tisdag 21 februari 2017

Det nya Sverige

Gängkriminaliteten har fått växa obehindrat i årtionden nu, vi har fler och fler zoner i Sverige dit ambulans och brandmän helst inte åker utan beskydd, vi har ställen där t.o.m svensk polis skulle behöva beskydd.

Sverige står i brand vecka efter vecka , våldtäkter, ofta med flera gärningsmän inblandade , män som allt oftare utger sig för att vara pojkar och därmed kan gå fria från straff.Gängmord och gängrelaterat våld exploderar.

Enligt rådande doktrin är allt samhällets fel. Individen har inget ansvar. Det är alltså den sittande regeringens fel.

Vi har de senaste årtiondena men framförallt under 2015 släppt in illegala migranter (*) i massor, migranter som kommer till ett land där det inte finns arbete för dem, migranter med låg eller ingen utbildning alls. Migranter som sätts i ett kravlöst utanförskap och som får leva på bidrag i ett samhälle som befinner sig i ett senare årtusende än det de vuxit upp i. Ett samhälle där kvinna och man är jämlika och inte som de är vana vid där kvinnan är underställd mannen, blott och bart en ägodel.

(*) Ja, de flesta av de 163000 som kom t.ex 2015 är illegala migranter som i strid med EU:s förordningar tagit sig till Sverige istället för att ansöka asyl i första EU-land de kom till.
Dessa skulle givetvis samtliga ha avvisats.

Stefan Lövfen och hans regering är ytterst sett ansvariga för varje våldtäkt, för varje mord, för varje misshandel och för varje inbrott som sker pga deras släpphänta hantering av migrationen.

Några inledande åtgärder :
  • Registrera DNA prov på samtliga nyanlända (och på sikt samtliga svenska medborgare) för att kunna identifiera härkomst, släktband och för att underlätta framtida brottsundersökningar
  • Avvisa samtliga illegala migranter
  • Ändra straffgränser så att även minderåriga kan dömas till kännbara straff
  • Avvisa asylsökande som begår brott som innehåller fängelse i straffskalan
  • Dra in medborgarskap för de som har dubbelt medborgarskap och begår och döms för grova brott och utvisa dem efter avtjänat straff
  • Sluta ge uppehållstillstånd till de som gömmer sig i landet under långa perioder trots att de fått avslag i alla instanser
  • Korta ner asylprocessen till maximalt 3 månader
  • Inför plikt att lära sig svenska på halvtid samt kommunal arbetsplikt på halvtid för de vuxna som beviljats asyl
  • Ungdomar som beviljats asyl ska placeras i speciella förberedande klasser där de får intensivutbildning på heltid i svenska, engelska och matematik, först när de är på en nivå som en 7-åring vad gäller dessa kunskaper ska de ges tillträde till det ordinarie skolsystemet