måndag 6 oktober 2014

Den rödgröna röran förstör Sverige

Stefan Löfven och socialdemokraterna visar redan med sitt första tal i riksdagen att lögnerna och svartmålandet inte är över. Löfven fortsätter att måla upp den förljugna svarta bild av Sverige som S drivit under 8 år nu.

Därefter kommer under den första veckan i snabb följd löftesbrott efter löftesbrott vad gäller vilken politik partiet i en regeringssituation ska föra.

Socialdemokraterna vsste långt innan valet om att deras politik inte skulle bli den politik som skulle föras om de vann, de vågade inte berätta vad det skulle sluta med efter att ha tvingats förhandla med Mp och V, nu börjar verkligheten komma ifatt dem. Socialdemokraterna ville inte berätta sanningen för väljarna genom att i god tid före valet ta fram ett gemensamt regeringsunderlag med grundstommen i olika politiska frågor eftersom de visste att detta skulle leda till större förluster i valet.

Makt till varje pris är och förblir socialdemokraternas motto och nu får de svenska väljarna betala priset.

Det svenska folket har fått den röda grisen i säcken nerslängd i knäet.

Alliansen borde givetvis ha röstat nej till valet av Löfven som regeringsbildare, endast SD var rakryggade att göra detta.

Jag förutsätter att alliansen lägger fram sin egen budget och att man inte under några omständigheter låter S budget passera i riksdagen. Enda hoppet för S är att man riktar in sin budget så den passar SD och då får SD stå där i skamvrån om de väljer socialismens väg.