fredag 11 november 2016

Ett råd till er som är unga

Hur ser framtiden ut i Sverige ?

Jo , en fortsatt accelerad försämring av det svenska välfärdssystemet i takt med att vi nu kan förvänta oss ca 300 000 anhöriginvandrande inom den närmaste framtiden.

En fortsatt för hög invandring av nya ekonomiska flyktingar kommer att även det att förvärra läget.

Regeringens misslyckade politiska försök att kuna fördela bördan till andra EU-länder (tala om att vara naiv) kommer att bli dyrbar, likaså den svenska handfallenheten när det gäller att genomföra avvisningar.

Arbetslösheten som redan är ett rent migrationsrelaterat problem kommer att fortsätta att förvärras bland de som inte är födda i Sverige. En mycket stor majoritet av de arbetslösa kommer att stå att finna i gruppen utlandsfödda.

Det svenska utbildningssystemet står inför en kollaps med anstormningen av lågutbildade som man ska försöka pressa igenom systemet.

Vård och omsorg som redan går på knäna pga det stora nya vård/omsorgsbehvet bland dessa nyanlända kommer att leda till fortsatt försämringar.

Kraftiga skattehöjningar väntar både inom kommun, landsting och stat för att försöka lägga plåster på denna röra som framförallt sittande regering skapat, men alliansen är inte heller oskyldig i sammanhanget, de har varit med och lagt grunden till detta totala misslyckande.

Vanliga familjer kommer dyrt att få betala för detta och de kommer ändå bara att uppleva fortsatta försämringar på de flesta områdena inom välfärden.
I detta Sverige kommer Sverigedemokraterna att fortsätta att växa eftersom de är det enda parti som hela tiden signalerat att den rådande politiken varit naiv och självförstörande.

Finns det då en löning ? Svar nej, det har nu gått så långt att problemen är oöverstigliga, det Sverige vi en gång hade kommer inte tilbaka, vi står här med ett Sverige som kommer att sjunka alltmer i den internationella välfärdsligan, allt sämre skolresultat, allt sämre vård och omsorg.

Mitt råd ? Om du är ung, packa väskan och flytta till ett land som har en ljusare framtid, det finns gott om dem i vår närhet. Länder som inte varit så naiva och så inklinerade på att begå självmord på sin egen välfärd.