lördag 5 september 2015

Något är fel här ...

"Somalier måste vänta tre år längre än andra flyktingar innan de kan ansöka om svenskt medborgarskap...Somalia har sedan 1991 ingen fungerande myndighet som kan utfärda pass och identitetshandlingar som är godkända i Sverige. Alla flyktingar som inte kan styrka sin identitet med giltiga papper drabbas...."

"– Jag kan inte resa utanför EU och inte besöka min mamma i Somalia." säger Mohamed Husein.

http://www.skovdenyheter.se/article/utan-godkanda-pass/

Ett ögonblick? Flykting från Somalia vill ha pass för att kunna hälsa på mamma i Somalia..
var det flykting sa du ?