fredag 25 juli 2014

Problem att verkligen ta på allvar

"En solstorm som inträffade för två år sedan var nära att "slunga modern civilisation tillbaka till 1700-talet", enligt Nasa.Vi klarade oss då, men risken att vi råkar illa ut inom tio år är tolv procent, enligt en forskare. "

http://www.di.se/artiklar/2014/7/25/jorden-nara-solkatastrof/

Detta är en av de värsta farorna vårt moderna samhälle står inför inom den närmsta framtiden.