måndag 5 december 2016

Munnar att mätta och orealistiska förhoppningar

En artikel om hur lyckad integrationen är ...
http://arbete.story.aftonbladet.se/chapter/de-nyanlanda/

"– Vet du hur många av våra nyanlända som behövde socialhjälp när de var klara med etableringsfasen, det vill säga när de teoretiskt skulle vara redo att gå ut på arbetsmarknaden? 98 procent. Men det är inget unikt för Filipstad. Så är det i hela Sverige."

"– Kommunen har 10 800 invånare. Vi har 2 300 flyktingar. Det motsvarar i procent hur det ser ut i Libanon, säger Frölander. På två år har det kommit lika många flyktingar som de 15 föregående."

 "Cirka hälften av de nyanlända som är inskrivna på Arbetsförmedlingen har h ö g s t förgymnasial utbildning.De har lämnat ofta förindustriella länder i krig, länder där staten upphört att fungera, länder där herde är ett fullkomligt normalt yrke."

 Sedan kommer den politiskt korrekta avslutningen "– Vi har gott hopp. Det här kommer att gå, säger Jim Frölander."

Visst du Jim, visst du ... Sverige rasar samman dag för dag