söndag 6 april 2014

Klimatforskaren avfärdar skräckscenario

"En av Sveriges kanske mest meriterade klimatforskare är Lennart Bengtsson."
 Att jordens klimat långsamt blir varmare är ett faktum, liksom den likaledes långsamma havsstigningen på cirka 3 millimeter per år. Sedan slutet på 1800-talet har jordens temperatur dock bara ökat med omkring 0,8 grader, trots en markant ökning av växthusgaserna. Temperaturökningen har skett i en oregelbunden takt med bland annat en period av obetydlig uppvärmning under de senaste 16 åren. Under denna tid har heller ingen uppvärmning av havsytan skett”, säger han."

”De extrema väderhändelser som nästan dagligen rapporteras i media har heller inte blivit värre, vilket övertygande kan visas genom statistik över tropiska och utomtropiska stormar, tornados och diverse lokala översvämningskatastrofer.”

”De extrema väderhändelserna är i och för sig högst allvarliga med ökande skadeverkningar och kostnader. Dessa beror emellertid inte på att vädret blivit värre, utan på en mer utsatt befolkning och en mer omfattande infrastruktur”, säger Lennart Bengtsson.

”Det föreligger enligt min uppfattning en obehaglig tendens, inte minst hos media men även av vissa företrädare inom IPCC, vilket vi sett efter den senaste rapporten, att överdriva väderfenomenen och skapa en atmosfär av upphetsning hos allmänheten i syfte att få stöd för drastiska åtgärder för att minska växthusgasutsläppen.”

" I fråga om energiförsörjningen är det viktigt att satsa också på kärnkraft och ett mer effektivt utnyttjande av fossil energi, som säkert inte kan undvaras under detta sekel. Förnybar energi kommer att bidra, men sannolikt inte i så stor omfattning som många förställer sig.”

”Energi kan inte undvaras, och vi bör inse att utan fossil energi till rimlig kostnad under de senaste 150 åren hade vi i dag sannolikt haft ett primitivt samhälle, sannolikt i sönderfall eller i bästa fall ett slags totalitärt medeltidsamhälle."

”Vad vi behöver är fler ingenjörer och färre miljöaktivister. Man borde snarast satsa på utbyggd kärnkraft samt att så snabbt som möjligt ersätta kol med gas. "

http://www.di.se/artiklar/2014/4/4/klimatforskaren-avfardar-skrackscenario/