söndag 14 november 2010

Dinosauren

Socialdemokratiska arbetarpartiet - partiet ingen vill leda ?
När enbart runt 20% av de arbetande röstar på detta parti bör man kanske göra ett namnbyte till att börja med ?

Vem vill fronta ett socialistiskt parti 2010 ? Den lösning som det blir nu, blir bara en interimlösning i jakten på nästa mer hållbara kandidat.

Jag har plockat fram popcornskålen, detta rosornas krig blir underhållande.

Detta är ett stålbad som S behöver gå igenom ifall man ska kunna presentera ett modernt parti med trovärdiga representanter och med en politik som berör och fångar medborgarnas intresse. Det kommer att ta lång tid om man ska lyckas. Skulle gissa på ca 10 år.

Inget parti har någon form av existensberättigande bara baserat på historien.

Alla är vi nog ense om den stora roll som S spelat under stora delar av 1900-talet för att leda landet in i ett välfärdssamhälle. Det var då och rätt länge sedan.

På sikt kommer säkerligen ett eller flera partier på allianssidan att rationaliseras bort och försvinna, C och Kd har inget större berättigande kvar att existera som enskilda partier. De finns blott för att de föder en kår av politiker som inte vill släppa taget. De har egentligen inte en tillräckligt unik profil för att få finnas till.

Samma desperation att behålla sin makt för egen personlig vinning ser vi nu bland de ledande S-politikerna som slåss för att behålla sina positioner. Tänker man på sitt partis bästa eller på sitt eget bästa ?

Tyvärr, de mänskliga svagheterna syns allt för väl i en stund som denna.

Sedan har vi den eviga kampen mellan höger/vänsterfraktionerna inom S, vilken fraktion går vinnande ur kriget ?

Själv skulle jag gärna se partiet splittrat i två partier. Ett rent socialistisk parti som gör gemensam sak med sina bröder och systrar i V och ett demokratiskt parti som kan fånga upp t.ex en del av C's röster.

Den stora frågan till syvende och sist är dock om det finns kvar något berättigande alls att ha ett socialdemokratiskt parti numera? Jag är mycket tveksam.