söndag 11 december 2016

Vem har handen i syltburken ?

Anders Forss, en vänsterextremist inom socialdemokratin skriver idag om "roffarmentalitet", dvs att människor förser sig.

blogg.vk.se/andersforss/2016/12/11/roffarmentaliteten-i-vart-samhallsbygge-maste-stoppas-medan-tid-ar/

Vad anser jag själv ?
Jo, roffarmentaliteten är på intet sätt ny, den har funnits så länge människan funnits. De som får tillgång till syltburkarna slevar ur dem så mycket de kan och så har det alltid varit, den stora förändringen är att media har fått större makt och större vilja att avslöja makthavare och nu att till och med traditionell media får konkurrens med att nyheter lätt sprids genom moderna kanaler som internet.

Det är inte den genomsnittlige arbetaren som slevar ur syltburken och har aldrig varit, det är de människor som dragits till maktens köttgrytor som förr eller senare hamnar på ett glidande plan där man betraktar det allmänna som sitt.

Löneklyftor och förmögenhetsklyftor är internationellt sett mycket små i Sverige vilket herr Forss undviker att nämna.

Anders Forss karriär består enligt egen utsago av att bistå välbärgade människor att undvika beskattning, hans tal om möten med olika samhällsklasser förefaller därmed vara rätt tunt. Hans sista arbetsgivare tvingades till en uppgörelse med engelska staten för att sona sina brott.
Framgångsrik ? Kanske på kort sikt men inte i slutändan.

För socialisten existerar endast kollektivet och individen är där en bisak, en helt underordnad organism som endast finns till för kollektivet.

Det är den sortens tänkande som gör att människor som Anders Forss kan förneka att kommunismen begått folkmord.
Det är den sortens människor som om de ges tillfälle att sitta vid köttgrytan börjar förse sig ogenererat