onsdag 30 oktober 2013

Om detta bör vi berätta tydligt

Assar Lindbeck om statistik generellt sett och problemen med vår invandrings storlek/utseende

http://www.youtube.com/watch?v=TOZVXQ2ojBA
http://www.youtube.com/watch?v=lBFDAbb0jx0

Ungdomsarbetslöshet : 24% ? Är den då verkligen det ?
Ungdomsarbetslöshet minus gymnasister/universitetsstuderande som söker deltid blir istället 17%
Ungdomsarbetslöshet om man relaterar till antal ungdomar : Då är vi nere på 8%

Arbetslöshet svenskar 15-74 år: 6.4% 

Arbetslöshet utlandsfödda : 15.9%

Arbetslöshet födda i Afrika : 28.8%

Andel i gruppen långtidsarbetslösa som är utlandsfödda : 43%

Andel i gruppen som uppbär "socialbidrag" som är utlandsfödda : 60%


Att blunda för dessa fakta som man gjort under decennier när trenderna varit tydliga har gett oreparerbara skador på det svenska välståndet.


måndag 28 oktober 2013

Aftonbladet drar en propagandabluff ånyo

 Aftonbladet skriver : "

Fyra år: 185 döda

Svarta siffror för arbetsplatsolyckor – men ministern duckar för frågorna

På snart fyra år har 185 personer dött på sina arbeten – och bara den senaste veckan har fyra män fått sätta livet till.
Samtidigt har regeringen minskat anslagen till Arbetsmiljöverket med en femtedel sedan 2006.
Men arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson duckar för Aftonbladets frågor.


 Verklighetens statistik :

http://www.av.se/dokument/statistik/dodsfall/2012/Dodsfall_anst.form_79-12.pdf

Här kan man se att antalet dödsfall är rekordlågt historiskt sett.

SLUTSATS : AFTONBLADET ÄR INTE SERIÖST, MAN BEDRIVER PROPAGANDA SOM ÄR DIREKT MISSVISANDE OCH I EN DEL FALL RENT LÖGNAKTIG, ALLT FÖR ATT FÖRSÖKA FÖRVRIDA VERKLIGHETEN !

2.5 miljarder är kattskit för miljöpartiet ...

Ja Mp's Åsa Romson säger att 2.5 miljarder i investering är just det.

http://www.di.se/artiklar/2013/10/27/25-skattemiljarder-upp-i-rok-vid-maktskifte/

En investering som ska leda till att vägtrafikkaoset i Storstockholm kraftigt kan reduceras.

Detta är Mp emot och 2.5 miljardr i infrastruktursatsning är därmed bortkastat med en S+ Mp + V regering.

Det blir mycket skit i kattlådan om dessa partier ska regera ihop och hela Sverige blir nerskitat av dålig politik.

söndag 27 oktober 2013

Krav om avgång

Socialdemokraten (socialisten ?) Jan Andersson skriver angående den amerikanska avlyssningsskandalen :

"Jag menar att det är nödvändigt att både gå till botten med den avlyssning som USA har gjort och om Sverige på något sätt varit inblandat. Om så har varit fallet är det en präktig skandal och jag har då svårt att se att regeringen Reinfeldt kan sitta kvar."

 Min kommentar :

Avlyssningen startades ju redan 2003 och förmodligen långt tidigare, kanske dags att kräva alla gamla socialdemokraters huvud på fat inklusive Jan's då med den märkliga associationsleken ...


Extremi(s)m i europa


Roger JönSSon (Socialdemokratisk Socialist) skriver om högerextremister men glömmer sin egen extremism han ber till.

http://rogerjonssons.blogspot.se/2013/10/det-finns-i-hela-europa.html

Min kommentar :

Socialismen tillhör dessa gamla ideologier som borde stanna kvar i sina mörka vrår och inte dammas av.

LÄR AV HISTORIEN !

Socialism, kommunism, fascism, nazism och religiös fundamentalism är samtliga oerhört farliga samhällsexperiment som lett till otroliga lidanden under historiens gång.

Socialdemokraternas palett - svart , svart svart

Ännu en socialdemokrat/socialist som sprider märkliga bilder av verklighetens Sverige ...

http://parkstugan.wordpress.com/2013/10/27/tillit-bygger-svensk-ekonomi

Min kommentar :

Men Sverige ligger ju bra till jämfört med de flesta jämförbara länder., både vad gäller arbetslöshet (jämför med EU genomsnitt), vad gäller nationens ekonomi etc etc
Din bild är ju helt skev och falsk. Varför sprider du denna märkliga bild ?

Hon skriver att "tillit bygger svensk ekonomi". 

Jag har ingen tillit till politiker som är oärliga.

Är socialdemokraterna regeringsdugliga ?

Vimmerbypolitikern Högberg (s) skriver insiktsfullt om sina tvivel på sitt eget partis möjlighet att regera.

"Sonen sa 2006 när borgarna vann valet att det var rättvist då vi styrt landet i 12 år och nu var de deras tur. Tja då är det fyra år kvar. Nu är han i och för sig med i SSU och slåss för valseger, men det låg något i vad han sa... Inte ur ett rättvise tänk utan för att vi inte är mogna att återta makten i landet. Har vi uppdaterat politiken, politikerna och organisationen för att åter ta makten? Känner mig frågande på det. Vill så gärna svara ja, men...

... jag är inte så jävla nöjd...


Min kommentar :

Ni är tyvärr inte mogna (på riksnivå) och skulle ni vinna valet (tillsammans med V + Mp) så är det tyvärr mycket dåligt för Sverige.

Sverige har tyvärr en lång tradition av svag och splittrad opposition, under många decennier var det de borgerliga partierna som var förlamade och inkapabla att regera, numera är det socialdemokraterna som ramlat ner i det svarta hålet.

* Jag vill inte se regering med Mp och V, det kommer att vara klart negativt för landets välstånd och utveckling.
* Jag vill inte se en regering med S som för samma gamla traditionella bidragspolitik med alltmer höjt skattetryck.
* Jag vill se förnyelse, jag vill se att de enorma förluster inom välfärden som finns pga dålig offentlig upphandling, extremt dålig organisation etc hanteras. Kanske ca 20-30% av skattemedel försvinner i välfärdsförluster.

lördag 26 oktober 2013

Ännu en skånsk social-icke-demokrat


Socialisten/socialdemokraten Bo Widegren vill ha med V i en regering.

http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1754&blogg=62066

Thomas Åkerblad kommenterar klarsynt :
"Jörn Svensson i "Du ska ta ledningen och makten":

"I det socialistiska Sverige skall det vara olagligt att väcka frågan om inskränkning eller raserande av det beslutssystem socialismen byggt upp och om ersättande av detta med ett beslutssystem i kapitalistiska former. Varje försök att rubba folkegendomen och arbetarsjälvstyret ska vara olagligt. Något verkställande av sådana beslut skall lagligen inte kunna ske. Det ska tvärtom ankomma på den socialistiska statsmakten att med tillgängliga medel bekämpa sådana försök."

Är detta du använt som du byggt upp din demokratisyn på?"Varpå socialisten svarar ;

Bo Widegren: Du skulle ta och läsa swn engelske sociologen COLIN CROUCH Post-Democracy så skulle du förstå vad Jörn Svensson framsynt talade om, nämligen de odemiokratiska maktskikt av multiföretagare som urholkar demokratin. Inga utförsäljningar av statlig egendom, ingen inskränkning av arbetstagares medbestämmande, allt vilket skall bekämpas av en asocialt demokratisk regering. Detta är en översättning av detta till dagens språkbruk och en del av dessa tongångar kunde du ju höra t.o.m. av en del moderata kommunalråd på er partistämma.

Ja, det är min demokratisyn och jag förstår att den är dig villt främmande. Frågan är vad det är för syn egentligen? 


Kommentarer är väl överflödiga ... dessa människor är en fara för demokratin.
 

Ledare i ETC sprider propagandalögnen


Den skånske socialisten / socialdemokraten Bengt Silfverstrand sprider i etc's senaste ledare en gammal S-lögn som går ut på att pensionärer betalar mer skatt än motsvarande arbetare.


Det är fult att ljuga herr socialdemokrat


Min kommentar :
Det finns ett stort grundfel i hela inlägget.

Pensionärer betalar INTE mer skatt än motsvarande som arbetar. Detta eftersom de som arbetar betalar en statlig löneskatt på nästan 10% som ligger inbakad i arbetsgivaravgifterna. Denna kallas allmän löneavgift och är en ren statlig löneskatt som går direkt in i den statliga kassan och har noll och intet att göra med socialförsäkringarna.

Denna statliga löneskatt betalar inte pensionärerna , varken på den uppskjutna lönen (pensionen) när den avsattes och inte heller när den faller ut.

Så trots jobbskatteavdrag betalar en arbetande mer skatt än motsvarande pensionär.

Det är högst oärligt att trots påpekanden sprida den här sortens felaktiga information.

Ex när detta tagits upp i media : Sanningen

Herr socialdemokrat ondgör sig över att pensionsystemets kassa urholkats, ja det skedde under senaste S-regeringen när ditt parti ryckte bort ett par hundra miljarder från pensionärerna för att  betala de enorma kostnader som massutförskrivning av förtidspensioner gick på.

Till slut verkar han vilja konfiskera de pensionsmedel som individerna har sparade i PPM systemet på känt socialistiskt maner ...

Socialismens problem med oliktänkande

Ett tag var jag åter tillåten att kommentera på den skånske socialisten (S) Roger Jönssons blogg

http://www.s-bloggar.se/b/1422/roger-joensson

men efter att ha presenterat lite fakta rörande bland annat den förra S-regeringens fundamentala misslyckande vad gäller t.ex arbetslöshet så var det dags att blockera mig ånyo.

Roger J. är en politiker som rör sig i ett bekymmersamt gränsland där politiska lögner är alltför vanliga.
I gårdagens samhälle med en statlig TV-kanal, bara statlig radio och väldigt lite massmedia gick det bra att sprida lögner men i dagens uppkopplade samhälle fungerar det inte längre, något dessa politiska dinosaurer inte förstått. När de ger sig ut på nätet för att sprida sina lögner möter de numera på snabbt motstånd. Detta kan de inte hantera, därför trycker man då på panikknappen och blockerar, censurerar etc. Man är endast intresserade av att sprida sin politiska propaganda som så ofta tyvärr innehåller direkta lögner.


Det enda försvar han har för deras så totalt misslyckade regeringspolitik när de senast hade makten är att NU har S lärt sig ... lärt sig vadå undrar man ?

Det finns inget nytt med S-politiken, det är samma stora satsningar på bidragspolitik och önskan att ånyo höja skatterna för de som arbetar kraftigt. Samma strypsnara på svensk ekonomi som vanligt. Samma slöseri med skattemedel.

Man säger att välfärden behöver mer pengar. Det är generellt sett inte alls sant. Vi har en av världens dyraste offentliga system men inte det bästa. Det uppskattas att ca 20-30% av det offentligas medel rinner ut i förluster pga ineffektivitet, dålig organisation, dålig upphandling etc.

Polisen är ett bra exempel där regering ivrigt påhejad av S ökar resurserna väldigt mycket men trots det så MINSKAR polisens effektivitet ...

Vi har sett exempel på avdelningar inom landstinget som utan en enda skattekrona mer pga att man låtit personal få organisera sitt eget arbete kinnat uppnå mycket bättre resultat, mycket kortare vårdköer, mycket bättre arbetsmiljö för personal etc, allt utan en enda ny skattekrona.

Var finns politiker som är beredda att effektivisera på bred front ? Ja inte inom socialdemokraterna i alla fall, deras enda metod är att öka skatterna och öka ineffektiviteten alltmer.

tisdag 22 oktober 2013

Typisk världsfrånvänd socialistisk profet

En typisk socialist fylld med lögner och hat mot oliktänkande är Oskarshamnaren Leine.

I sin världsfrånvända blogg utgjuter han sitt socialistiska hat mot allt och alla som inte är socialister.

Senast skriver han att Sverige körts i botten av den sittande regeringen...

http://www.s-bloggar.se/p/7205f/svaart-att-vara-oedmjuk-efter-att-koert-sverige-i-botten

Jag undrar hur många länder som skulle önska att de vore i Sveriges ekonomiska läge snarare än i sina egna lägen ...

Herr Leine jämför dagens arbetslöshet med 90-talets och påstår givetvis att allt var gott om socialister fick styra.

Han glömmer att nämna att arbetslösheten under senaste S-regeringen t.ex 2005/2006 var ungefär lika stor som idag. Den dåvarande S-regeringen misslyckades alltså så kapitalt under goda globala omständigheter  som rådde innan den stora globala ekonomiska härdsmältan påbörjades !!!

Utöver det hade ju S-regeringen drivit ut nästan 200 000 fler i förtidspension i sina desperata försök att putsa siffrorna. Man urholkade pensionssystemet med ett par hundra miljarder, man ökade statsskulden etc, allt under GODA ekonomiska förhållanden.

DETTA är sanningen och givetvis inget som en socialistisk lögnare vill tala om.

Själv har jag givetvis blockerats från att kommentera på Leines blogg efter att ha ett flertal gånger påpekat vilka stora faktafel och ditrekta lögner som han sprider.

Låt inte den sortens människor få inflytande ! De är farliga !


.
måndag 21 oktober 2013

Socialister Roger i skåne svartmålar som vanligt ...


http://rogerjonssons.blogspot.se/2013/10/rorelse-framat.html

Min kommentar

Alliansen har trots tidernas värsta globala ekonomiska härdsmälta lyckats hålla kvar arbetslöshetssiffror på de nivåer som senaste S-regeringen hade under betydligt bättre omständigheter.

Utöver det har vi nu nästan 200 000 färre förtidspensionärer, människor som ditt parti förpassade så långt från en arbetsmarknad det gick.

Utöver det har en genomsnittlig heltidsarbetande fått ca 1750:- mer i månaden efter skatt tack vare jobbskatteavdraget.

Utöver det tar det offentliga in mer skattemedel än någonsin, satsar mer på skola än någonsin rekordsatsar på järnväg etc etc ...

Man undrar ibland om du inte skäms där du sitter och svartmålar och hittar på...

VAR är er nya politik ?
HUR ska den se ut när ni ska komma överens med Mp + V ?
Hur ser energipolitiken ut ?
Hur ser den ekonomiska politiken ut ?
...


Man bävar ...


Roger :
Färre? Lika många unga förtidspensioneras i dag som tidigare. Personer lever i dag utanför socialförsäkringssystemen. Så mycket i sänkt skatt har inte jag fått. Mer medel? Inte så konstigt med tanke på att inkomstnivåerna har ökat i samhället. Satsa mer? Där har du fel Jonny. Tar du bort för löneökningar och kostnadsökningar samt att befolkningsmängden ökar så har det inte skett någon ökning av resurserna till välfärden.

Är detta det enda du har att komma med Jonny? Allt det du för fram har vi tagit itu med i tidigare diskussioner. Socialdemokraterna är i dag ett parti som har lärt sig av sitt förflutna och möter framtiden med nya idéer.

Med sådan här tröttsam kritik som riktar in sig på det förgångna förstår jag att alliansen har problem.Min kommentar

1. Vi har nästan 200 000 färre förtidspensionärer nu jämfört med 2006, människor som ditt parti förpassade så långt från en arbetsmarknad det gick.

2. En typisk svensk genomsnittlig heltidsarbetare har ca 1750:- mer i månaden efter skatt. För en familj med två alltså det dubbla ...

Jo, även med hänsyn till de faktorerna så satsas det mer än någonsin...

DU och partiet har inte lärt er något, ni sprider myter.

Sverige behöver både en fungerande regering och en fungerande opposition för att driva på landets utveckling.

Tyvärr har vi inte det, under en mycket lång period hade vi en fungerande S-regering som balanserade på makten med hjälp av ett kommunistiskt stödparti som inte vågade försöka få inflytande, då var de dåvarande borgerliga partierna splittrade och svaga.

Nu har vi haft en väl fungerande alliansregering undr ett flertal år och en svag splittrad opposition i form av S+Mp+V (och Sd).

Den politik som S+Mp+V kommer att driva kommer inte att vara bra för landet, det är en sak som är säker.

Om nu S+Mp+V har en så bra politik (bättre än den ni presterade i senaste regeringställning 2002-2006) så presentera då denna nya gemensamma väl fungerande politik som ska ge Sverige ett bättre styre än dagens...

Vi väljare väntar !

söndag 20 oktober 2013

Socialisten Suhonen Skiter I verkligheten

Roger J, skånsk socialist skriver om Suhonen och sina egna socialistdrömmar...

http://rogerjonssons.blogspot.se/2013/10/den-roda-traden.html?

Suhonen menar att väljarna skyr socialdemokrati i Norden för att den fört nyliberal politik ...

Suhonen är ju då helt ute och cyklar i sitt önsketänkande om sakers tillstånd, om nu väljarna sprang iväg från socialdemokratins "nyliberalism" borde de ju göra strömhopp vänsterut till vänsterpartiet ... nu sker inte det eller hur ..

Genant resonerat Suhonen, men inte det minsta förvånande.. socialister är världsfrånvända minst sagt, men det gör dem också farliga.Ge dem inte makt över dig !!!
torsdag 17 oktober 2013

Tord Oscarsson (Bagdad Bobs förebild).

Socialdemokraten Tord Oscarsson (ansvarig för s-info.se) brukar aldrig utmärka sig när det gäller kloka ord, däremot ger han ofta uttryck för märkliga utsagor. Han har mer och mer börjat stjäla andras skriverier och skriva under med sitt eget namn, han rapar ständigt om hur plågat Norrland är under alliansen, under S-regimerna var väl flyttlassen på väg norrut, eller ...?

Han påpekar alltsomoftast hur bra alla S-ledare är oavsett vad de säger/gör (läs r*vslickare)  och vänder kappan efter vinden.

Han nämner ofta hur han var med och tog hand om flyktingar under andra världskriget (hur snabbt mognade den lille pilten och började med detta ?).

Om någon får "Bagdad Bob" att blekna så är det denne S-predikant.

Idag påpekar han angående det kommande valet http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=515&blogg=62022 och det är hans egna ord denna gång.

"En annan sak man missar i denna artikel är att  M ligger mycket  lågt i Norrland, som upptar 57 procent av Sveriges yta. Enligt Skop får S där på36,0 procent och M hamnar på bara 24,3 procent-"

 Min kommentar : Kan någon upplysa "Bob" om att man INTE fördelar riksdagens platser baserat på markyta...

Denne Tord har givetvis spärrat mig från att kommentera på S-politikernas bloggar när jag klagade på hur man tillät vissa S-fanatiker att skriva vedervärdiga saker om alliansens politiker.

Dubbelmoralens konung, denne gamle S-despot.

måndag 7 oktober 2013

Hundar och politiker

Den normalt sett mer eftertänksamme socialdemokraten Högberg i Vimmerby ramlar tyvärr ibland av stolen och ner i det sedvanliga träsket av politikersnack.
Han målar upp den traditionella svartmålningen av Sverige i sin blogg.

http://hogbergstankar.blogspot.se/2013/10/otakt.html

Min kommentar :


Under de globala förhållandenen som råder mår både Sverige och svenskarna oerhört bra.

* Sverige är bland de bästa ekonomierna i den globala härdsmälta som råder.
* Svenska arbetare har tack vare jobbskatteavdragen fått det mycket bättre i sin privatekonomi.
* Löneutvecklingen har även den varit mycket bra sedan 2006
* Staten tar in mer skatter även med hänsyn till inflation
* Statsskulden är lägre nu 2013 än 2006


Om vi ser tillbaka till hur ditt eget parti styrde under senaste regeringsperioden så verkar du ha glömt att

- arbetslösheten var ungefär lika stor då trots oerhört mycket bättre globala förhållanden ...
- ditt parti hade tvångsrekryterat ca 150 000 till förtidspensionering till oerhörda kostnader för samhället
- statskulden ökade under denna period


Ser vi framåt undrar man t.ex.
- Vilken energipolitik ska vi få med Mp i en regering med S ?
  - Dyr olja, bensin, dyr el, industrinedläggning av elintensiv industri, ska privatbilismen överleva ?
- Vilken skattepolitik, utrikespolitik etc med vänsterpartister, man bara ryser ...
- Ekonomisk politik a'la S ?
- Bidragspolikens fokusering ånyo ...

Är allting perfekt, nej långt därifrån men klart mycket bättre än när S regerade senast.

Tala om att vara i otakt med verkligheten herr politiker... er politik gav ju som sagt ännu sämre resultat...


Det må vara typiskt för en politiker att dra valser men jag trodde du stod över den sortens argumentation numera...

Man säger ju att det är svårt att få en gammal hund att sitta, lika svårt är det att få en politiker att sluta med sina tramsiga svartmålningar av motståndare och deras politik.
lördag 5 oktober 2013

En socialistisk imperiedrömmare redo att störta Sverige i fördärvet

Ola Möller, ännu en av dessa skånska socialister i extremfalangen inom socialdemokratern försöker tänka till och är som vanligt upprörd över att det svenska skattetrycket sänkt lite...

http://socdemola.blogspot.se/2013/10/return-of-gammelmoderaterna.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+OlasTankar+%28Olas+tankar%29


Min kommentar

Skattesänkningar i ett land med ett av världens högsta skattetryck ja, stackars dig som bara vill fortsätta på den inslagna vägen och öka skattetrycket in absurdum...

Socialdemokrati/socialism - inget nytt under solarna direkt ...

Socialdemokrater = rebellerna ?
Snarare det döende imperiets maktberusade trupper redo att till varje pris få behålla makten och sälja sina själar till Mp + gammelkommunisterna.

onsdag 2 oktober 2013

"skånska traditioner och seder ska gälla"


Ja det tycker den alkoholtörstande socialdemokraten/socialisten Torbjörn Löfvendahl i Staffanstorp och svingar bägaren med sin politiske motståndare Christian Sonesson från moderaterna.

Detta är bara ett exempel på många hur våra skattemedel försvinner i den offentliga sektorn. Inte ett jävla öre i skattehöjning behövs sålänge den här formen av slöseri pågår.


Som boende i Staffanstorps kommun kräver jag att 

* inblandade tjänstemän och politiker från M och S betalar detta ur egen ficka med sina skattade medel

* den här sortens supresor som tydligen följer "skånsk tradition" omedelbart upphör

I helvete att dessa "skånska traditioner ska gälla". 

Länk :
Politiker med fingrarna i syltburken eller snarare spritflaskan