fredag 24 juli 2015

Stackars greker ... eller ?
”Grekiska bönder betalar i dagsläget 13 procent i inkomstskatt, vilket kan jämföras med 25 procent för andra företagare. Bönderna får även särskilda avdrag för bränsle och gödsel.

Det finns många rapporter om hur tiotusentals grekiska låtsas-bönder utnyttjar systemet. Fusket antas innebära miljarder i förlorade skatteintäkter för den konkursmässiga grekiska staten varje år.

Långivarna har krävt att jordbruksskatten höjs till samma nivå som för övriga och att bönder, likt andra företagare, ska betala skatt i förskott utifrån beräknade vinster. Detta antas öka skatteuttaget och motverka fusket.”