torsdag 24 juli 2014

Nämndemän

Socialdemokraten Mario Matteoni försvara nämndemannasystemet (där nämdemän väljs av politiker och då rekryteras ur deras egen politikerkår).

http://matteoni.blogspot.se/2014/07/okunnigt-angrepp-pa-namndemannasystemet.html

Debattstart : http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/3771682.svd

Mario skriver 
"Domaren kan vara nog så utbildad men kan sakna livserfarenhet och kunskaper om den åtalades hela livssituation. "

Min kommentar :
Vad nu det har att göra med åtal mot t.ex våldtäktsmän, pedofiler, mördare, mordbrännare, knarklangare, folk som misshandlar, begår rån etc etc.

I framtiden är det enda rätta att låta artificiell intelligens ta över dömandet. Mänsklig intelligens verkar ofta fallera verkar det som, både hos utbildade domare och hos nämndemän.


Mario kommenterar:
"Jonny, du vill altså ytterligare avhumanisera domststolsväsendet.
En nämndeman representerar sig själv men med sina åsikter, sina särskilda erfarenhet, sin bakgrundsmiljö, sin kulturella och sociala status.
Ingen människa är en isolerad ö.
Nämndemannasystemet ska ge domstolen en förankring i den verklighet som existerar utanför domarkåren, utanför paragraferna.
"

Jag kommenterar :
Som jag skrev, jag vill ta bort den mänskliga faktorn i dömandet. Denna faktor visar gång efter gång hur dålig människan fungerar när den ska å ena sidan följa lagar och regler och sedan med alla sina fel och brister lägga in sina egna erfarenheter och bakgrund.

Det är inte fråga om att avhumanisera, det är fråga om att ha ett system som alltid ger samma resultat och som är mer rättvist, ett system som är mer humant alltså.

Vad en domare/nämdeman har för bakgrund, vilka politiska åsikter denne har, vilka moraliska riktlinjer denne har, kulturella och sociala miljöfaktorer är just sådant som INTE ska påverka en dom. Detta ger orättvisa domar som varierar i högsta grad mellan olika domstolar, där en dömer till våldtäkt dömer en annan till frigivning etc, det är ett oerhört dåligt rättsystem vi för närvarande tvingas leva med i brist på annat.


Jag är övertygad om att i framtiden när vi har en väl fungerande AI så kommer den här sortens beslut att fattas av just AI och inte av människor med alla sina fel och brister. 


 Mario:
"Kommer ett sådant system som du skissar kunna ta hänsyn till om det är en fattig som stjäl ett bröd eller om det är en rik.
En robotdomstol kan inte heller ändra domstolspraxis efter samhällsförändringarna.
Den kommer att dunka ut domar utifrån en mall.
Kan inte bli rättvist."

 
Jag:
Jag anser inte att en människa med lägre inkomst ska få ett lindrigare (eller högre) straff än den med högre inkomst.

Snatteri bör för övrigt inte ens tas upp i en domstol, det är ett brott som ger böter. Samhällets resurser ska vi hantera på ett ekonomiskt vettigt sätt.

Likhet inför lagen. Det är något vi inte kan få när den mänskliga faktorn är inblandad, det visar verkligheten. Verkligheten visar också att det finns enorma skillnader mellan hur domstolar dömer samma fall.

Vad gäller AI kommer den att i framtiden ta över ganska mycket av mänskligt bestämmande inom olika sektorer. Det är en naturlig följd av den enorma teknikexplosion vi endast sett början av.