måndag 26 december 2016

Diskrimineringsombudsmannen sätter muslimsk religiös vidskepelse före vetenskap och patienthälsa


"Lagstadgade klädregler som syftar till att minska risken för överföring av smitta ska enligt DO inte gälla för muslimer, utan betraktas som diskriminerande. Konkret handlar det om en invandrad muslimsk kvinnlig tandläkare som vägrar efterrätta sig de regler i hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen som föreskriver kortärmade kläder vid behandlingsarbete."

"Som patient kan du i framtiden – om du kräver rätten att få vård och behandling på ett smittsäkert sätt grundat i beprövad vetenskap – bli åtalad och dömd för diskriminering av folkgrupp, skyldig att betala skadestånd och uthängd i media stämplad som rasist.!"
http://ledarsidorna.se/2016/12/diskrimineringsombudsmannen-anser-forskningsresultat-rasistiska/
http://avpixlat.info/2016/12/26/do-vill-lata-muslimsk-vidskepelse-aventyra-patientsakerheten/