söndag 28 augusti 2016

Mörkret sprider sig

"Den tidigare högt uppsatte kriminal­vårdschefen Ulrika Velasquez Gustavsson, 54, har fått nytt toppjobb på Arbets­förmedlingen, skriver flera medier. För snart två år sedan avslöjades att hon samarbetat med det vänster­kriminella nätverket Revolutionära fronten."
http://www.friatider.se/kriminalvardschef-samarbetade-med-kriminella-fick-890-000
http://www.expressen.se/nyheter/chefen-skulle-sparkas--fick-21-manadsloner/
-  -  -
"Therese Larsson, 25, i Lund misshandlades grovt mitt i natten av två fullständigt okända män som hon aldrig hade sett förr."
http://www.expressen.se/kvallsposten/therese-skulle-hem--sparkades-medvetslos/
-  -  -
Om polisens mörkläggning av sanningen
tino.us/2016/08/polisens-internrapport-om-massovergreppen-kungstradgarden/
Sanningen :
“En stor problemgrupp under kvällen har varit  ett ungdomsgäng om ca 50 personer. Dessa är s.k. ensamkommande flyktingungdomar, företrädesvis från  Afghanistan.  Flera  ur gänget greps för sexuella ofredanden. Gänget stod även för merparten  av  bråken  under  kvällen,  bl.a .  det  då   målsäganden fick armen avslagen. Gänget återkommer varje kväll och de gripna släpps ut ganska snabbt efter införandet. Kommenderingen försöker arbeta offensivt och riktat mot denna gruppering, men upplever att varken rättsväsendet eller samhället i övrigt har de verktyg som krävs för att förhindra att dessa unga män återfaller i liknande brottslighet.”
“Stora ungdomsgäng har sökt konfrontationer med varandra under kvällarna. En polisiär framgång har varit att snabbt identifiera och omhänderta anförarna, varpå läget då lugnar sig avsevärt. Gängen har i år varit lite större och äldre än tidigare år (ca 50-tal, 16-20 år). Mest  utåtagerande har ett ungdomsgäng av s.k. ensamkommande flyktingungdomar varit, de flesta från Afghanistan. Även ett gäng med Marockanska ungdomar har varit mycket våldsaktivt”

"Efter festivalen sammanställdes en förteckning över de 20 ärenden om sexuellt ofredande som kunde härledas till We Are Sthlm. Ett av dessa ärenden skiljer sig från de övriga i så mening att det anmälda ofredandet bestod i att den utpekade gärningsmannen var en äldre man av svensk härkomst som hade fotograferat flickor på ett närgånget sätt."

"Hundra procent av kända gärningsmän för tafsandet i Kungsträdgården hade utländsk bakgrund. Detta har Polisen aldrig tydligt talat om. Fyra eller fem hade Afghansk bakgrund. Polisens rapport tydliggör inte om gärningsmannen med persiskt tolkbehov var iransk medborgare eller Afghan uppvuxen i Iran. Ytterligare tre identifieras som svenska medborgare av utländsk härkomst.
Detta har varit känt inom Polisen sedan flera månader. Statistiken mörkades ändå i samband med Tafsa-Inte kampanjen på Polisens hemsida:"
-  -  -

 "Den muslimska friskolan Al-Azharskolan i Vällingby i Stockholm får rätt att bedriva könsuppdelad undervisning,  ... Skolinspektionen ger skolan rätt att dela upp flickor och pojkar vid idrotts- och matematik­undervisning."

Vissa av våra flickor vill kunna ta av sig sjalen och ha shorts och t-shirt på lektionen. Det skulle vara svårt om det fanns jämnåriga pojkar eller en manlig lärare där, förklarar idrotts­läraren Nina Da Mata.
http://www.friatider.se/muslimsk-friskola-far-ratt-till-konsapartheid
-  -  -
F.d. polis skriver om invandringens samhällskostnader
http://www.dagensjuridik.se/2016/05/debatt-anders-bergstedt-I
http://www.friatider.se/tungt-kriminella-slapps-fria
http://www.aftonbladet.se/debatt/article22439848.ab
-  -  -
Mer tafsande idioter
"Sammanlagt handlar det om ett drygt 15-tal ingripanden av civilklädd polis, festivalvärdar och ordningsvakter som fångats på bild. I samtliga fall är det afghanska, arabiska eller afrikanska invandrare som blir omhändertagna. Ingen av dem som omhändertas på bilderna är svensk."
http://www.friatider.se/har-tas-flyktingbarn-om-hand-pa-we-are-sthlm
-  -  -
Johan Westerholm, alltid bra skrivet.
http://ledarsidorna.se/2016/08/den-fiktive-statsministerns-sommartal-2017/