lördag 11 februari 2017

SVT använder licenspengar för att stödja kriminalitet

SVT-journalisten Fredrik Önnewall bröt mot lagen och dömdes för människosmuggling.
Nu går hans arbetsgivare SVT in och betalar advokatkostnaderna (som inte är små).
Dessa betalas med licenspengar.

Uvell skriver "Nu när de använder licenspengar av sin monopolstatus som public service till att låta kriminella begår allvarliga brott på arbetstid och dessutom betalar deras försvar i alla instanser trots att de nu är dömda utgår jag från en ännu större protest. 
...
Journalister som begår brott, vilka som helst, på arbetstid borde för det första inte få jobba kvar. Framför allt inte om det är straffsats fängelse inblandad, då dessa brott anses som grövre av rättsstaten än bötesbrott.

Journalister som begår brott ska dessutom få betala sina egna advokatkostnader.
"

Hon avslutar helt korrekt
"Vuxna människor som begår lagbrott och som sedan döms och därmed är kriminella ska ta sitt eget ansvar. Det är inte skattebetalarnas roll att lösa ut dem och det är sannerligen inte något som ska särbehandlas för att de kriminella är journalister. "

http://www.uvell.se/2017/02/10/licenspengar-till-kriminalitet-35231277