torsdag 11 februari 2016

Svensk skola numera inte så svensk

http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2016/02/10/tredje-svensk-elev-klarar-inte-oecds-baskrav

Den svenska skolans resultat kollapsar i allt högre takt, ansvariga politiker och tjänstemän pratar strunt och vågar inte berätta varför det är så här.

Det finns ett stort grundproblem och det är det höga inflödet av analfabeter och icke-svensktalande.
Bara under 2015 ramlade det in ca 40 000 "ensamkommande barn" från Afghanistan och andra liknande länder plus utöver det ett stort antal migrantbarn med sina föräldrar.
Gissa om dessa kommer att lyfta PISA resultaten eller sänka dem ännu mer ...