onsdag 22 september 2010

80000 skäl...

Mona Sahlin kämpar med näbbar och klor för att behålla posten som partiledare.
Den är värd 80000:- extra i månaden. Hon klarar inte att leva på sina dryga 50000:- i månaden som riksdagskvinna.

Inte undra på att hon med sin trassliga ekonomiska bakgrund kämpar för dessa 80000, plus stab av hjälpredor, speciell p-plats etc etc.

söndag 19 september 2010

The future is bright

En stor del av efterkrigstiden har Sverige styrts av minoritetsregeringar. Speciellt nu med nya budgetregler så är det ett mycket mindre problem tack och lov.

Vi får se om de rödgröna går ihop med Sverigedemokraterna för att fälla alliansen det är ju en möjlighet, det beror på hur makthungrig man är.

Nu har vi ett parti med nazistiska rötter och ett parti med kommunistiska rötter i riksdagen, det är ju definitivt två stora minus.

Socialdemokraterna kommer att behöva göra de förändringar man missade att göra efter valet 2002, det kommer att bli plågsamt.

Man måste bryta med V och troligen även med Mp.
Om inte annat så lär Mp vilja bryta sig ur sitt fixerade läge i det rödgröna blocket för att få en chans till inflytande.

Socialdemokraterna måste omgående byta ledning.

Socialdemokraterna måste ompröva sin politik i grunden och modernisera den.

Väljer man inte rätt så kommer S att föra en förtvinande tillvaro under lång tid.

Äntligen kanske facken kan ompröva sin roll och göra sig fria. Fria och politiskt oberoende fack är bra för medlemmarna.

Även bland alliansen bör man tänka till. Det finns tre små partier som ligger nära 4%, i längden är det ohållbart, en partisammanslagning borde ske, t.ex Fp+C och M+Kd.

Om försäkringskassan

Hur var det under förra S-regeringen, ett axplock av nyheter från den tiden ...

Januari 2006, Skriftlig fråga 2005/06:907 av Ulla Hoffmann (v) till statsrådet Hans Karlsson (s)

Försäkringskassans iver att rehabilitera sjukskrivna tillbaka till arbete tar sig dock ibland märkliga uttryck och
visar på en okänslighet hos några anställda.
Jag har fått vetskap om att Försäkringskassan i ett par fall tvingar svårt cancersjuka att arbetspröva vilket kan innebära
att en svårt cancersjuk med kundkontakter kan tvingas att möta kunderna i sitt svårt sjuka tillstånd.


Försäkringskassan och cancersjuka
Mor nekades sjukskrivning vid dotterns självmord
Försäkringskassan drev henne till självmord
Försäkringskassan får sjuka att ta sitt liv
Från inkompetens i amalgamfrågan till självmord
Folk behandlas som ping-pong-bollar

DET LÅTER VÄLDIGT BEKANT ALLTIHOP ..

lördag 18 september 2010

Expressen rättar

Efter mitt brev till expressen så har man nu korrigerat i sin nätbaserade upplaga.
Det hjälper ju föga eftersom man redan spridit sin osanning till det svenska folket.

torsdag 16 september 2010

Expressen sprider myter om jobbskatteavdraget

Idag har expressen en artikel som beskriver jobbskatteavdraget på ett helt felaktigt sätt. Att det ska vara så svårt för journalister och politiker !

1. Jobbskatteavdraget utgår till de som arbetar och max uppnås vid en månadslön på ca 27500:-
2. Maximalt extra i månaden är ca 1750:- från och med 2010.

Några praktiska exempel :

Månadsinkomst Mer i plånboken varje månad
9.000 kr ca 750:-
20.000 kr ca 1.400 kr
30.000 kr ca 1.750 kr
50.000 kr ca 1.750 kr
100.000 kr ca 1.750 kr
1 000 000 kr ca 1.750 kr

Det innebär att en vanlig arbetarfamilj med två heltidsarbetande från och med 2010 får 30000 – 40000:- mer i plånboken per år.
En medlem i familjen Wallenberg med hemmafru får nöja sig med ca 21000:- mer i i plånboken per år.

Referens :
Info om jobbskatteavdraget

Att påstå att jobbskatteavdragens olika steg har den effekt ni påstår är att kraftigt misskreditera jobbskatteavdraget.
Jobbskatteavdraget har en låg/medelinkomstprofilering.
Jag har de senaste månaderna missionerat mot alla som sprider dessa felaktiga uppgifter, t.ex Veronika Palm som är en ledande socialdemokrat som inte förstått hur jobbskatteavdraget fungerar , dess profilering för olika inkomstgrupper etc och ändå år efter år röstat nej till det.


Den sida man tittat på (Jobbskatteavdrag.se) visar effekter av en mängd förändringar av skattesystemet såsom
• jobbskatteavdraget
• ändrad kommunalskatt
• ändrat grundavdrag
• ändrade brytgränser för statlig skatt
• ändrade brytgränser för värnskatt
• etc etc

i raden märkt ”Jobbskatteavdrag” kan man på den sidan se effekten av just denna skattereform.

måndag 13 september 2010

Dagens trams

Aftonbladet Kultur går ut med lite trams idag :

Därför publicerar
vi utan signatur...


Anonymt nätverk av journalister...

Så vem ligger bakom ...

Man skriver "Den Allierade Journalisten är ett anonymt nätverk bestående av journalister som i sin yrkesverksamhet är i beroendeställning till de tidningar man granskat."

Vilka myndigheter, organisationer, partier etc har besökt denna sida då ...
Hmmm låt se :

Check

Bara vänsterpartiet fram till och med idag ... hmmm märkligt ...

fredag 10 september 2010

Uppdatering - Stackars Marika Lindgren Åsbrink

Efter att jag visat att socialdemokraternas egen interna studie pekade på en genomsnittlig personalkostnad inom det offentliga på ca 1 000 000 (1 miljon) när man tar hänsyn till ALLA kostnader för en anställd så väljer Marika att helt sonika ta bort en del av mina inlägg och låsa diskussionen.

Och ja, rapporten visade att kostnaden även för typiska jobb som sjuksköterska, lärare etc låg runt samma miljooon...

Moget Marika !

Din sifferexercis föll platt till marken.

onsdag 8 september 2010

Falsk matematik

Ser att Marika Lindgren Åsbrink fortsätter sin felaktiga sifferexercis ...

länk

Än en gång så verkar det råda okunskap om att det finns stora plus på intäktssidan för varje jobb som går från att belasta statskassan till att istället börja betala löneskatter och arbetsgivaravgifter.

Kostnaderna för arbetslöshet sjunker, men tyvärr strömmar ju inte de pengarna tillbaka till arbetarna, de dras ner i den stora säcken för att betala borrande i Hallandsåsar, uppgradering av JAS-plan och annat smått och gott som socialdemokratr kallar välfärd.

Vad gäller klagosången rörande halvering av restaurangmoms så är ju hennes eget parti och de rödgröna för det (inte jag).

Att anställa arbetslösa inom det offentliga … det är en ren rundgång… var finns de reella skatteintäkterna Marika ? En annan sak är att de kan göra nytta (inte gärna som borrare av hål i åsar dock).

I eran egna interna pamflett "Vad kostar välfärden att sänka skatten med 100 miljarder" hade ni utrett kostnader/personal för offentligt anställda
och kommit fram till :

Besparing : 85735 miljoner
Antal : 87423 st

I.e. en styckekostnad på dessa offentliganställda på ca 980 000:-
Kanske ska nämnas i sammanhanget ...

Hon tror att kostnaden för en anställd är enbart den direkta lönekostnaden...

Hon skriver "Staten ger lönesubventioner i en massa fall så visst vore det möjligt.
Jag vet inte om det är en bra politik utan använder det som metafor för hur knasigt regeringen använder sina pengar."

Hmmm... verkar som om Marika's ideer är långt knasigare.

Vad är då hennes ideer...

1. 100.000 nya jobb- och utbildningsplatser?

- Jobb var ?
- Utbildningsplatser ger inga skatteintäkter bara kostnader.

2. ROT i hyreshus?

- Hon vill ge privata fastighetsägare pengar ner i fickan.
- De kan redan dra av 100% av sina omkostnader.
- De kan till och med kvitta bort sina momskostnader.

3. Energieffektiviseringar?
4. Upprustning av miljonprogrammet?

- Statliga subventioner, inga intäkter för staten i någon större omfattning.
- Pengar ner i vinstfickan på företag.

5. Byggande av höghastighetsbanor?

- Bygga struktur för 100 miljarder (till att börja med, slutkostnaden blir mångdubbel + årligt underhåll).
- Marika, hur många årsarbeten skapar dessa första 100 miljarder och till vilken styckekostnad :)

Ska hela svenska folket bli tågrallare ?

Och slutligen, sänk skatten för andra (behöver inte inkludera mig) och stryk projekt/investeringar som 100 miljarder till JAS plan, 10 miljarder till Hallandåshålet, 50 miljarder om året i dåligt gjorda offentliga upphandlingar, 100 miljarder (till att börja med) i höghastighetsjärnvägar … etc etc

Sänk som sagt skatterna och skär i denna fina ”välfärd” som du spenderat / vill spendera pengar på ...

måndag 6 september 2010

Det här är sagan om de två tvillingbröderna Hans och Lars och hur olika livets lotter kan falla i ett land styrt av en märklig skattepolitik.

Brodern Hans utbildade sig länge men hans bror Lars började arbeta direkt efter gymnasiet.

Nåväl, när vi hittar dem idag så bor de i varsitt identiskt hus, sida vid sida, de har båda gift sig och skaffat två barn (2 och 3 år gamla) och arbetar faktiskt på samma fabrik. De lever alltså ett ganska likartat liv, eller ? Ja, när Lars köpte huset kostade det 1 miljon. När Hans studerat färdigt och vågade köpa huset jämte Lars så kostade det 2 miljoner, så Hans fick ju låna lite mer. Men för enkelhetens skull så glömmer vi den skillnaden.

Brodern Hans är utvecklingschef och tjänar 50000:- i månaden, hans bror Lars jobbar med att kontrollera kvalitet och tjänar 25000:- i månaden. Hans fru är hemma med de två barnen eftersom familjen tycker att det är bäst för sina barn, så hon har ingen inkomst. Lars fru däremot arbetar också på fabriken på samma avdelning som sin man (det var där de träffades en gång) och tjänar också 25000:- i månaden. De föredrar dagis och därför jobbar båda trots att de är småbarnsföräldrar.

Det här betyder att familjerna Hans/Lars båda har en total månadsinkomst på 50000:- före skatt och båda familjerna betalar därför lika mycket i arbetsgivaravgifter varje månad (nästan 16000:-).De pengarna är till för att betala socialförsäkringar vid sjukdom, arbetslöshet, till dagis etc.

Nåväl, vad får då familjerna i plånboken varje månad? Lika mycket skulle man kunna tro men nej !

De bor i en kommun med skattetabell 32. Det visar sig att Hans betalar 17773:- men Lars och hans fru betalar vardera 5951:- som totalt då blir 11902:- .

I plånboken varje månad får alltså Hans familj 32227:- men Lars familj får behålla 38098:-. Är det inte märkligt ? Det är en skillnad på 5871:-, varje månad !

När familjerna varje år jämför vad de har kvar i spargrisarna vid nyårsafton så visar det sig att Hans gris är tom, men Lars spargris ligger välmatad och fet med ca 70000:- kronor kvar. Den använder Lars till att snabbare amortera av skulder på sitt hus, på att oftare byta bil, på att åka utomlands oftare och mycket annat.

Lars familj får varje år 2 förskoleplatser kraftigt subventionerade (ca 100 000/barn) av stat/kommun, Hans familj får inget eftersom socialdemokraterna som styr i kommunen inte ens vill ge ett litet uselt vårdnadsbidrag.

En dag kom influensan till fabriken och alla blev sjuka. Hans familj fick nöja sig med en liten summa pengar varje dag i ersättning, Lars familj fick däremot det dubbla varje dag trots att båda familjerna betalat lika mycket till socialförsäkringarna.

Under finanskrisen gick fabriken omkull och både Hans, Lars och Lars fru blev arbetslösa. Hans familj fick nöja sig med en liten summa pengar varje dag i ersättning , Lars familj fick däremot det dubbla varje dag trots att båda familjerna betalat lika mycket till socialförsäkringarna.

När bröderna och deras fruar blir gamla pensionärer väntar nästa överraskning, gissa vem som trots identiska inbetalningar till systemen får mest ...

Nu är det snart val i Sverige och socialdemokraterna med Mona Sahlin i täten pratar om att de med inkomst över 40000:- ska betala ännu mer i skatt. Hon talar om skatt efter bärkraft. Skatt efter betalningsförmåga. Hon talar mycket men verkar inte förstå.

Ett skattesystem som skapar så djupa orättvisor, och det vill hon göra ännu mer orättvist. Nu vill Mona Sahlin att familjen som valt ett sätt att leva ska betala ännu mer och få ännu mindre kvar i sin plånbok.