tisdag 17 januari 2017

Migrationens kostnader

Mycket har sagts om migrationens kostnader och det är omöjligt att göra en komplett sammanställning men här är några grova uppskattningar :

Migrationens kostnader (avrundade, UO = utgiftsområde):

Direkta kostnader
UO 8 : Migration 35 miljarder
UO13 : Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 33 miljarder.
Summa 68 miljarder

Kostnader pga överrepresentation/överutnyttjande
Migranter har givetvis en andel i övriga kostnader och i de fall de ger en merkostnad i proportion till sin andel av hela befolkningen är det en extrakostnad.
Speciella områden där vi vet att invandrare är kraftigt överrepresenterade så gruppen invandrarna står för en ännu större andel av dessa totalkostnader. Nedan följer totalkostnader :

UO 4 : Rättsväsendet 42 miljarder
UO 9 : Hälsovård, sjukvård och social omsorg 68 miljarder
UO10 : Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 107 miljarder
UO12 : Ekonomisk trygghet för famljer och barn 89 miljarder    
UO14 : Arbetsmarknadsåtgärder 76 miljarder
UO25 : Bidrag till kommuner 106 miljarder
Summa merkostnad : I nuläget okänt men pga överrepresentation lär det ligga en merkostnad i storleksordningen 50 miljarder.

Kostnader i kommuner och landsting
I nuläget okänt hur många miljarder det rör sig om, ett stort mörkertal alltså.


http://www.regeringen.se/artiklar/2016/09/statens-budget-2017-i-siffror/

Vi talar alltså om en total samhällskostnad på ca 120 miljarder bara för staten, till det tillkommer en stor okänd summa som ligger på landsting och kommuner.

Man kan notera att bara de ca 30 000 ensamkommande s.k. "barn" från Afghanistan och Nordafrika kostar ca 1 miljon per styck och år, detta är alltså en årlig utgift på 30 miljarder som finns gömt i ovanstående kostnader varav kommunerna nu får börja betala för.

Ca 160 000 migranter, i princip alla illegala eftersom de inte sökt asyl i första EU-land befinner sig alltså illegalt i landet bara från 2015. Dessa beräknas ha rätt att få ca 300 000 anhöriga hit under kommande år. Den stora kostnaden för Löfven-regeringens sammanbrott 2015 har vi
alltså inte sett än. 


Välfärdsstatens sammanbrott har påbörjats och arkitekten bakom detta är S+Mp med Löfven i spetsen.