söndag 13 april 2014

Fel lö(s)ning på skolans problem

Den socialdemokratiska lösningen är som vanligt att ösa mer resurser på en icke fungerande organisation istället för att angripa de verkliga problemen, därför sitter vi 2014 i ett land där ett av världens högsta skatteuttag inte ger vad det borde ge i form av gemensam välfärd. Skolområdet är ett typexempel där lö(s)ningen ska vara att öka lärartätheten och utlova rejäla generella lönelyft.

http://rogerjonssons.blogspot.se/2014/04/satsa-pa-fler-larare.html

Vi behöver inte generellt sett öka antalet lärare / lärartäthet. Det har ju oberoende studier visat, varför det socialdemokratiska parti då kör på i fel spår är märkligt, likaså att alliansen i sitt politiska triangulerande hoppar in på samma felaktiga väg.

Däremot behöver vi höja kraven på de som ska bli lärare betydligt. De som sedan är duktiga i sitt förvärvsliv ska belönas med högre löner (inte ett generellt lönelyft till alla oavsett hur de presterar).

Skolans problem består av flera delar där lärarna bara är en mindre del.