tisdag 5 april 2016

Ännu en socialdemokratisk lögn

Nu basunerar "die Partei" ut att nu minsann har vi en regering som satsar stort på svensk välfärd ...

http://www.aftonbladet.se/debatt/article22565345.ab
Man säger sig satsa 10 miljarder på välfärden.

Är det verkligen så ?

Nej, Löfven och kompani ljuger det svenska folket rakt i ansiktet.
Pengarna ska bli ytterligare en pusselbit för att hjälpa kommunerna att överleva tsunamin av ekonomiska migranter.

2015 raserades det svenska välfärdssystemet för oöverskådlig tid framöver.

160 000 som ramlade in förra året. Av dessa var mer än 30 000 ensamkommande "pojkar" från framförallt Afghanistan. Dessa pojkar renderar en kostnad på ca 1 000 000:- per år och skalle, dvs ca 30 miljarder per år under ett antal år framöver. Lägg sedan till de kostnader som de andra 130 000 medför så hamnar vi i runda slängar på runt 100 miljarder per år och detta är bara notan för 2016 års tillströmning ...

100 miljarder per år, år efter år ett rätt stort antal år framöver ...

För visso kommer dessa 160 000 att sakta börja bidra med intäkter för samhället men oavsett hur långt du tittar in i framtiden så kommer de inte att bli en lönsam affär för moder Svea.
Slutnotan för dessa blir astronomisk skulle man kunna säga.

Att FÖRBÄTTRA SVENSK VÄLFÄRD genom att t.ex göra all tandvård fri skulle kosta mindre än 10 miljarder per år, vi skulle ha kunnat få mycket reell välfärd för dessa enorma belopp men så blev det nu inte.

Har Löfven satsat på svensk välfärd ? Svar nej, han har raserat den. 

Om vi sedan tittar på det ur en humanitär synvinkel blir det hela rent avskyvärt. Att hjälpa en flykting i ett läger i t.ex Libanon kostar ca 200:-  per månad men låt oss ge dem en dräglig tillvaro med bättre mat, bostad samt vård och skola för barnen på plats. Låt säga att vi avsätter 400:- i månaden per flykting, det blir en årskostnad på ca 5000:- . Det innebär att för samma kostnad som vi nu tar för att ta hand om 1 afghansk "pojke" i Sverige skulle vi alltså kunna ge 200 flyktingar i läger i närområdet en dräglig tillvaro.  
30 000 afghanska pojkar i Sverige i ena vågskålen mot 6 000 000 flyktingar i närområdet !
Detta är ett djupt omoraliskt slöseri med resurser.  

"FN:s flyktingfond UNHCR hade under förra året behövt 1,5 miljarder dollar (12,5 miljarder kronor) för att möta Syrienflyktingarnas behov i Libanon. Men FN:s medlemsländer har bara mäktat med att bidra med hälften av den summan. Det betyder bland annat att matbidragen till flyktingarna är strikt behovsprövade och att ransonerna skurits ned till ett minimum."