lördag 28 februari 2015

Svensk välfärd raseras i allt snabbare takt

"Trycket på Migrationsverket ökar när fler än väntat beräknas söka asyl i Sverige.
Myndigheten ber nu om 18 miljarder kronor extra de närmaste fem åren för att kunna klara sina kostnader."
 
"Sammanlagt hamnar kostnaden för myndigheten på runt 157 miljarder till och med 2019"
 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20392248.ab