söndag 30 april 2017

Skattemedel slösas bort

Det migrantindustriella komplexet i Sverige öser pengar på fel saker.

"”Många är utan bostad i Malmö och därför tvingades Malmö Stad boka hotell och vandrarhem för flera miljoner kronor, visar Hem och Hyras granskning. Förra året betalade kommunen 134 miljoner för att människor skulle få tak över huvudet."

"Vi har många flyktingfamiljer som tyvärr måste bo på hotell, när andrahandslägenheter och andra boenden inte finns tillgängliga”"
 
"Malmös årliga hotellutgifter motsvarar ungefär vad FN begär för att föda 70 tusen personer i svältdrabbade områden i Afrika och Yemen."

https://www.facebook.com/tino.sanandaji


Övergreppen tillåts fortsätta utan slut i socialistdiktaturen Nordkorea

Årtiondene efter årtionde tillåts en oerhört grym socialistdiktatur tortera och slakta sitt eget folk.

Världen står vid sidan om och gör ingenting. Ryssland och Kina är huvudansvariga för att detta tillåts fortsätta eftersom de vägrar alla former av intervention. Västvärlden är även de skyldiga för att de ändå inte ingriper.

Hade detta skett i ett europeiskt land hade man ingripit för länge sedan men nu är det ju bara asiater på andra sidan klotet så skit i dem... så djävla typiskt

http://www.expressen.se/nyheter/vakterna-avslojar-lagrens-brutalitet/

fredag 28 april 2017

Ökning är minskning etc

Socialisten/socialdemokraten Anders Forss är underhållande i all sin nonsensargumentation.

Tidigare har han påstått att när något har en saktare ökningstakt så är det en minskning, ja det är en typisk matematisk krumbukt a'l Forss.

Idag skriver Forss om senaste SIFO undersökningen.
http://blogg.vk.se/andersforss/2017/04/29/sd-s-nedatgaende-trend-fortsatter/

Han påstår att SD's nedåtgående trend fortsätter.

Han skriver "tidigare har stödet för SD alltid ökat i samband med händelser som dessa " och avser terrordådet i Stockholm. Vilka händelser som dessa har vi haft tidigare i Sverige Anders Forss ?

Vad vi vet av erfarenhet är däremot att extrema händelser, speciellt i vårt närområde, gynnar sittande regering oavsett regeringsfärg, något som Anders Forss helt uppenbart inte känner till.

Det finns en fortsatt ström från Mp till S inom regeringen och den trenden kan möjligen ha förstärkts av terrordådet men skillnaderna i opinion är i övrigt små,

SD ligger t.ex kvar runt 16.7%, vi får gå tillbaka i SIFO till december 2015-januari 2016 för att hitta högre siffror för SD (19%-18.2%) och de flesta vet väl att det var mitt under det totala sammanbrottet för Sveriges regering...
2015 kommer Sverige att minnas i generationer som året den rödgröna regeringen under Lövfen inledde det stora välfärdsraserandet.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Opinionsm%C3%A4tningar_inf%C3%B6r_riksdagsvalet_i_Sverige_2018 

Alla löntagare betalar statlig skatt

Socialisten/socialdemokraten Anders Forss förstår inte det svenska skattesystemet. Jag ger därför en snabb lektion till honom.

En löntagare har en inkomst. Baserat på denna betalar arbetstagaren via sin arbetsgivare (eller själv om man är egenföretagare) in de så kallade arbetsgivaravgifterna som är ytterligare löneskatter.

En normal löntagare betalar på så sätt 31.42% i ytterligare skatter.
Exempel - En normal löntagare med bruttoinkomsten 28000:- betalar alltså även in ca 8800:- i dessa löneskatter, något som inte syns på lönebeskedet. Dennes egentliga lönekostnad är alltså i verkligheten 36800:- .

Huvuddelen av dessa löneskatter går till avsättning till pension (uppskjuten lön) samt olika försäkringssystem som  sjukförsäkring, föräldraförsäkring och arbetsskada och en andel går till en ren statlig skatt (allmän löneavgift) som i år ligger på 10.72% .

I vårt exempel med 28000:- i månadslön brutto betalar personen in ca 3000:- i månaden i statlig skatt.Dessa 3000:- syns inte på lönebeskedet eftersom de indirekta löneskatterna endast syns vid redovisning för företaget och egenföretagaren.

Detta innebär även att ALLA oavsett inkomstnivå betalar statlig skatt. Inte endast höginkomsttagare.

 

En pensionär betalar inte dessa nämnda löneskatter eftersom denne ju inte har behov av att sätta av mer till pension och inte heller längre behöver försäkring för sjukdom, arbetslöshet eller föräldraledighet ...
Det intressanta uppstår därmed att den del som avsattes till pension (uppskjutna lönedelen) INTE belagts med den statliga löneskatten (allmän löneavgift). Inte heller när pensionen (den uppskjutna lönen) tas ut så beläggs den av pensionsmyndigheten med denna löneskatt.
Skulle systemet vara "rättvist" så skulle givetvis denna statliga skatt tas ut av pensionsmyndigheten, alternativet vore att man tar ut ytterligare 10.72% statlig skatt pålagt på 10.21% (pensionsavgiften) när pensionsavgiften betalas in.

Tidigare har alliansen infört skattesänkningar på arbete (jobbskatteavdragen). Dessa kompenserar nästan ut den allmänna löneavgiften vilket innebär att pensionärer och arbetare betalar mer jämställda skatter.
 

Summering : En löntagare betalar 10.72% statlig skatt på sin bruttolön, en löneskatt som pensionären helt slipper på sin uppskjutna lön, den betalas aldrig för den sistnämnde på den uppskjutna lönen.

http://blogg.vk.se/andersforss/2017/04/28/en-skattevaxling-mellan-forvarvsinkomster-och-kapitalinkomster-vagen-framat/

Forss replikerar : "Jag behöver ingen lektion Jonny då jag har betydligt bättre kläm än dig på hur skattesystemet fungerar i realiteten."

Jo Anders Forss, det har du upprepade gånger visat att du behöver :
  • Du visste inte om värnskattens existens,
  • Du förstod inte hur jobbskatteavdraget fungerade
  • Du vet inte vad en genomsnittlig svensk heltidsarbetare har i månadslön
  • Du vet inte vad median är
  • Du vet inte hur allmän löneskatt fungerar, en ren statlig löneskatt

Bedrövligt Anders att du fortsätter envetet att hitta på istället för att  tillägna dig kunskap.

söndag 23 april 2017

S-styrda Malmö orkar inte mer

Man har under flera år bedrivit en politik som gått ut på att ta in så många som möjligt.
Frikostiga statliga bidrag lockade liksom ett ökande av röstboskap åt partiet lokalt.
Men nu när staden befinner sig i ett tillstånd av förfall med gängmord var och varannan dag och när staten lastar över kostnaderna i snabb takt på kommunen så blir det annat ljud i skällan.

Nu vill man plötsligt ha undantag och få en gräddfil.

På senaste tiden har man ogenerat köpt dyra bostadsrätter och låtit nyanlända få hyra dessa med besittningsrätt, man lyckades därmed driva upp marknadspriserna rejält (nästan 20%) med den vansinniga politiken.

Som man bäddar får man ligga och S-ledaren Katrin Stjernfeldt Jahmmeh har verkligen bäddat illa...

http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/5X8n6/s-toppens-krav-pa-regeringen-skicka-inte-nyanlanda-till-malmo

lördag 22 april 2017

Om lottning av skola

 Mario Matteoni (S) skriver positivt om att man skulle lotta om vilken skola en elev ska gå i ...
https://matteoni.blogspot.se/2017/04/ett-orattvist-lotteri.html

Min kommentar :
Varför inte då ett lotteri fullt ut så att man blir placerad i vilken som helst skola i Sverige så att ungdomar från Danderyd placeras ut i t.ex Karesuando och elever från Husby i Danderyd etc ... separation från föräldrar torde väl vara en utjämnande faktor ...

Ett lotteri för vem man får gifta sig med kommer i nästa steg, givetvis ett lotteri om var man får beredas bostad av den statliga nyinrättade big-brother-lotteri-myndigheten etc.

Ett stort problem är ju det genetiska arvet, hur ska du korrigera det Mario ?
Kanske genom att ge de som har t.ex mentala fördelar ett kirurgiskt nedsättande ingrepp i hjärnan eller uppnå motsvarande genom medicinering. 


De med medfödda fysiska fördelar kan ju enkelt ges handikapp som nedsätter deras förmåga. 

Vi har ju både döva och blinda i samhället så varför inte ta steget fullt ut och se till att alla ska ha dessa handikapp i "rättvisans" namn...

Expressens maffiametoder

Oliktänkande ska skrämmas till tystnad.

https://www.nyatider.nu/expressen-vi-har-kontaktat-din-arbetsgivare/

söndag 16 april 2017

Kostnader, generation efter generation...


Tino Sanandaji reflekterar över rapport från Danmakrs finansministerium.

"Finansministeriet är en dansk hatsite bakom utredningen ”Økonomisk analyse: Indvandreres nettobidrag til de offentlige finanser”.
Liksom i samtliga svenska offentliga utredningar är invandringens offentliga kostnader större än intäkter. De med invandrarbakgrund från västländer genererar ett överskott på 5 miljarder danska kronor medan icke-västliga genererar ett underskott på 33 miljarder, eller ca 1.7 procent av landets BNP trots att Danmark är mindre invandrartät än Sverige.
Många tror att andra generationens invandrare genererar vinster, men så är inte fallet i vare sig Sverige eller Danmark. Tvärtom skapar andra generationens utomvästliga ytterligare kostnader. Andra generationen jobbar mer, men saknar första generationens demografiska fördel att mottagarlandet ofta slipper betala för skola och uppväxt.
Danska finansdepartementet visar åldersjusterade kalkyler. Första generationens invandrare utomvästliga invandrare har en åldersjusterad nettokostnad på ca 120 tusen svenska kr per år, som junker till 70 tusen kr per år tack vare gynnsam åldersprofil. Andra generationen har en åldersjusterad nettokostnad på ca 65 tusen kronor per år. Gynnsam åldersprofil räcker helt enkelt inte till för att kompensera för låg sysselsättning och lön.
Det glädjer er säkerligen att läsa att svenska invandrare i Danmark genererar överskott. Syrier, Afghaner och Somalier genererar störst nettokostnad.

Vilka grupper var det Sverige suger in som en svamp ... ?

https://www.facebook.com/tino.sanandaji

https://www.fm.dk/oekonomi-og-tal/oekonomisk-analyse/2017/indvandreres-nettobidrag-til-offentlige-finanser

lördag 15 april 2017

Pensionärsvalsen

Pensionären Jan Axelsson (tidigare språkrör för Mp) ondgör sig över jobbskatteavdragen och anser att en pensionär betalar mer skatt än motsvarande löntagare.

Det enkla svaret är NEJ, så är det inte alls. Pension är som Axelsson uppenbarligen vet "uppskjuten lön". Löntagares lön beskattas även med ca 10% statlig skatt via arbetsgivaren, en s.k. allmän löneavgift som går direkt in i statsskassan och som inte visas på lönebeskedet. 

Denna skatt slipper pensionären. Den betalades inte när den uppskjutna lönen avsattes för framtiden och inte heller när den faller ut.

En löntagare betalar mer skatt än motsvarande pensionär.

Visst bör pensionärer med låg ersättning få lägre skatter, absolut, men det är en helt annan sak, både arbetare och pensionärer bör få lägre skatt men tyvärr slösar sittande regering bort hundratalet miljarder per år på det migrantindustriella kompolexet. 

S prioriterar byggandet av en ny importerad underklass satt i utanförskap som i sitt bidragsberoende ska agera röstboskap åt partiet.

http://www.expressen.se/debatt/som-pensionar-skattar-jag-13-764-kronor-mer-an-en-lontagare/

fredag 14 april 2017

Den (s)venska modellen

Malmö stad beräknas köpa bostadsrätter till 300 nyanlända de kommande åren.
Malmö stad storhandlar dessa bostadsrätter till flyktingar och bostadslösa.

Där ska de bo tillfälligt – är det tänkt. Men Sydsvenskans kartläggning visar att kommunen redan äger 268 skattebetalda borätter – som inte går att använda.
De som en gång flyttade in kan bo kvar livet ut.
http://www.sydsvenskan.se/2016-12-05/268-bostadsratter-kopta-for-skattemiljoner-nodlosningarna-har-blivit-permanenta

Undrar om familjerna Karlsson, Svensson och Jansson med flera kan få kommunen att köpa in en dyr central bostadsrätt åt dem som de sedan kan få besittningsrätt på ...

Uppdatering :
Malmös S-ledargarnityr med Katrin Stjernfeldt Jammeh i spetsen lägger nu ner planerna på vidare inköp efter att ha drivit upp marknadspriserna med ca 19% på kort tid ... hon har lyckats förstöra bostadsmarknaden.

"När de höjda priserna satt käppar i hjulen för kommunalt borättsköpande återstår tidigare alternativ som kontorslokaler, fabrikslokaler och gamla vårdinrättningar som omvandlas till tillfälliga boenden."

"– Det är bättre om vi kan ordna modulbostäder åt de nyanlända och att de sedan kan ställa sig i bostadskö som alla andra."

 "– Kommunen är skyldig enligt lag att klara bostäderna åt nyanlända. Presenteras det som en gräddfil så är det klart att det kan sticka i ögonen, men vår ambition är att det bara ska vara tillfälligt boende, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh."

VARFÖR HAR KOMMUNEN SKYLDIGHET ATT GÖRA FÖR NYANLÄNDA VAD DE INTE HAR SKYLDIGHET ATT GÖRA FÖR SINA EGNA SVENSKA MEDBORGARE ?
Nyanlända borde givetvis vara statens huvudvärk. Låt de 163000 bo hos Lövfen!
 
http://www.sydsvenskan.se/2017-04-15/malmo-stad-slutar-kopa-bostadsratter-till-nyanlanda

torsdag 13 april 2017

Sveriges huvudproblem

Läser en rubrik på Aftonbladet "Ett land gjort för terroristvärvning" följt av texten "Uzbekistans främsta problem är inte terrorismen utan regimen".

Trodde när jag såg rubriken att man avsåg Sverige ... detsamma gällde ju faktiskt den följande meningen...

Aftonbladets schizofrena ledarredaktion.

"När Ebba Busch Thor, ordförande för Kristdemokraterna, framträdde framför den svenska flaggan i Almedalen sommaren 2016 bedömdes hon av Aftonbladet representera en unken nationalism. När socialdemokraternas ordförande Stefan Löfven gör detsamma hyllas Löfven på ledarplats för sitt tilltag. Aftonbladet befäster nu sin position som landets mest schizofrena tidning."

https://ledarsidorna.se/notis/notis-aftonbladet-sveriges-mest-schizofrena-asiktsmaskin/

Dagarna innan hyllade ledarredaktionen att S vill ha 10 000 fler poliser, men bara några dagar ytterligare tidigare hånades t.ex Kristdemokraterna när de framförde samma krav ... 

"Anders Lindberg, skribent på social­demokratiska Aftonbladet, var inte sen med att raljera över KD-förslaget.  "Vem blir först att kräva 31.000 poliser?" twittrade han sarkastiskt"
 "Ulf Bjereld, ordförande för Social­demokrater för tro och solidaritet, hakade på Twitter­hånandet."10 000 poliser. Varför inte 50 000? Eller 100 000?" frågade han sig
http://www.friatider.se/s-profiler-hanade-kd-forslag-om-fler-poliser-i-torsdags-nu-blir-det-s-politik 

Anders Lindberg har gett dumheten ett ansikte. 

Brott mot FN's konvention, artikel 2

Ledarsidorna om hur papperslösa bryter mot FN konvention ...

"Det åligger flyktingen eller den asylsökande särskilt att följa värdlandets lagar och förordningar i syfte att upprätthålla ordningen."

"En ”papperslös” eller en person som saknar uppehållsrätt i Sverige – oavsett om den personen är en EU-medborgare som överträtt sin rätt att endast stanna tre månader eller en asylsökande som fått avslag i högsta instans och skall lämna landet bryter mot de lagar som reglerar uppehållsrätten."

https://ledarsidorna.se/2017/04/brotten-mot-fns-flyktingkonvention-av-de-papperslosa/

Bra initiativ - Regeringen anmäls för vållande till annans död

"En av många som fått nog är Pierre Leander som på måndagen polisanmälde regeringen för vållande till annans död, kroppsskada samt tjänstefel. I ett Facebookinlägg konstaterar han att tredje kapitlet och sjunde paragrafen i brottsbalken säger följande: “Den en som av oaktsamhet orsakar annans död, döms för vållande till annans död till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter”.
Leander menar att regeringen begått tjänstefel då man inte verkställt utvisningen av den uzbekiske terroristen Rakhmat Akilov och även om det inte funnits uppsåt till brott har regeringen stått likgiltig inför konsekvenserna av detta icke verkställda beslut."

http://avpixlat.info/2017/04/12/regeringen-anmals-for-vallande-till-annans-dod/