torsdag 19 januari 2017

Den rödgröna rörans kollapsade politik

"Nio år. Så lång tid tar det för hälften av alla nyanlända i Sverige att få ett jobb, enligt nya siffror från SCB. ...
Att korta tiden för nyanlända och personer med låga kvalifikationer att få jobb är en av Sveriges största utmaningar just nu. Tudelningen på arbetsmarknaden ökar och problemet börjar bli akut. Hittills har det tagit i snitt åtta år innan hälften av alla flyktingar som kommer till Sverige har etablerat sig på arbetsmarknaden. Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson har vid flera tillfällen påpekat att den tiden måste kortas. Målet är två år.
Men utvecklingen går åt fel håll,"

Dvs efter 9 år är hälften fortfarande arbetslösa.... man behöver komma upp i ca 75% i arbete för att bära gruppens kostnad år för år och då inses lätt att kostnaderna totalt sett aldrig blir i balans. Vi talar om kostnader i slutänden på tusentals miljarder.

http://arbetsmarknadsnytt.se/dyster-trend-nio-ar-for-att-fa-ett-arbete/ 

"Antalet invånare i Sverige beräknas öka med 590.000 personer fram till år 2019."
 "Det kommer att ta tid, kanske upp till tio år, innan dagens invandrare sammanlagt når upp i ens 50 procents sysselsättning" (Dagens samhälle 17/3). I dagsläget tar det åtta år innan hälften av de invandrade i arbetsför ålder har någon typ av sysselsättning. Rensar man bort tillfälliga anställningar eller arbetsmarknadsåtgärder hamnar man på ynka 25 procent helårsanställda inklusive företagare efter åtta år här. En mardröm för en välfärdskonstruktion som vår.
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-t%C3%A5l-sverige-hur-h%C3%B6g-skatt-som-helst-1.487843