fredag 7 november 2014

Anders Lindberg är Aftonbladets Juholt !

Anders Lindberg är en socialist och inkompetent. En klar Juholt-kopia i det avseendet alltså.

I dagens ledare i Aftonblasket "Lindberg yrar till det som vanligt" försöker sig Lindberg på att smeta lort på Anna Kinberg Batra som är påtänkt som ny ledare för moderaterna genom att påstå att hon är moderaternas version av Juholt. 

Juholt är och förblir ett unikum i historien, en parentes som höll på att krossa det en gång så mäktiga partiet som levde i sitt enpartisystemstänkande. Juholt var och är en total katastrof, ett typexempel på hur det går när någon sätts på en position långt över sin kompetensnivå.

Lindbergs jämförelse är direkt löjlig. Lindberg lever i sitt socialistiska rus och vi kan förvänta oss en gedigen negativ kampanj mot moderaternas nya ledare oavsett vem det blir och speciellt om det blir en kvinna eftersom kvinnor uppfattas som större hot mot socialisterna.