lördag 4 mars 2017

Socialdemokratiska lögner

En lögn som man ibland ser är påståendet att under alliansen rasade intäkterna till välförden vilket ju är helt osant, istället satsades mer än någonsin på skola/vård/omsorg.

Man påstår även att pga de s.k. jobbskatteavdragen så förlorade kommuner och landsting skatteintäkter vilket också är helt fel.http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/rekordintaekter-till-vaelfaerden-7729

Nu senast påstod Anders Forss, en självutnämnd "skatteexpert" att "Det säger sig själv att minskad skatt för en människa som inte betalar statlig skatt reducerar kommunens skatteintäkter."

http://blogg.vk.se/andersforss/2017/03/01/underligt-att-svenskt-naringsliv-och-lo-staller-sig-fragande-till-varfor-kommunalskatten-hojs/

En förenklad beskrivning förklarar för Anders Forss hur fel han har och hur det fungerar i verkligheten :

Antag att Anders som bussförare tjänar 25 000:- i månaden, dvs han betalar ingen direkt statlig löneskatt. Vi förenklar att han betalar 30% löneskatt på allt från och med första intjänade krona.PÅ hans bruttolön läggs arbetsgivaravgifter ovanpå varav en del kallas allmän löneavgift och som är på ca 10%. Denna går rakt in i statskassan.
Vi struntar i övriga avgifter som ju går till olika socialförsäkringssystem.

Det innebär då att Anders lön delas upp enligt :
17 500:- i fickan (hoppas han har hål och tappar det mesta).
7 500:- i skatt till kommun/landsting
2 500:- till staten via allmän löneavgift

SUMMA 27 500:-

Nu kommer den goda alliansen och kastar ut ond(S)kan från regeringskansliet.
Man bestämmer sig för att sänka skatten på arbete med 10%, i Anders fall 2 500:- (TROTS ATT HAN JU INTE BETALAR DIREKT STATLIG LÖNESKATT BESTÄMMER STATEN DETTA).
Anders ser då att han istället får
20 000:- i fickan, kan sy byxhålet och leva mycket bättre
7 500:- fortsätter att gå till kommun/landsting eftersom de 2 500:- staten tog in via allmän löneavgift
och stoppade i sin egen säck nu skickas vidare till kommuner och landsting för att göra
dessa skadelösa.
0:- får staten behålla eftersom de skickade sin andel till kommun/landsting.

SUMMA 27 500:-


Forss beskyller även alliansen för att ha tvingat fram stora höjningar i kommunal/landstingsskatt, nåväl vad är då sanningen :

NÄR HÖJDES SKATTERNA , SCB GER SVARET :
År Medelskatt
2000 30.38
2006 31.60
2014 31.86
2017 32.12

Vem regerade : 2000-2006 socialdemokrater (+1.22), 2006-2014 alliansen (+0.26) och 2014-nu socialdemokrater+Mp (+0.26)

Det vill säga under
Socialdemokrater +1.48
Allians +0.26

Det vill säga ca 85% av skattehöjningarna har skett under socialdemokratisk regering…

Nu väntar vi bara på att Anders Forss ska påstå att LO begärt en ny hemligstämplad korrektare statistik baserad på mycket komplexa matematiska algoritmer …

NOTERA att även under perioden 1994-2000 regerade S …, dvs de sex år innan de största höjningarna ramlade in som kom under S-regeringarna 2000-2006…