onsdag 25 juni 2014

Irene Wennemo / Aftonbladdrar

Wennemo skriver "Sverige är ett av de länder i världen som tar emot flest flyktingar per capita. Medan andra länder stängt sina dörrar för flyktingströmmarna, har Sverige i alla fall låtit dörren stå på glänt.

På lång sikt är det en mycket bra idé. Sverige är ett glest befolkat land i Europas utkant. Stora delar av landet brottades med avfolkningsproblem. Ett hot som för stunden är hävt – nu växer befolkningen i så gott som alla län.
Andra europeiska länder brottas med krympande befolkningar och därmed med en krympande samhällsekonomi. Sveriges problem är trevligare, men för den skull inte mindre akut. Flyktingmottagandet har problem."

http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/irenewennemo/article19103949.ab

Man upphör aldrig att förvånas ... Vi har alltså "låtit dörren stå på glänt" enligt Wennemo...

Hon fortsätter med att påstå att " På lång sikt är det en mycket bra idé"

 Verkligheten :
  • Andel i gruppen långtidsarbetslösa som är utlandsfödda : 43% och snabbt ökande.
  • Andel i gruppen som uppbär ”socialbidrag” som är utlandsfödda : 60% och snabbt ökande.