onsdag 25 juni 2014

Oärligheter serveras dagligen från S

En av de som ofta träder över gränserna är  Martin Moberg (s)

Han skriver "Lika beskattning grundläggande i jämlikt samhälle - Jag har under den tidiga morgonen funderat på detta med hur det är så att Sverige efter drygt 8 år med Reinfeldt som statsminister beskattar människor olika"

http://martinmobergsblogg.blogspot.se/2014/06/lika-beskattning-grundlaggande-i.html

Hmmm.. jag tror inte  herr Moberg presenterar hela sanningen...

Olika skatter har vi haft sedan länge och under tidigare S-regeringar.

Att alliansen infört jobbskatteavdraget för de som arbetar ger en kompensation för den statliga löneskatten (allmän löneavgift) som enbart de som arbetar betalar.

Dvs det har blivit ett mer jämlikt skattesystem tack vare alliansen ! 

 

Appropå oärligheter.  Irene Wennemo på Aftonbladdret drar också falska visor.

http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/irenewennemo/article19112680.ab

Som sagt, pensionärer/arbetslösa betalar INTE allmän löneavgift (statlig löneskatt) och har därmed även fortsättningsvis en lägre skatt än motsvarande som arbetar. Media ljuger.