söndag 21 februari 2016

Sant om religion i allmänhet och Islam i synnerhet.

Den syriske poeten Ali Ahmad Said Asbar :

"– Araberna har inte längre någon kreativ kraft. Islam bidrar inte till intellektuellt liv och uppmuntrar inte till diskussion. Det saknas tänkande inom islam. Islam genererar inget tänkande, ingen konst, ingen vetenskap, inga visioner som kan förändra världen. Man är fast i upprepningar, som utgör tecken på att den arabiska kulturen nått vägs ände. Araberna kommer att leva vidare, men de kommer inte att bidra till att göra världen bättre."

 http://avpixlat.info/2016/02/21/den-muslimska-varlden-praglas-av-intellektuell-stagnation/