fredag 24 april 2015

Sanningen om arbetslösheten

"Ska arbetslösheten sjunka ytterligare är det utrikes födda som måste få jobb. Bland inrikes födda råder i princip full sysselsättning. Det skriver Nordea i ett marknadsbrev."

"Enligt Nordea råder i det närmaste full sysselsättning bland inrikes födda. Arbestlösheten i den gruppen var 5,7 procent under årets första kvartal, att jämföra med 5,2 procent 2007.Andelen långtidsarbetslösa var bara 1,4 procent. Sett till sysselsättningsgraden, det vill andelen sysselsatta i relation till befolkningen, är läget än starkare."

”Sedan 2008 förklaras i stort sett hela ökningen av antalet sysselsatta i Sverige av utrikes födda”, skriver Nordea. Trots det är arbetslösheten bland utrikes födda fortsatt hög: omkring 16 procent."

”Långtidsarbetslösheten bland utrikes födda uppgick till 5,9 procent år 2014. Vill man få ned arbetslösheten ytterligare är det sannolikt denna grupp man framför allt ska inrikta sig på”, skriver Nordea."

http://www.di.se/artiklar/2015/4/24/nordea-har-ar-det-full-sysselsattning/

Uppdatering :
En rapport visar att hälften av de nyanlända invandrarna har högst grundskoleexamen...
Nu, ca 227 000 kortutbildade arbetslösa utlandsfödda, detta är massarbetslöshetens kärna, och nu fortsätter vi att fylla på varje år med ca 50 000 till extremt lågutbildade.

Detta är välfärdsstatens kollaps.

Det går inte att bygga mer - det saknas utbildade byggare

"Regeringen har lovat byggsubventioner på 3,2 miljarder kronor per år för att få fart på byggandet av nya bostäder. Men löftet kan bli ett slag i luften. Byggbranschen skriker efter arbetskraft och kan inte öka produktionen ytterligare."

 http://www.di.se/artiklar/2015/4/23/brist-pa-arbetskraft-hotar-regeringens-bostadssatsning/

Slöseri med skattemedel

"det satsas på alldeles för många olönsamma infrastrukturprojekt i Sverige överlag"

http://www.di.se/artiklar/2015/4/23/professorns-rad-strunta-i-prestigeprojekten/

onsdag 22 april 2015

Illegala båtflyktingströmmar - Australien kan, varför kan inte EU ?

Australien vet hur man gör. Nu drunknar nästan ingen i havet längre.

"I juli 2013 la Australien helt om sin politik. Militära fartyg stoppar numera alla flyktingbåtar på väg till Australien. Båtarna bogseras tillbaka till det lands territorialvatten varifrån de kommer, mestadels Indonesien.
Kan landet inte identifieras bogseras båtarna till Papua och Nya Guinea där särskilda mottagningsläger byggts upp."

"Här låses flyktingarna in innan de får sin sak prövad. Men inte ens de som anses ha tillräckliga asylskäl släpps in i Australien.De tvingas välja mellan att åka tillbaka till sitt hemland eller att bosätta sig på fattiga Papau och Nya Guinea."

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/wolfganghansson/article20662617.ab

lördag 18 april 2015

Planering

Sjuksköterskor får uppemot 25000:- extra i lön per vecka under sommaren om de går med på att flytta en eller flera veckor ...

http://www.di.se/artiklar/2015/4/18/sommarbonus-ska-locka-skoterskor/

Kanske vore det billigare att planera verksamhet / ledighet ?

Semester kan inte förhandlas bort, den ska tas ut under året så det borde väl inte vara omöjligt att som på så många andra arbetsplatser PLANERA vem som är ledig när ...

fredag 17 april 2015

Socialistens fula kärna

Socialisten/socialdemokraten Anders Forss bloggar dagligen och uppvisar typexempel på en socialists  förvirrade tankesystem.

Idag skriver han och försvarar att en kommun bedriver verksamheter som konkurrerar med privata företag. Att dessa verksamheter bedrivs i kommunala bolag stöttade av skattemedel och kan få bidrag från andra kommunala bolag vid behov tycker han är helt i sin ordning.

Han fortsätter med att påstå att kommunerna "sysselsätter en stor skara medarbetare som av olika anledningar inte passar in i det privata näringslivet. Konkurrensutsätts och upphandlas dessa verksamheter blir dessa medarbetare arbetslösa och över tid socialbidragsberoende."

http://blogg.vk.se/andersforss/2015/04/17/alliansens-foretradare-ar-daliga-pa-matematik/

Då vet vi vad Anders Forss anser om kommunalt anställda, de är alltså ett B-lag med för privata företag oanställbara individer som vi då låter arbeta i den skyddade verkstad som en kommuns bolag och förvaltningar utgör. Detta är alltså socialisten Forss människosyn !

Mina övriga  kommentarer till Forss :
Med ditt märkliga resonemang skulle det alltså vara bäst att låta ALL verksamhet i Sverige bedrivas av samhället och låta förlustverksamheter täckas upp av de som då genererar vinst.
Ett totalt avskaffande av privat ägande och privat företagande är uppenbarligen enligt dig det optimala. Du förutsätter att all verksamhet alltid bedrivs effektivast inom offentligt utförande.

Kan man bli mer socialist än vad du är ?
Du skrev tidigare bland annat att om en verksamhet någonsin utförts av det offentliga så skall den alltid så förbli. Verksamhet kan enligt dig bara övergå till statlig/kommunalt utförande, aldrig åt andra hållet.

Dina blogginlägg indikerar att det inte bara är matematik som är din svaga sida. Den samhällsmodell du förespråkar leder till diktatur och sämre välfärd.

lördag 11 april 2015

Kräftgången fortsätter för minoritetsregeringen

S minskar 3 procentenheter och får 28,3 procent.
Regeringspartierna, S och Miljöpartiet, får tillsammans 35,2 procent.

http://www.di.se/artiklar/2015/4/11/nedat-for-s-i-ny-opinionsmatning/
http://www.expressen.se/kronikorer/k-g-bergstrom/lofvens-ras-en-tydlig-kaftsmall-fran-valjarna/

Vad gör då den icke-socialistiska oppositionsmajoriteten ? 
INGET, eftersom större delen (alliansen) ligger i koma efter att ha kastat bort demokratin.

söndag 5 april 2015

Småplock

Höjning av underhållsbidraget - Bra, det var dags.

Höjning av ersättning arbetslöshet - Bra med en tydlig trappstegsmodell, 100 dgr hög ersättning sedan avtrappning. Däremot bör avgiften till systemet för en arbetstagare inte vara högre än den motsvarar taket i ersättningen. Dvs ingen avgift på bruttolön överstigande ca 25000:- . Det ska vara försäkring, inte fördelande bidragssystem, eller ? Vidare bör det ske en högre avtrappning längre fram.
http://www.di.se/artiklar/2015/4/4/svt-taket-i-a-kassan-hojs/

LO-basen vill se låga löneökningar - Dåligt. Vem fan vill ha denne som sin fackbas ? Vi har låg inflation, nollränta. LO-basen borde kanske halvera sin egen feta lön från LO istället... vem arbetar Karl-Petter Thorwaldsson för egentligen ? Inte sina medlemmar utan för "partiet".
http://www.di.se/artiklar/2015/4/2/lo-basen-skadligt-om-lonerna-okar-sa-snabbt/

Kaplan's planer på att bygga modulhus som tydligen ska ge en hyreskostnad på ca 20000/månad för nyanlända !  Helt vansinnigt. Det svenska välfärdssystemet fortsätter att raseras.

fredag 3 april 2015

Om religion

Socialisten/socialdemokraten Anders Forss skriver om religion idag.
Han försöker i sitt resonemang ta bort religionens roll i konflikter, krig och terror.

blogg.vk.se/andersforss/2015/04/04/989/

Min kommentar :

Du har fel om religion.

Religionernas grundläggande komponent baseras på just makt. Makt över människan via proxies i form av prästerskap. Makt att styra människans vardag, att styra detaljer som människans sexliv, att tvinga människan att tänka,vara och bete sig på ett visst sätt.

Religion är egoism, man besitter den enda rätta "sanningen" och ska tvinga på andra den. De som inte delar samma tro är värdelösa och inte människor.

Religion är imperialism i dess rena form.

Visst är egoism och girighet grundläggande medfödda delar av det som är mänskligt, religionerna är en produkt av detta skapad av människan.

Religionerna ger det perfekta verktyget för att skapa konflikter, att sätta sig upp emot sin "guds" budskap låter sig inte göras, därför är och förblir religionerna det bästa verktyget att skapa världens konflikter

torsdag 2 april 2015

Den gömda bensinskattebomben

Utöver den nu kommande utannonserade skattehöjningen på bensin/diesel på över 50 öre/liter så ingår i de rödgrönas förslag en ännu mer chockerande höjning.

"Enligt ett hittills okänt förslag kommer skatterna i framtiden att höjas med index varje år utan att ytterligare beslut måste fattas av riksdagen."

" Men Per Bolund och Magdalena Andersson sa ingenting om detta vare sig på presskonferensen eller i pressmeddelandet. De mörkade helt enkelt"

 "För att hitta förslaget om indexuppräkning krävs att man lusläser den 76 sidor tjocka promemorian och tar sig till sidan 33. Där finns det nya systemet beskrivet.
Det ska enligt förslaget införas 2017 och innebär att skatten varje år ska räknas upp med konsumentprisindex plus 2 procent."

 "Det ger dramatiska effekter. Om man räknar med en årlig uppräkning på fyra procent ökar skatten med 48 procent på tio år. Efter 20 år är skattehöjningen 119 procent och efter 30 år 224 procent. Det betyder ett bensinpris på runt 30 kronor per liter."

http://www.di.se/artiklar/2015/4/2/regeringen-morkade-skattehojningen/

LÖGNARREGERINGEN MÅSTE BORT , DEN SKADAR SVERIGE !

onsdag 1 april 2015

Omdöme(s)löst

Lennart Holmlund (kommunalråd S) skriver "Sverigedemokkraterna är inte rumsrena."

Länk : http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1522&blogg=67954
Min kommentar :
Det finns mindre intelligenta och omdömeslösa människor i samtliga partier.

Att försöka stigmatisera just SD är bara fånigt. Det finns hundratusentals väljare som röstar på SD och du bör visa respekt för deras val.