måndag 26 december 2016

Diskrimineringsombudsmannen sätter muslimsk religiös vidskepelse före vetenskap och patienthälsa


"Lagstadgade klädregler som syftar till att minska risken för överföring av smitta ska enligt DO inte gälla för muslimer, utan betraktas som diskriminerande. Konkret handlar det om en invandrad muslimsk kvinnlig tandläkare som vägrar efterrätta sig de regler i hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen som föreskriver kortärmade kläder vid behandlingsarbete."

"Som patient kan du i framtiden – om du kräver rätten att få vård och behandling på ett smittsäkert sätt grundat i beprövad vetenskap – bli åtalad och dömd för diskriminering av folkgrupp, skyldig att betala skadestånd och uthängd i media stämplad som rasist.!"
http://ledarsidorna.se/2016/12/diskrimineringsombudsmannen-anser-forskningsresultat-rasistiska/
http://avpixlat.info/2016/12/26/do-vill-lata-muslimsk-vidskepelse-aventyra-patientsakerheten/ 

onsdag 21 december 2016

Att tänka fel är normen på Aftonbladet

Läser på Aftonbladet det intressanta påståendet av Petter Larsson : " Men man ska inte inbilla sig att höjda straff minskar kriminaliteten."

Vänta nu, alltså menar Petter Larsson att om man sätter in den kriminella under längre tid så fylls det liksom på med nya kriminella som ersättare för den fängslade enligt ett automatiskt schema så att kriminalitetens storlek vidmakthålls ! 

Tror inte det Petter, om vi håller den kriminella inom lås och bom så kan denne inte begå förnyad kriminalitet och därmed har vi gjort samhället en tjänst och minskat kriminaliteten och antalet nya brottsoffer en smula.

http://www.aftonbladet.se/kultur/a/B9Poe/hogre-straff-utan-effekt

söndag 11 december 2016

Vem har handen i syltburken ?

Anders Forss, en vänsterextremist inom socialdemokratin skriver idag om "roffarmentalitet", dvs att människor förser sig.

blogg.vk.se/andersforss/2016/12/11/roffarmentaliteten-i-vart-samhallsbygge-maste-stoppas-medan-tid-ar/

Vad anser jag själv ?
Jo, roffarmentaliteten är på intet sätt ny, den har funnits så länge människan funnits. De som får tillgång till syltburkarna slevar ur dem så mycket de kan och så har det alltid varit, den stora förändringen är att media har fått större makt och större vilja att avslöja makthavare och nu att till och med traditionell media får konkurrens med att nyheter lätt sprids genom moderna kanaler som internet.

Det är inte den genomsnittlige arbetaren som slevar ur syltburken och har aldrig varit, det är de människor som dragits till maktens köttgrytor som förr eller senare hamnar på ett glidande plan där man betraktar det allmänna som sitt.

Löneklyftor och förmögenhetsklyftor är internationellt sett mycket små i Sverige vilket herr Forss undviker att nämna.

Anders Forss karriär består enligt egen utsago av att bistå välbärgade människor att undvika beskattning, hans tal om möten med olika samhällsklasser förefaller därmed vara rätt tunt. Hans sista arbetsgivare tvingades till en uppgörelse med engelska staten för att sona sina brott.
Framgångsrik ? Kanske på kort sikt men inte i slutändan.

För socialisten existerar endast kollektivet och individen är där en bisak, en helt underordnad organism som endast finns till för kollektivet.

Det är den sortens tänkande som gör att människor som Anders Forss kan förneka att kommunismen begått folkmord.
Det är den sortens människor som om de ges tillfälle att sitta vid köttgrytan börjar förse sig ogenererat

lördag 10 december 2016

Löfven kom till slut ut ur garderoben ...


Anställda på migrationsverket som borde bli före detta anställda

Anställda på migrationsverket arbeta i expressfart för att släppa in så många som möjligt innan reglerna hårdnade.

" Jag tror att handläggare, medvetna om konsekvenserna av de kommande regeländringarna, försökte utfärda så många permanenta uppehållstillstånd som möjligt, säger han till SvD Ledare."

http://www.expressen.se/nyheter/fler-arenden-avgjorda-dagen-innan-nya-regler

Uppenbarligen finns det många som inte bör vara anställda på migrationsverket och hantera dessa frågor ...

Om handelsavtal och juridik

Socialister i Sverige ylar högljutt om att EU (och därmed Sverige) skapar förbättrade handelsavtal med t.ex USA.
Socialisterna gillar inte tanken på att företag som investerat stort i ett land som Sverige och som drabbas t.ex av en lagändring och därmed följande stora kostnader/förluster sedan ska kunna stämma staten på ersättning.

Låt se, hur fungerar det t.ex inom EU, tyska staten anbefaller att kärnkraften ska snabbavvecklas i förtid, detta medför extrema kostnader för vårt Vattenfall. "i tisdags kom en dom i kärnkraftsfrågan i den högsta tyska författningsdomstolen. Den bekräftade att beslutet att omedelbart och utan ersättning kräva stängning av alla kärnkraftverk stred mot lagen."

Vi svenska skattebetalare som är ägare till vattenfall kan pusta ut och tacka för att det finns regler och juridik som skyddar. Om inte hade varit fallet hade vi svenska skattebetalare fått betala mycket dyrt för den tyska statens beslut, ett beslut som givetvis ska bekostas av tyskarna själva.

http://www.di.se/nyheter/tysk-delseger-for-vattenfall/
http://www.di.se/nyheter/tysk-domstol-vattenfall-ska-fa-ersattning/
http://www.di.se/nyheter/har-ar-vattenfalls-krav-pa-tyskland/

måndag 5 december 2016

Munnar att mätta och orealistiska förhoppningar

En artikel om hur lyckad integrationen är ...
http://arbete.story.aftonbladet.se/chapter/de-nyanlanda/

"– Vet du hur många av våra nyanlända som behövde socialhjälp när de var klara med etableringsfasen, det vill säga när de teoretiskt skulle vara redo att gå ut på arbetsmarknaden? 98 procent. Men det är inget unikt för Filipstad. Så är det i hela Sverige."

"– Kommunen har 10 800 invånare. Vi har 2 300 flyktingar. Det motsvarar i procent hur det ser ut i Libanon, säger Frölander. På två år har det kommit lika många flyktingar som de 15 föregående."

 "Cirka hälften av de nyanlända som är inskrivna på Arbetsförmedlingen har h ö g s t förgymnasial utbildning.De har lämnat ofta förindustriella länder i krig, länder där staten upphört att fungera, länder där herde är ett fullkomligt normalt yrke."

 Sedan kommer den politiskt korrekta avslutningen "– Vi har gott hopp. Det här kommer att gå, säger Jim Frölander."

Visst du Jim, visst du ... Sverige rasar samman dag för dag


Anna Kinberg Batra - trovärdighet lika med noll

Efter förra avbönen/erkännandet att man från partiledningen blundat för verkligheten och aktivt mobbat de som vågat se sanningen i vitögat kommer nu en fortsättning från Batra

Hon skriver att "Sverige behöver en långsiktigt hållbar migrationspolitik och en integration som fungerar." tss ... det har vi inte haft någon gång de senaste 30-40 åren fru Batra ...

 Hon skriver"I dag kan olika bidrag staplas på varandra, och det är möjligt att en familj med tre barn kan få nästan 28 000 kronor efter skatt i bidrag. Därför vill Moderaterna bland annat införa ett bidragstak, så att det alltid lönar sig att arbeta."

Dagens sjuka system får en att bara skaka på huvudet, en helt huvudlös politik. Ett system som AKB och hennes parti är medskyldiga till och som för närvarande förvaltas vidare av den rödgröna röran.

 Hon avslutar med en lögn när hon skriver "Sverige kan fortfarande vända utvecklingen. Men det kräver rejäla reformer, med stramare bidrag, bättre skola och ökad trygghet."

Nej AKB, det går inte att vända utvecklingen länge, bara bromsa fallet lite men fallet kommer att bli mycket stort, det svenska välfärdssystemet går inte att reparera. De kommande åren får vi ca 300 000 ytterligare anhöriginvandrare tack vare Lövfens katastrofala hantering 2015.
300 000  nya munnar att mätta samt ge skola/vård/omsorg.

http://www.expressen.se/debatt/det-ar-uppenbart-att-integrationen-inte-fungerar-i-sverige/