lördag 5 april 2014

Svensk "välfärd"

Användandet av skattemedel är som vanligt helt utan kritik, eller ?

"Försäkringskassan använder skattemiljoner för att köpa ut dem som inte gillas av ledningen. En hög chef, som opponerat sig mot generaldirektör Dan Eliasson, får den här månaden en fallskärm på 2 580 000 kronor."

"Avgångsvederlaget ligger ovanför de sex månadslöner - i det här fallet totalt 645 000 kronor - som Försäkringskassan måste betala ut vid uppsägning, enligt chefsavtalet."

 "Expressens granskning visar att även en rad andra chefer övertalats att sluta mot avgångsvederlag sedan Dan Eliasson eller hans medarbetare uttryckt missnöje. Här är några:
Före detta kommunikationsdirektören Inger Dunér, 64, köptes ut 2012 och ersattes av Jonas Lindgren.
Generaldirektörens strategiske rådgivare Gunnar Johansson, 65, fick lämna sin tjänst i fjol.
Statistikchefen Christian Elvhage, 63, försvann från myndigheten i somras.
Verksamhetschefen Jan Almqvist, 64, begärde uppsägning i vintras.
Totalt kostade detta Försäkringskassan 2 941 200 kronor enbart i avgångsvederlag. Till detta kommer sex arbetsfria månadslöner i vart och ett av fallen.
Försäkringskassans"

http://www.expressen.se/nyheter/de-kops-ut-av-f-kassan/