söndag 11 september 2016

Ännu ett bevis på välfärdsstatens sammanbrott

Löfven ljuger för fullt om sakers tillstånd vad gäller polisen, verkligheten är en annan.

"I fjol klarades endast 14 procent av de anmälda brotten upp – den sämsta siffran på 16 år.
Detta trots att målsättningen med omorganisationen bland annat var att förbättra uppklarningsstatistiken, förstärka ingripandeverksamheten samt bättra på den polisiära närvaron och tillgängligheten på lokal nivå. Men att polisen befinner sig i kris förnekas av både statsministern, inrikesministern och den hårt kritiserade rikspolischefen."

http://bloggar.aftonbladet.se/kriseninompolisen/2016/09/aftonbladet-avslojar-polisens-omorganisation-far-kritik-i-ny-rapport/