söndag 22 juni 2014

Mörkret fortsätter att lägga sig över oss

Ett 60-tal fall av könsstympning av unga flickor har upptäckts i Norrköping sedan i mars.
I en skolklass med 30 flickor hade samtliga könsstympats.
28 av de 30 flickorna hade utsatts för den grövsta formen av könsstympning, då klitoris och blygdläppar skärs bort, och underlivet sys ihop sånär som på en liten öppning.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19091024.ab

Avskyvärdheter drivna av människor med religiösa och kulturella bevekelsegrunder tagna från helvetets förgårdar.

Det finns inget straff som är tillräckligt för dessa brott.