lördag 7 mars 2015

Peter Sunde Kolmisoppi

En sopprot minst sagt.
Han är arg över att ett möte ställts in där han skulle få chansen att debattera med Lars Vilks .

Han säger
"Min infallsvinkel var att jag ville konfrontera Vilks med att hans verk, visserligen skyddade av yttrandefriheten, ändå trampar neråt. Att yttrandefriheten inte tar bort kraven på solidaritet mot utsatta. Att yttrandefriheten inte tar bort de mänskliga faktorerna som uppstår. "
samt
"Jag ville prata om många saker. Min rätt att få bemöta idioti med konkret och konstruktiv kritik har däremot blivit inskränkt. De fysiska hot kring Lars Vilks leder till att jag inte får bemöta honom i debatt."
 Han fortsätter :
"Jag är trött på islamofobin. Jag är trött på att Lars Vilks utmålas som en martyr. Men jag är även trött på att hot och rädsla ska få styra. Jag vill bemöta Vilks idiotiska tankar. Men hoten mot honom blir även ett hot mot mig. Rädslan för fysiska hot styr min möjlighet att få utmana Lars Vilks på ett intellektuellt vis."