torsdag 29 september 2011

Med lögnen som vapen

Det verkar råda en viss begreppsförvirring bland svenska politiker och media. Lögnen har blivit ledande socialdemokraters ledsagare verkar det som. Det märkliga är att media inte avslöjar lögnerna.

Låt mig ge några exempel.

Det påstås ofta att det endast är höginkomsttagare som betalar statlig löneskatt, man påstår vidare att pensionärer betalar högre skatt än motsvarande löntagare.

Detta är ju direkta felaktigheter. Det finns en mycket stor, dold, uppenbarligen dåligt känd statlig skatt som samtliga som arbetar och uppbär lön betalar.

Det jag talar om är den så kallade "allmänna löneavgiften" som ligger gömd i de skatter/avgifter som betalas in via arbetsgivaren och klumpas ihop under beteckningen arbetsgivaravgifter. Denna "allmänna löneavgift" är intressant nog inte dedikerad för att betala någon socialförsäkring (jämför t.ex avgifter för sjukförsäkring, arbetsskadeskydd, arbetsmarknad etc). Nej, det är en ren statlig skatt på lön. Just det, en gömd statlig skatt !

För innevarande år 2011 så är denna statliga skatt på arbete på 9,23% på bruttolönen.
Låt oss ta ett enkelt exempel, om man har en månadslön före skatt på 10000:- så betalar man in en statlig skatt varje månad på 923:- pga den allmänna löneavgiften.

Den arbetande i vårt exempel har alltså egentligen en lön på 10923:- . Låt oss anta att han har skattetabell 32. Det ger vid handen att han på sina återstående 10000 (efter att ha betalat statlig allmän löneavgift) betalar 1553 kronor i ytterligare löneskatt. Motsvarande pensionär med 10923:- slipper allmän löneavgift men måste betala löneskatt på 10923 vilket i samma
tabell (men kolumn 6) då ger 2320 kronor.

Arbetaren betalade alltså 923 + 1553 = 2476 kronor i skatt.
Pensionären betalade alltså 0 + 2320 = 2320 kronor i skatt.

Denna statliga skatt är en rejäl mjölkkossa som drar in mer än 100 miljarder per år till staten.

När jag sa att samtliga som uppbär lön betalar den så var det ju som synes inte helt sant.
De som är pensionerade och får sin uppskjutna lön (även kallad pension) betalar inte denna löneskatt, varken när pengar sätts av till pensionen och inte heller när pensionen betalas ut.

Vad lär vi oss av detta, jo ett antal saker.

1. Alla som arbetar betalar statlig löneskatt, inte bara höginkomsttagare.
2. Pensionärers uppskjutna löner beskattas ej med denna skatt varken när de sätts av eller när de betalas ut.
3. Arbetarens lön är mer beskattad än motsvarande pensionärs.
4. Socialdemokraterna ljuger om dessa grundläggande saker.

Varför är arbetets lön straffbeskattat (för att att använda socialdemokratisk terminologi) jämfört med pensionärens lön ?
Trots jobbskatteavdragen så betalar fortfarande arbetaren mer skatt än motsvarande pensionär. Den som arbetar har vidare
olika kostnader som är relaterade till arbetet och som inte är avdragsgilla.

Man borde lagstifta att det på lönebeskedet framgår vilka dessa skatter är och dess storlek uppdelat på respektive
delpost så att varje löntagare själv får en mer komplett bild av vilka skatter och avgifter denne betalar in
varje månad. Vem tjänar på att sanningen döljs ?
Bara de som inte vill visa sanningen !