söndag 25 mars 2012

Ännu en förvirrad socialist

Många socialister driver ett tvåfrontskrig mot jobbskatteavdragen.

Dels så är det hemskt att staten vräker så mycket pengar över de som arbetar (dvs att de får behålla mer av sin inarbetade inkomst), detta är orättvist mot sjuka och pensionärer.

I nästa andetag så får de som arbetar inga pengar eftersom de på ett magiskt sätt äts upp på olika sätt via höjningar.

Man försöker äta kakan och ha den kvar, ett klassiskt exempel på när logiken i argumentation har flugit sin kos.

Förvirrat

En förljugen bild

Så här resonerar en socialist när det gäller RUT.

En förljugen bild

Mina kommentarer :

Eftersom RUT uppnår självfinansiering skattemässigt sett när antalet når en viss nivå som vi nu ligger nära så finns det ingen kostnad för samhället, något som inte gäller för alternativet att anställa människor inom den offentliga sektorn som i hennes exempel.

Vidare , enligt en intern undersökning inför valet 2010 kom S fram till att den totala kostnaden för en anställd inom det offentliga såsom t.ex en sjuksköterska ligger strax under 1 miljon med alla kostnader som arbetsledning etc inräknade.

torsdag 8 mars 2012

Intressant läsning

Här är en länk till rekommenderad läsning som visar exempel på hur illa det kan gå i verksamhet som drivs av kommun/landsting ... Vinstens fel ?