lördag 6 augusti 2016

Vansinnet fortsätter, skattemedel kastas på dumheter

Slöseriet med skattemedel måste stoppas. Dessa galna infrastrukturprojekt som vi vet är extremt olönsamma medverkar till att den svenska välfärden raseras.

Här är ännu ett exempel : Ostlänken
"Redan har den beslutade Ostlänken blivit 20 miljarder kronor dyrare."

"2014 års beslut om byggstart 2017 togs utifrån förutsättningen att banan skulle kosta 35 miljarder kronor, alltså tre gånger mer än slutnotan för Hallandsås. Strax före semestern damp Trafikverkets underlag för de närmaste årens infrastrukturinvesteringar ned på regeringens bord. Nu visar det sig att kostnaden inte alls blir 35 utan 55 miljarder. 20 miljarders kostnadshöjning verkar inte vara tillräckligt mycket för att Trafikverket ska skicka ut ett pressmeddelande."

http://www.di.se/artiklar/2016/8/3/debatt-stoppa-ostlanken-nu/