fredag 7 november 2014

Vilken rödgrön soppa I Stockholm

·         Angående förbifart Stockholm : LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson gick på måndagen ut i Di och krävde att bygget av förbifarten återupptas. Och Di har talat med flera tunga socialdemokrater som tror att regeringen inom kort tvingas att häva byggstoppet. De gör bedömningen att det är ohållbart att låta kostnaderna, i dag 4 miljoner kronor per dag, ticka på samtidigt som arbetet ligger nere.·         När det gäller Bromma – är du beredd att stänga flygplatsen?
”Det är en alltför långtgående fråga. Det vi har sagt till de kommuner som vill ha bebyggelse på citynära flygplatser är att vi förser dem med en förhandlingsperson som ser över det. Men det är inte aktuellt att stänga Bromma.”
 


·         Ytterligare ett besked från de rödgröna är att ombyggnaden av Slussen ska avbrytas. Men de backade på onsdagen och gjorde klart att arbetet ska fortlöpa, om än i något ”långsammare” takt medan bygget snabbutreds.

Soppa

Sverige behöver en duglig regering, det har vi inte nu !