, nej tack.

"Regeringens satsning på nystartszoner i utsatta områden har fastnat i EU-kommissionen och kommer inte i gång före valet"

 "Förslaget går ut på att företag med färre än 50 anställda i områden med många långtidsarbetslösa, lågutbildade och bidragsberoende ska få kraftiga skatterabatter."

http://www.di.se/artiklar/2014/3/29/satsning-pa-nystartszoner-kan-stupa/

EU borde säga nej men EU är ju fast i smörjan själva med enorma bidrag till olika regioner inom EU redan. Det största bedrägeriet mot EU's befolkning i denna fråga är de enorma suibventioner som utgår till jordbrukspolitiken.

Den rätta vägen är att se över skattesystemet generellt sett, få bort de enorma skattekilar som finns. RUT reformen är ett lyckat exempel som fungerar och skapar arbete samt ger plus i statskassan totalt sett.

Tanken att vi ska ha regioner inom kommuner där men betalar mycket mindre skatt från en gata till en annan är  rent ut sagt idiotisk och kommer bara att leda till stort missbruk av systemet.

Om dagens lärarstudenter

Anna Dahlberg skriver om skolan i expressen http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/hur-kan-alliansen-missa-allvaret/ och citerar bland annat "Lärarnas Nyheter : "

Under det närmaste årtiondet kommer var fjärde lärare att gå i pension. Det är i många fall de bästa lärarna som Skol-Sverige har kvar. Mycket talar för att Pisaraset kommer att accelerera ytterligare när dessa lärare av den gamla stammen kliver av.
Efter sig lämnar de ett rekryteringshål på 80000 lärartjänster som ska fyllas. Ingen fråga borde uppta regeringen mer än hur denna pågående generationsväxling ska lyckas.
Erfarenheterna hittills förskräcker. Det är inte längre lärarnas, läkarnas och kulturarbetarnas barn som blir lärare. Dagens lärarstudenter har, för att citera en artikel i Lärarnas Nyheter: "lägre gymnasiebetyg, sämre resultat på högskoleprovet, sämre kognitiv förmåga, sämre ledaregenskaper, i större utsträckning rekryteras från lägre socialgrupper med mindre kulturellt kapital och från familjer med ett annat modersmål än svenska" (LN 15/11-12)."

Detta är alltså vad våra barn i nästkommande generarioner ska möta i sin skola...
Att de rekryteras från invandrargrupper är i sig inget problem, däremot är det ett enormt problem att de har "lägre gymnasiebetyg, sämre resultat på högskoleprovet, sämre kognitiv förmåga, sämre ledaregenskaper,".

Samtidigt  pågår en mobilisering i att man ska lösa skolans problem genom att ge ett generellt stort lönelyft, som om det skulle göra annat än att hälla bensin på elden.

Duktiga lärare ska premieras med högre löner, dåliga lärare ska bort ur skolsystemet.
Kraven till lärarhögskolan ska höjas. Ideerna från vänsterhåll om att gömma lite av arbetslösheten genom att tvinga alla att gå igenom gymnasiet är ett luftslott och ideen att alla ska ha högskolekompetens likaså.

torsdag 27 mars 2014

För höga lägstalöner skapar arbetslöshet.

"Sveriges höga lägstalöner skapar sysselsättningsproblem för framför allt unga och invandrare. Det skriver ekonomiprofessorn Lars Calmfors i en kolumn i Dagens Nyheter på torsdagen. Med all sannolikhet, skriver Calmfors, är de svenska lägstalönerna så höga att de minskar sysselsättningen."
Nu ska vi se om socialdemokraterna kommer att hålla med Calmfors, de gillar ju att referera till honom ...

Blingbiskopen sparkad

Tebartz-van Elst har bland annat kritiserats för att ha låtit kostnaderna skena i samband med byggandet av en ny tjänstebostad. Budgeterade 5,5 miljoner euro slutade till sist på 31 miljoner, eller motsvarande drygt 260 miljoner kronor. Men då fick biskopen en fin trädgård för 783.000 euro och ett badkar som kostade 15.000 euro, skriver AFP. Utläggen har bekostats med medel som kyrkan får ta in genom beskattning.

http://www.di.se/artiklar/2014/3/27/biskopen-av-limburg-lamnar-sin-post/

Blingpåven sitter dock kvar liksom hans kadrar av pedofiler.De är ju skapade som sin "guds avbild" vilket ju säger en del om denne "gud".

lördag 22 mars 2014

En portion välfärd

En anställd på Arbetsförmedlingen (AF) använde tjänstemobilen på utlandssemestern och surfade för 115 000 kronor.

http://www.expressen.se/nyheter/af-anstalld-surfade-for-115-000-kronor/

AF:s dåvarande generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist fick hård kritik sedan hon mellan mars 2012 och augusti 2013 surfat för 281 000 kronor, bland annat sedan hon inte stängt av telefonens så kallade roaming under flera utlandsresor.

Många bäckar små ... ger en flod av slöseri.

Invandringen lönsam ?

På DN publiceras ett debattinlägg från nätverket "Oss alla" om invandringens påstådda påverkan på det Svenska samhället

http://www.dn.se/debatt/vi-punkterar-de-vanligaste-myterna-om-invandringen/
Nätverket påstår att man punkterar myter, i själva verket gör man sig själva en otjänst genom att publicera ståndpunkter som är irrelevanta för svenska förhållanden och som är osanna.

Håkan Rohdin ger en bra sammanfattning i sin kommentar på http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1749&blogg=64673

1: Det finns flera studier - såväl svenska som internationella - som visar på stora kostnader. Se http://www.scb.se/statistik/_publikationer/HE0108_2000I05_BR_HE50ST0702.pdf som visar att det finns stora skillnader i inkomst mellan olika invandrargrupper. I dagsläget är det så att lönsam invandring från våra Norden och Västeuropa subventionerar kostsam invandring från övriga länder. Det är djupt ohederligt att inte göra denna åtskillnad.

2: Ett typiskt "om"-argument. OM arbetsmarknaden fungerar så.. Problemet är att svensk arbetsmarknad INTE är anpassad för dagens invandring, vilket bland annat speglar sig i det stora skillnaden i sysselsättning för olika grupper.

3: Detta är bara ett idiotiskt uttalande. Vem har någonsin påstått att ALLA utrikes födda lever på bidrag? Däremot går det inte att argumentera mot att de är KRAFTIGT överrepresenterade vad gäller bidragsberoende och att dagens invandrargrupper ger ett tillskott till statskassan som bara är en bråkdel (per capita givetvis) som etniska svenskar ger.

4: Har inte sett någon seriös studie som varken pekar åt ena eller andra hållet. Men märk väl att detta inte är ett argument för dagens invandring.

5: Detta är återigen ett "om"-argument. Om vi tar hänsyn till denna, denna och denna faktorn så ser vi att överrepresentationen är liten. Men vi lever inte i en "om"-värld, vi lever i en värld där de är överrepresenterade i brottslighet, detta är ingenting som teoretiska resonemang och förklaringsmodeller kan ta bort. Tyvärr får vi inte föra ordentlig statistik på våra fångar, men redan idag är mer än en tredjedel av alla fångar utländska medborgare. Denna statistik tar alltså inte hänsyn till alla som fått svenskt medborgarskap och sedan hamnat i fängelse.

6: Det är bara att göra ett tankeexperiment. Vi tar hit en miljard människor, vad händer då med skyddsnätet? Svaret är självklart. Så ja, det är omöjligt att ta hit ALLA.

7: Ja, det GÅR, men varför göra det svårare än nödvändigt? Det är dessutom svårt att jämföra olika länder som kan ha helt olika invandrargrupper som når landet. Vi måste alltså se på vårt eget land, och här verkar det ju inte gå sådär jättelysande..

8: Assimilering och integrering är två intressanta ord, och innebär alldeles för komplexa resonemang för ett kort svar.

9: Återigen en halmgubbe. Om den muslimska befolkningen hela tiden ökar sin andel med 1 procentenheter per år så kommer vi givetvis till slut att bli ett muslimskt land, det är enkel matematik. Men vi talar om hundratals år. Det intressanta är givetvis att diskutera konsekvenserna. Att som vissa inbilla sig att islam inte påverkas av samhället det verkar i är bara dumheter, vi kommer i Sverige säkert se en relativt sekulär form av islam, förmodligen ganska lik dagens kristna samfund.

10: Hela rubriken är helt ologisk. Är man flykting så är man inte ekonomisk immigrant. Däremot så kan vi se på gruppen som helhet (anhöriginvandring, lågkvalificerad arbetskraftsinvandring etc) och då ser vi att konventionsflyktingar (dvs "riktiga" flyktingar) hör till en bråkdel av alla som kommer hit.

Att förespråkare för dagens invandring inte kan presentera bättre argument för sin ståndpunkt är pinsamt.Man kan tillägga 
 • Inte ens -60/-70 talets rena arbetskraftsinvandring var lönsam i det långa loppet pga de stora kostnader för förtidspensionering som denna grupp senare ledde till. Detta har forskning visat.
 • Statistik från SCB 
  • Arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program :
           Bland svenskfödda: 7.5%
           Bland Flykting- och anhöriginvandrare: 23.1%
  • Andel i gruppen långtidsarbetslösa som är utlandsfödda : 43% och snabbt ökande.
  • Andel i gruppen som uppbär ”socialbidrag” som är utlandsfödda : 60% och snabbt ökande.

fredag 21 mars 2014

Högberg dansar mot elden

Socialdemokraten Högberg i Vimmerby brukade vara en läsvärd politiker men nu verkan han ramla in på traditionella socilistiska banor.

 Han skriver om förskolan som svälte barnen och baserat på detta kritiserar han en hel bransch.

http://www.oneclick.hogbergstankar.se/2014/03/20/knackebrod-inget-for-ledarsidor


Min kommentar :
Är detta det ”privata vinstintressets rätta ansikte” som du påstår ?
Det finns hundratusentals förskolebarn och du dömer en hel bransch efter detta exempel ? Jag dömer inte alla duktiga privata förskolor bara för detta men det gör du av ideologiska skäl.
Din socialistiska syn på privat verksamhet är noterad, den sortens politiker vill jag inte ta i med tång. Är det opinionsläget som gör att du nu vågar ta ut de socialistiska svängarna allt vidare i en dans ?
Vad gäller Fahimi och dennes styrelsekolleger och VD så borde de väl bestraffas med yrkesförbud inom förskolan eftersom de uppvisat dessa brister. Allra helst kombinerat med kraftiga böter.
De ansvariga kommunala tjänstemän som har att övervaka verksamheten har även de uppvisat stora brister, de bör avskedas.

onsdag 19 mars 2014

Apropå värdighet och trovärdighet

Hälsans förskolor drivs av människor som helt uppenbart inte är lämpade att driva förskolor.
Bijan Fahimi och hans styrelsekolleger samt deras VD bör få yrkesförbud inom detta område.

Bijan har ingen värdighet och trovärdighet alls.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18574093.ab


Mer om dessa :

"På Hälsans förskola i Rinkeby fick barnen max en pannkaka till mellanmål.
Förskolechefen Narges Moshiri hade en gång med sig en öppnad konservburk som kocken skulle använda.
Det uppger barnskötaren Cissi Gonzales.
– Vi fick hela tiden höra att vi skulle spara, spara, spara, säger hon.
Gonzales var anställd på Hälsans förskola Torget i Rinkeby under tre månader 2007. Sedan sa hon upp sig. Torget var den första förskolan som förre FP-politikern Bijan Fahimi och hans fru Narges Moshiri öppnade."

" Barnens födelsedagar firades aldrig."

"Cissi minns särskilt en gång när Narges Moshiri kom till förskolan med krossade tomater från det egna hemmet.
– Hon sa att det hade blivit över. Det var en halv burk."

http://bloggar.aftonbladet.se/vinnareochforlorare/2014/03/ordern-spara-spara-spara/

Vad ska man säga ?
Tjära och fjädrar kanske åt Bijan Fahimi och hans fru Narges Moshiri ?

Vårdighet och trovärdighet

Socialdemokraterna Magdalena Andersson skriver angående att regereingen lyssnat på kritiken och inte tänker sänka studiebidrag med 300:- , att man nu kan tänka sig höja anslag till militär (vad händer med Ryssland Magdalena ?), att man sänker skatter på arbete men höjer skatter på sprit och tobak (som om det skulle vara motsägelsefullt)

http://www.expressen.se/debatt/m-regeringen-ar-ovardig-sverige/

Det som alliansen bör kritiseras för är att man nu väljer att satsa på mindre klasser i skolan (något som S drivit). Denna S-poliyikär inte vad svensk skola i första hand behöver, det har redan utländsk expertis vittnat om, det är andra åtgärder som är viktigare på skolans område.

Hennes politik inom arbetslöshetsfronten är ju ett stort skämt."Arbetslösa ungdomar som inte har avslutat gymnasiet ska göra det. Annars får de ingen ersättning. Det är vårt utbildningskontrakt. Långtidsarbetslösa ska inte bara förvaras i Fas 3 - utan i stället kunna göra nytta i välfärden. Det är våra Extratjänster."

 Detta är bara sätt att för stora pengar försöka gömma arrbetslösheten. Piska människor att studera och förvara människor inom det offentliga att göra tjänster som inte får konkurrera med vad anställda gör ...

Hon säger :
"Det är beklämmande att betrakta en regering som lägger sig vid minsta motstånd. Det är inte värdigt. Vad betyder ett besked från statsministern i dag?"

Själv undrar jag hur trovärdig Magdalena Andersson är, hon har varit emot varenda steg i att sänka skatterna för arbetare men säger sig nu (inför valet) acceptera dessa sänkningar.

Hon och hennes parti har för länge sedan tappat både värdighet och trovärdighet.
måndag 17 mars 2014

Piratpartist liknar statsministern med fuhrern.

Gotländske piratpartisten Patrik Söderlund skriver :

"Reinfeldts mer än lovligt despotiska, führerlika och föraktfulla inställning till vår demokrati lär påskynda fallet snarare än att förhindra det."

Det verkar mer som att du Partik Söderlund har förakt för demokratin och dess valda representanter...

Väldigt obalanserat skrivet. Är detta representativt för PiratPartiet så är det illa, extremismen stinker.

http://blogg.idg.se/freedom/2014/03/17/nagon-har-nagot-viktigt-att-saga-om-att-vaga-och-orka/

Patrik fortsätter att försvara sin extrema liknelse och menar att jag
 • vill skuldbelägga honom som extremist.
 • vill sätta ramarna för vilka ord han får använda utan att ”bli ansedd som ditten eller datten”
 • vill ge honom dåligt samvete för hur det hela kan tänkas få andra att se på det politiska parti (PP) han tillhör
http://blogg.idg.se/freedom/2014/03/19/genomskadandets-paverkan-och-effekter

Nej, jag anser inte det vara ett moget och balanserat sätt att skriva så om en svensk statsminister.
Du Partik Söderlund säger att detta är adekvata ord.
Nej, ordvalen är inte adekvata, de tyder på obalans, på politisk extremism.
Det är inte fråga om att skuldbelägga, sätta ramar eller ge dig dåligt samvete.

Det är ett enkelt konstaterande.

Jag hoppas att detta inte är representativt för PiratPartiet och dess väljarskara.


söndag 16 mars 2014

Moberg trimmar verkligheten

Socialdemokraten Martin Moberg lägger in en liten bild på arbetslösheten under 2007.. 2014...

http://martinmobergsblogg.blogspot.se/2014/03/genomfora-sin-politik-inte-gnalla-eller.html

Och hur såg arbetslösheten ut t.ex 2005 i ärlighetens namn ..., 2004 ... ?
Nej visst ja, det där med ärlighet är (s)vårt ... mycket (s)vårt ...

Hur kommer det sig att socialdemokraterna under en god global ekonomi 2005 hade arbetslöshet som matchar den under dagens globala kaosefterdyningar... ??? Trots att S då hade öst ut mer än 200 000 i förtidspensionering för att putsa siffrorna !!!

Det som herr Moberg inte vill visa :

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/Arbetsloshet/

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/Ungdomsarbetsloshet-per-manad/

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Fortidspensionerade-och-sjukskrivna/Sjukskrivna/

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Fortidspensionerade-och-sjukskrivna/Fortidspensionerade/

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Sysselsattning/Sysselsattning-per-manad/

Oärliga politiker borde väljarna undvika att lägga sina röster på.

Om man sedan betraktar arbetslöshetskurvan ser man att det finns en uppåtgående trend i den sedan länge tillbaka, det beror på att vi importerar arbetslöshet. Vårt samhälle har helt enkelt inte kapacitet för den arbetslöshetsinvandring vi har haft de senaste 20-30 åren.

Arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program :
 •  Bland svenskfödda: 7.5
 •  Bland flykting- och anhöriginvandrare: 23.1% 
 • Andel i gruppen långtidsarbetslösa som är utlandsfödda : 43% och snabbt ökande. 
 • Andel i gruppen som uppbär ”socialbidrag” som är utlandsfödda : 60% och snabbt ökande.
 Vad ska herr Moberg göra åt detta ? Inget alls eftersom han inte förstår problematiken tyvärr.

Kielos rör i S-grytans malström

Katrine Kielos är en av partimegafonerna för socialdemokraterna och hon befinner sig långt ut på socialistkanten.

Idag mässar hon i en ledare http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/katrinekielos/article18548943.ab

Hon blandar ihop en skattesänkning på arbete med regelbundna höjningar av punktskatter på alkohol/tobak och kan inte få ihop det...

Hon verkar tycka att det är fel att alliansen reagerar på det höjda hotet som Rysslands kommande annektering av ett annat lands territorium innebär.

Att alliansen nu talar om mindre klasser per lärare (som ju S mässat om) borde ju glädja henne. Tyvärr är det ju just denna åtgärd som Sverige INTE behöver göra, allt enligt den bedömning som utomstående gjort, i detta gör definitivt alliansen fel genom att nu driva ett dåligt S-förslag.

"Det andra tunga inspelet kom från OECD nyligen. Pisachefen Andreas Schleicher var nästan övertydlig i sin rekommendation till svenska politiker när han talade i riksdagen: Sveriges problem är inte för stora klasser"
http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/hur-kan-alliansen-missa-allvaret/

Samt att utbilda fler lärare, ännu ett uselt S-förslag som nu även alliansen hoppar på :
"lärarutbildningen, som det var alldeles för lätt att komma in på, ska byggas ut med 9000 platser."

"Sverige har gjort en liknande satsning förut. De så kallade Wärnersson-pengarna delades ut under åren 2001-2006 för att minska klasstorlekarna. Antalet vuxna i skolan blev visserligen fler, men det blev också antalet obehöriga lärare.
Riksrevisionen pekade i en kritisk utvärdering på oklar effekt av de mångmiljardbelopp som satsats och på omfattande administration."


Att det inte är finansministern och hans ideer som styr Sverige verka uppröra Kielos...

Det man bör kritisera regeringen för är att nu anta dåliga förändringar i skolan bara för att S driver dem. S-politk på området fungerar inte och den borde alliansen inte ta i med tång !

Kappvändare kan man kanske kalla socialdemokraterna och deras hårdnackade motstånd mot varje steg i skattesänkning för arbetare och sedan plötsligt nu inför valet påstå att man acceprerar dessa. 

Maken till politiskt parti med noll trovärdighet i frågan. 

Samma S-parti ljuger gång efter gång om att pensionärer betalar mer skatt än motsvarande arbetare, man förnekar hur dåligt man skötte Sverige senast man hade makten eller i bästa fall undlåter man sig ett "det var då det", nu har vi en ny politik ... 

Vilken ny politik då ???  

Det är samma slags politik som alltid, ingen förnyelse, det enda nya är att alltsedan Mona Sahlin avgick så har extremvänstern inom socialdemokraterna, dvs råsocialisterna varit väldigt högjudda och försökt föra S-agendan. Man misslyckades kapitalt med den minst sagt förvirrade och inkompetente Juholt men nu tar man nya tag. 

I denna malström ska partiledningen med Lövfen i spetsen bilda nästa regering med Mp och V  ?
Det ser svart ut för Sveriges näringsliv och för dess arbetande befolkning.

Än en gång socialister och vinster i välfärden ...

Socialdemokrater på den extrema vänsterkanten vill likt vänsterpartisterna inte tillåta "vinster i välfärde".
Senast i raden är Roger Jönsson som mässar sin monolog.

http://rogerjonssons.blogspot.se/2014/03/nej-till-skolor-pa-borsen.html

Min kommentar:
Jag tycker inte heller att skolor ska vara börsnoterade bolag.

Däremot tycker jag det är rimligt med privatägda skolor som gör vinst. Dessa skolor skall precis som kommunalt drivna skolor noga monitoreras vad gäller resultat för eleverna.

Din stenhårda syn på vinster i välfärden ger som slutresultat ett mycket märkjligt samhälle på ytterkanten av vår jord.

Ska vi börja använda naturläkemedel ? Ni vill ju inte ge läkemedelsbolag vinster på välfärden... samma sak med medicinsk apparatur för att bara nämna några saker ...

Eller är du inkonsekvent ???

Obscena militära utgifter

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/svep-har-ar-varldens-sju-dyraste-militarmakter_3367330.svd?sidan=7

 • USA  $600 miljarder
 • Kina  $112 miljarder
 • Ryssland $68 miljarder
 • Saudiarabien $60 miljarder
 • Storbrittanien $57 miljarder
 • Frankrike $52 miljarder
 • Japan $51 miljarder
Dvs USA spenderar mycket mer per år än de sex största andra länderna gör. Tala om att det militärindustriella komplexet i USA har landet i ett fast grepp runt dess testiklar ... och allt med lånade pengar som man inte har.

lördag 15 mars 2014

Den socialdemokratiska riksdagsledamoten Monica Green vill legalisera incest.

 http://www.expressen.se/nyheter/s-politiker-gor-incest-lagligt/

Vad kom före vår Big Bang ?

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221268641300037X

I huvudet på en PiratPartist

Förde en diskussion hos en gotländsk piratpartist (Partik Söderlund ) ... http://blogg.idg.se/freedom/2014/03/08/lisbeth-en-utforsakrad-som-vander-pa-stenarna-sa-att-det-marks

Denne menar:
"det här med en schysst människosyn och trevliga saker som empati aldrig var något som fanns med i beräkningarna när Ulf Kristersson utsågs till socialförsäkringsminister. Han utgör snarare ett perfekt verktyg för rika alliansväljares superegoistiska syn på samhälle och människor".


Han menar vidare , "I detta land är det inte så konstigt att såväl arbetsmarknadspolitiken som arbetsförmedlingen är på väg att totalhaverera eftersom meningen numera inte är någon annan än den uppenbart kristallklara: Att få människor att känna sig så små som möjligt och stå där med mössan i hand inför överheten som superfogliga fattighjon som inte äger någon annan rätt än att kosta så lite som möjligt."

Notabelt är att arbetsförmedligens fusk med kodning av människor hållit på i ca10 år. Att alliansväljare skulle vara empatilösa, rika superegoister verkar lite obalanserat.

Nåväl, sedan inträder kommentatoren "Anakin", en riktig politisk extremist som givetvis ser behov av att dölja sig bakom anonymiteten.
  
Min slut(?)kommentar till denne "Anakin":

Siffran 152.60 (2013) är den genomsnittliga inkomsten för det du kallar arbetare i privat tjänst.

Offentlig sektor - genomsnitt 2013:
 • Den genomsnittliga månadslönen för landstingsanställda 31.190 kronor
 • Den genomsnittliga månadslönen för anställda inom kommunerna 26.210 kronor
 • Den genomsnittliga månadslönen i statlig sektor 33.240 kronor.
 • Bland privatanställda tjänstemän 35.880 kronor,
Snittlönerna i Sverige var 29.800 kronor för 2012.
Ser att reallönerna under perioden 2007-2014 ökat med 15,8%.

Exempel, jobbskatteavdrag vid olika månadsinkomster :
 • 1 miljon : ca 2200:- i månaden, ca 26400/år
 • 30000    : ca 2200:- i månaden, ca 26400/år <-- Snittlön Sverige 2012
 • 25000    : ca 1900:- i månaden, ca 22800/år
 • 20000    : ca 1550:- i månaden, ca 18600/år

Det betyder exempelvis att ett par som båda har låga löner, låt säga 20000 i månaden, efter 10 år har möjlighet (om de vill) att spara ca 370 000:- vilket de kan använda som insats vid köp av lägenhet/villa. Vill de disponera pengarna har låglöneparet en extra buffert på ca 37000 varje år för att betala t.ex när frysen gick sönder, när tanden behöver rotfyllas etc etc, en rejäl buffert för en familj som tidigare levde på mycket små marginaler.

Du har nu bland annat fått lära dig mer om :
 • skattesystemet generellt sett
 • att arbetare betalar mer än motsvarande pensionär
 • vilka inkomster den genomsnittlige svensken har
 • att maximal skattereducering inträffar för jobbskatteavdrag nära den genomsnittliga inkomsten
 • att förtidspensionera innebär mångdubblad risk till förtida död pga utanförskapet som skapas
 • att själv frivilligt gå i pension tidigare innebär även det en ökad risk till förtida död av samma orsak
 • att stat/kommuner/landsting tar in mer skattemedel än 2006 trots sänkning på arbete, trots inflation
 • att det finns uppskattningar att ca 100 miljarder förloras pga dålig offentlig upphandling
 • att det finns stora problem med effektivitet inom det offentliga pga dålig planering, organisation, dåliga verktyg
 • RUT ger vid nuvarande omsättning plus totalt sett i intäkter till det offentliga
 • alla som arbetar betalar statlig skatt (allmän löneavgift) oavsett inkomst
 • att fusket inom ROT är mycket utbrett (material blir arbetskostnad)

Jag anser att FAS3 (allians) och plusjobb (S) är/var dåliga ideer.

ROT bör avskaffas omedelbart, branschen behöver det inte och det ger ingen samhällelig vinst.

Jag gillar inte det amerikanska systemet med sina enorma brister i välfärd.

Att vi behöver ett bättre system för skuldavskrivning.

Att FRA-lagen är ett extremt stort hot mot vår demokrati och bör avskaffas omedelbart.

Att institutionen monarkin bryter totalt mot demokratins grundläggande ideer och bör avskaffas omedelbart.

Att Sverige inte har ett fungerande försvar, det enda som skulle kunna ge oss det till en rimlig kostnad är att gå med i NATO, i nuläget lever vi sedan 2:a världskriget i skuggan av NATO paraplyet men om Ryssland skulle göra anspråk på delar av Sverige sitter vi i samma sits som Ukraina.

Vi har inte råd att själva bygga upp ett fungerande ytförsvar.

Jag tar totalt avstånd från både fascism, nazism, kommunism, socialism och religiös fundamentalism, jag är en demokrat.

Jag har även föreslagit en lösning på de systemfel som finns.
En total omorganisation av försäkringskassa/arbetsförmedling/social som tillsammans med läkarexpertis, rehabiliteringsexpertis samordnas till en myndighet som hanterar individen på ett samlat sätt.

Samtliga bidrag/ersättningar slås samman och hanteras av nämnda myndighet.

Jag tar propaganda från politiska partier, organisationer och ledarskribenter för vad det är, vinklad information.
Jag kallar inte politiker för "Mumintroll".

Och nej, jag är inte (vilket du påstått) :
 • empatilös
 • egoist
 • roffare
 • tjuv
 • totalt imbecill
 • tjuvjävel
 • vilseledd
 • en stackare
 • en papegoja med husse
 • naiv idiot
 • löjlig
 • nyttigt får
 • röstboskap
 • jävla korkad
 • dåligt insatt och påläst
 • en avkomma mellan Don Quixote och Kejsaren av Portugallien
 • en glitch i Darwins lära

och jag har inte "så jävla fel i allt".

Att du inte klarar av att diskutera på ett moget sätt kanske skulle ge dig en signal att du ska undvika politiska diskussioner tills du har fått lite mer mognad ?
Jag noterar att DU inte verkar ha förmåga att ta till dig källmaterial och själv granska siffror.
Det måste kännas lite genant att gång på gång använda nedsättande ord mot mig i brist på argumentation.

Röda pissmyror ?

"Inför morgondagens stora demonstration mot nazistiskt våld i Stockholm uppger Ung Vänster att två medlemmar hotats av Antifascistisk Aktion, AFA.
– Tre killar från  AFA sökte upp vår distriktscentral och krävde att de skulle få tala på demonstrationen, säger Ung Vänster Storstockholms ordförande Dina Viksten Abrahamson."
 
"De hotade två av våra ombud med att göra det väldigt svårt för Ung Vänster i framtiden om de inte fick tala, säger Dina Viksten Abrahamson."
 
"Männen höjde rösterna och sa saker som "fittor" och att de skulle pissa på oss, säger hon."
 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18544045.ab


fredag 14 mars 2014

Och den röda desinformationen fortsätter ...

PRO och S fortsätter att påstå att en pensionär betalar mer skatt än motsvarande arbetare.

http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=515&blogg=64583
http://blogg.vk.se/lennart-holmlund-kommunalrad/2014/03/15/pensionarer-betalar-mer-i-skatt/

Vilket vi vet är osant. Den som arbetar betalar en statlig löneskatt (allmän löneavgift) som ligger på nästan 10% av den arbetandes nettolön. En statlig löneskatt som pensionären slipper. Därför betalar även fortsatt den som arbetar mer skatt än motsvarande pensionär.

DN tog för övrigt upp detta i en artikel :
http://www.dn.se/debatt/pensionarer-beskattas-inte-hardare-an-lontagare

En intressant faktoid i detta är att S-Tord väljer att skriva att detta är beräknat av skatteverket men sanningen är ju att det är skattebetalarna som desinformerar ...

http://www.expressen.se/ekonomi/rapport-pensionarer-betalar-100-000-mer/

PRO(s) ordförande påstår vidare att "Sverige är det enda land i Europa där pensionärer betalar högre skatt än löntagare."

Nu är det som så att det pensionärerna i Sverige betalar lägre skatt än motsvarande arbetare och  påståendet att Sverige är det enda land där pensionärer beskattas hårdare än löntagare saknar också det stöd i fakta. I PRO:s rapport jämförs summan av inkomstskatten och de sociala avgifter som betalas in av arbetstagaren. Att även arbetsgivare betalar in sociala avgifter i vissa länder verkar ha gått PRO förbi, vilket gör att man inte kan använda deras siffror för att jämföra länder. Även OECD:s egna pensionsskattejämförelser (som återfinns i publikationen ”Pensions at a Glance” 2009) motsäger påståendet. Pensionärer betalar högre inkomstskatt (exklusive sociala avgifter) än löntagare i en majoritet av de undersökta länderna, till exempel Finland, Japan och Tyskland.

Uppdatering - Socialisten Roger Jönsson fortsätter att sprida lögnerna han med, denne har jag många gånger påpekat vilka skatter som svenska systemet har.

http://rogerjonssons.blogspot.se/2014/03/vanliga-manniskor-tar-stryk-i-dagens.html 

Nu är du åter inne på lögnens väg Roger ser jag...
Du Roger vet mycket väl att de som arbetar betalar en statlig löneskatt på ca 10% (allmän löneavgift) som pensionärer inte betalade på de medel som avsattes till framtida lön ej heller när pensionen ska utbetalas.
Reallöneutvecklingen har varit god under alliansen, ca + 15.8% .


För ovanlighetens skull väljer Roger att visa min kommentar och skriver :
 "Det är så här att vi kan inte sluta berätta om hur vanliga människor har det och hur detta slår mot dem. Jag ser hur människor har det och berättar om detta. Det du inte berättar är att det vi betalar i arbetsgivaravgifter är löneutrymme som löntagarna har frivilligt avstått till arbetsgivaren att hantera. Den är till för att betala för saker som ska gå tillbaka till den som arbetar i olika former samt att hålla ihop samhället med hjälp av. Sedan kan man alltid diskutera fördelningen inom denna och om exempelvis en del av den ska gå till att betala skattesänkningarna. Som faktiskt sker. En del av arbetsgivaravgiften går faktiskt till att betala för den egna lönesänkningen."

 Min kommentar :
Berätta gärna hur vanligt folk har det, t.ex att de som arbetar fått rejäla förbättringar.

Berätta gärna om de arbetslösa, sjuka, äldre  och handikappade som misshandlas av ett välfärdssystem som är dåligt organiserat.

Men sluta att påstå saker som inte är sanna.

Fakta är att den som arbetar betalar mer i skatt på sin lön än motsvarande pensionär.

Fakta är att den arbetslöse betalar mer skatt än motsvarande pensionär.

Fakta är att det offentliga tar in mer skattemedel nu än 2006 trots jobbskatteavdrag och även med hänsyn till inflation och befolkningstillväxt.

Allmän löneavgift är en ren statlig löneskatt som alla som arbetar betalar på sin bruttolön, den uppgår till ca 10% i år. Denna slipper pensionärer och arbetslösa.
En ren löneskatt som INTE har med socialförsäkringssystem att göra


Jag hoppas att väljarna sorterar bort lögnare från politiken men det är väl att hoppas för mycket.
Flipfloppande och röda brölare

När alliansen lyssnar på studenterna och låter dem få behålla både kakan (300:- bidrag) OCH få den nya tårtan (upp till 1300:- mer i lån och möjlighet att arbeta mer utan skatt) så faller S-megafonerna ut i samstämt brölande om att alliansen flipfloppar.

Exempel på brölare :
http://rogerjonssons.blogspot.se/2014/03/flip-floppande-reinfeldt.html

http://socdemola.blogspot.se/2014/03/regeringens-juholt.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+OlasTankar+%28Olas+tankar%29

http://martinmobergsblogg.blogspot.se/2014/03/forodande-flip-floppolitik-la-reinfeldt.html

http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1755&blogg=64571

http://rodaberget.wordpress.com/2014/03/14/idelos-reinfeldt-kor-over-borg-och-begar-retrattefterretratt/Min kommentar :
Bra att veta att socialdemokraterna aldrig kommer astt backa från något oavsett hur folkopinionen ser ut , eller ... ?

Min egen åsikt ?
Att alliansen gör helt om och låter studenterna få behålla bidragsdelen ograverad tycker jag var onödigt. Studenterna får möjlighet att låna upp till 1300 mer i månaden och ges möjlighet att arbeta mer skattefritt. Dessa pengar kunde man i budgeten använt på ett bättre sätt enligt mig. T,ex som en del i en satsning på handikappade som också lider av utanförskap i stor omfattning.

torsdag 13 mars 2014

Med Socialdemokraterna försvinner de flesta medicinerna.

Socialdemokraterna vill ju avskaffa vinster på välfärden, läs t.ex http://rodaberget.wordpress.com/2014/03/13/varfor-har-vi-valfard

"Vi väljer att skattefinansiera välfärden därför att såväl den rike som den fattige har samma behov och, enligt mig, samma rätt, till utbildning och sjukvård. Av den orsaken är det också grundläggande att de skattepengar vi avsätter till skola och sjukvård används till just skola och sjukvård. De skall inte gå till vinster eller användas för att företag X skall köpa ytterligare ett skol- eller vårdföretag.
Välfärdens skattepengar skall inte gå till vinster, de skall gå till välfärd.
Så jäkla enkelt är det."

Min kommentar :
Ska vi börja använda naturläkemedel ? Ni vill ju inte ge läkemedelsbolag vinster på välfärden... samma sak med medicinsk apparatur för att bara nämna några saker ...

Vill vi ha tillgång till läkemedel och modern sjukvård - rösta inte på socialdemokraterna.
SÅ jäkla enkelt är det.

tisdag 11 mars 2014

Arbetskraftsinvandring och lönedumpning, ännu en myt.

Att S är EMOT arbetskraftsinvandring är tydligt, de är likaså FÖR arbetslöshetsinvandring.
En märklig politik minst sagt.

Ett argument som S och LO brukar ta till är att arbetskraftsinvandringen är lönedumpande. Är det då så ? Svaret är nej.

http://www.di.se/artiklar/2014/3/5/s-forslag-far-naringslivet-att-rasa/

 ".Färska siffror som Svenskt Näringsliv begärt fram visar att det handlar om totalt 20.279 personer som nu är här med arbetstillstånd. Av dem är det cirka hälften som har en högskoleutbildning eller liknande och den största gruppen – som utgör en dryg fjärdedel – är dataspecialister."

"Svenskt Näringsliv ifrågasätter nu hur lite drygt 20.000 personer, eller 0,4 procent av en total arbetskraft på 4,6 miljoner sysselsatta enligt Ekonomifakta, kan dumpa lönerna.
Och trots att Socialdemokraterna och LO utropar i sitt tiopunktsprogram att ”lönekonkurrens nedåt och villkorsdumpning måste få ett stopp”, så erkänner även en LO-expert att dagens nivåer på arbetskraftsinvandringen inte har någon lönedumpande effekt.
”Arbetskraftsinvandringen på LO:s område rör sig om mellan 4.500 och 6.000 per år, och av det blir det ingen lönepress”, säger Thord Ingesson, migrationspolitisk expert på LO."


Så var det med den S-myten.

söndag 9 mars 2014

Ulf Ekman blir katolik

Ulf Ekman hoppar av sitt vedervärdiga Livets Ord och går över till vedervärdiga katolska kyrkan.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18508752.ab

Undrar om han följer sin "Guds" budskap till punkt och pricka och offrar lamm ibland ("Gud" gillar ju lukten av den brända ullen) , undviker fläsk (som ju är totalförbjudet) och skickar ut familjens kvinnofolk ur huset när de har sina "röda smutsiga dagar" etc ...

Annars får han väl komma till samma kristna/judiska/muslimska helvete som vi ateister och plågas i evinnerlig tid...

Roger Jönsson (s) går i sin loop

Roger brukar med jämna mellanrum repetera sin ide att vi ska utbilda bort arbetslösheten ...
http://rogerjonssons.blogspot.se/2014/03/kunskap-ar-vagen-framat-ej-laglonejobb.html

Det fungerade en gång i tiden men Sverige ser annorlunda ut nu.
Vi tar det igen Roger :
Hur ser verkligheten ut då ?

Jo, Sverige har fått 400.000 fler högskoleutbildade på sju år. Men ökningen av de kvalificerade jobben har stannat av. I stället "knycker de högutbildade jobben från de lågutbildade där arbetslösheten ökar.


Så når politikerna vill satsa på mer utbildning blir det snarast kontraproduktivt.

"Det är inte så lätt för politiken att skapa jobb, däremot att skapa utbildningsplatser. Men det gör att man förstärker den här obalansen", säger professor Michael Tåhlin som forskar kring fenomenet att Sverige har ett överutbildat folk.

Källa : http://www.di.se/artiklar/2014/2/18/overutbildade-knycker-enkla-jobben/

Lösningen är istället att strypa ner arbetslöshetsinvandringen,. Trots att det tillkommit ca 200 000 fler arbetstillfällen sedan 2006 så viker inte arbetslösheten.

Fakta säger allt :
 • Arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program :
  • Bland svenskfödda: 7.5% 
  • Bland Flykting- och anhöriginvandrare: 23.1%
 • Andel i gruppen långtidsarbetslösa som är utlandsfödda : 43% och snabbt ökande.
 • Andel i gruppen som uppbär ”socialbidrag” som är utlandsfödda : 60% och snabbt ökande.

Antisemiten Tord Oscarsson (s)

Som jag tidigare nämnt länkar Tord "Bagdad Bob" Oscarsson flitigt till en röd kollega (Kristoffer Hell),
exempel : http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=515&blogg=64378  där man kan läsa en mängd avskyvärd vänsterextremism och judehat.

Andra kommenterar det (jag kan ju inte eftersom Tord sedan länge spärrat bort nuig från S-blogg).

Vad säger då Tord ?

Jag satte in detta därför att jag antog att många fruktar att utvecklingen går mot en ny istid

Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!


------------------

Det verkar som om det slår totalt slint någonstans ...

Propagandaminister Tord Oscarsson (s)

Idag publicerar "Bagdad Bob" en ungefär två år gammal väljarundersökning.
http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=515&blogg=64499

Andra kommenterar Tords löjeväckande propaganda :
Fråga...NÄR hade M kommundagarna i Örebro- Rätt svar indikerar hur gammal denna undersökning är....
En ganska exakt TVÅ ÅR gammal mätning den här gången, publicerad 18 mars 2012. Man blir sällan besviken när man kikar in på Tords blogg - hur gammal skåpmat vankas det den här gången?

http://www.expressen.se/nyheter/nu-ar-det-lofven-som-leder/

"Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg", får vi nog snart veta. Men kanske man får lov att återanvända gamla kommentarer?
 
Jag tror att Tord mycket medvetet använder artiklar, oavsett hur gamla dom är. Det är en form av hjärntvättning, jag kommer ihåg när jag för många år sedan arbetade för ett svenskt företag i Ryssland, då kunde myndigheternas manipulation av medborgarna se precis ut så här. Inga jämförelser i övrigt men...

Man kan fråga sig...varför diskuteras det inte politik på denna blogg. Är inte det syftet? Jag tror inte det. Det här är en megafon och en tillrättalagd sådan. Ganska farligt faktiskt. 

och som vanligt, en märklig avslutning från Tord ...
Denna mätning är publicerad 2014-03-01 00:30

Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!

lördag 8 mars 2014

Ingvar Carlsson (s) vill reducera demokratin

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18497685.ab

"Ingvar menar att Sverige har fått ett nytt politiskt landskap med strikt blockpolitik Den logiska konsekvensen av det systemskiftet borde vara att vi byter valsystem och övergår till majoritetsval"


Men samma blockpolitik dög bra åt S när de I ensamt majestät och ibland med ett passivt kommunistparti kunde styra Sverige år efter år efter år …

""Det är en av de största förändringarna i modern svensk historia. Jag tycker att det är obegripligt och oansvarigt att denna omstöpning av villkoren för politiskt beslutsfattande äger rum utan offentlig analys och debatt", skriver Ingvar Carlsson."

Förändringen som skett är att hans eget parti stått utanför regeringsmakten i 8 år,...
Förändringen som skett är att hans eget parti ligger runt 32-35% (under Juholt var det snabbt på väg ner mot 20%).

"Själv tycker han att blockpolitiken förskräcker. Besluten riskerar att upphävas nästa valperiod med ny politisk majoritet, vilket skapar osäkerhet."

Vilket fjanteri, den tid när hans eget S-parti kunde styra och ställa årtioende efter årtionde och köra över drygt halva svenska befolkningen är förhoppningsfullt över.

fredag 7 mars 2014

3D printrar, en kommande teknisk revolution

http://www.idg.se/2.1085/1.550359/10-saker-du-inte-visste-att-3d-skrivare-kan-skapa

http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article3811552.ece


Socialdemokratiska avloppsrör

Hanne Kjöller (DN) har retat upp de röda !
Hon har attackerat i en artikel (http://www.dn.se/ledare/signerat/debattklimat-s-markt-avloppsror/) Aftonbladet/LO's  site politism (http://www.politism.se/)  för sitt språkbruk och sätt att förminska politiska ledamöter i alliansen samt politism's vana att presentera saker som "fakta" utan referens och uppbackning.

Ta t.ex Martin Moberg (nysocialist) : http://martinmobergsblogg.blogspot.se/2014/03/vad-sysslar-egentligen-kjoller-och-dn.html

Min kommentar :

Det där med fakta/källgranskning och brist på respekt för oliktänkande ja ... Martin Moberg verkar ingå i avloppssystemet liksom flera delar av S-bloggarna (http://www.s-bloggar.se/).

 Sen har vi socialdemokraten Johan Westerholm som skriver på  http://ledarsidorna.se/ :
"Bakom varje penna och varje ord finns en människa och en vilja. För att förstå vad den personen vill förmedla, oavsett om det är implicit eller explicit, måste texten tolkas utifrån författarens logiska plattform och vilja. Ibland finns det dessutom andra krafter bakom en text, krafter som har en annan agenda än den uttalade. Inte sällan så filtrerar författaren bort information medvetet som kan vara av avgörande betydelse en korrekt saklägesbeskrivning och i förlängningen för läsarens beslut och framtida värderingar. Ledarsidorna.se publicistiska idé och huvudsakliga fokus är att vara den ledande granskaren av främst borgerliga ledarsidor.
Redaktör och ansvarig utgivare är Johan Westerholm."


Min kommentar :
Låter som om behovet av granskning av t.ex Aftonbladets pravdianska ledare och politiska kultursida  skulle vara enormt.

onsdag 5 mars 2014

Byggherren Jönsson (s)

Socialdemokratiska politiker har inget att komma med när det gäller arbetslösheten annat än att låta stat/kommun/landsting dra igång tvivelaktiga mastodontbyggen.

http://rogerjonssons.blogspot.se/2014/03/investera-i-var-egen-framtid.html


MEN !
Samma massarbetslöshet hade vi 2005 under socialdemokraterna.
Vad gjorde ni då ?

Det enda ni har att komma med är stora infrastrukturprojekt med högst dubiös ekonomisk bärighet. Detta ska betalas antingen med rejält höjda skatter på dagens arbetare eller genom enorma lån som våra barnbarn får ta över i sedvanlig ordning...


Budget i balans ???

Krigsherren Putin

Han har mycket att försvara ... kanske är han världens rikaste man genom sin totala korruption.


http://www.di.se/artiklar/2014/3/5/debatt-putin-krigar-for-sin-formogenhet/

Aftonbladet förvrider sanningen (som vanligt)Aftonbladet bluffar och ljuger

Aftonbladet basunerar ut :
”Bluffen om bidragsfusket. Siffrorna avslöjar: Svenska folket fuskar inte ...
Tittar man närmare på siffrorna så är det ett smått fantastiskt resultat.
Kassan gjorde 19 977 kontrollutredningar. Av dessa ledde 1 146 – sju procent – till någon rättslig åtgärd. Och i slutändan kunde brott bevisas i knappt en procent av fallen.

I DN ’s originalartikel står det : Av de 1.146 polisanmälningar som återrapporterades till Försäkringskassan under 2013 var det 17 procent som hade lett till fällande dom, strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse.
17%, inte 7%, att bevisfrågan ofta är svår i dessa ärenden är en annan sak.


”Räknar man pengar är det än mer klackarna i taket. Kontrollerna ledde till återkrav på 317 miljoner. Det låter förstås mycket. Men det är kring 0,15 procent av de kring 200 miljarder som Försäkringskassan betalar ut varje år. En struntsumma”.

Men... hur kan man jämföra dessa kontroller som ju endast är på en liten liten andel av alla ärenden med totalsumman på alla ärenden ...
Intelligensbefriat värre ...