onsdag 30 april 2014

Socialdemokrater har svårt att skilja på lag och moral.

Jerri Bergström (s) har som typiskt är för S-politiker svårt med lagar och moral. Moral är enligt honom "MORAL ÄR LÄRAN OM HUR MAN TILLÄMPAR LAGEN!"

http://sossejerka.blogspot.se/2014/04/moderater-saknar-moral-enligt-dem-sjalva.html
Han skriver till exempel " Lagen ska tolkas och tillämpas utifrån vad som anses vara "rätt och fel" i det allmänna rättsmedvetandet. Jämför med skattesmitare som utnyttjar kryphål för att undgå skatt. Moralen säger att det är fel och det var aldrig lagstiftarens avsikt eller mening att man skulle kunna undgå skatt."

Vems moral ? Din personliga uppsättning av moraliska principer ?

Moral är för övrigt inget absolut, vi delar (oftast) vissa moraliska grundföreställningar men de skiljer som sagt från person till person och mellan t.ex olika kulturer.

Det som är rätt/fel är inget absolut. Däremot har vi slagit fast i vissa lagar att man till exempel inte tillåter månggiften, något som strider mot vissa religiösa gruppers moraliska inställning.

En "skattesmitare" är inte en lagbrytare om denne följer de lagar och regler som finns.Dennes skatteplanering kanske Jerri med din moral finner anstötlig men det tycker alltså inte andra.

Skatteplanering är en laglig aktivitet, skattesmitning antyder olaglig aktivitet. Hans språkbruk avslöjar hur han blandar ihop lagar med sin egen moral.

Detta att Jerri blandar ihop sin personliga moraluppfattning med de lagar vi andra ska följa. det är en minst sagt farlig inställning..

Han antyder att människor som följer lagar ändå är brottslingar om de gör något i strid med hans personliga moraluppfattning. Denna syn hör inte hemma i ett modernt demokratiskt samhälle.

Hans påstående att moderater då inte har moral enligt hans egen tolkning tyder på att han har en stor brist på respekt för andra vars politska åsikter skiljer sig från din egen, det kan man se även i andra texter han skriver. Detta är en åkomma som politiker ofta dras med.

ALLA människor har moral, däremot delar de inte i alla aspekter Jerri's moral.

Att ha fel om grundläggande begrepp (han har givetvis rätt att tro och tycka vad han vill), det är helt enkelt att ha fel.Om Jerri anser att 1+1 blir 23 så kan och får han tro det men det blir inte mer rätt för det.

När han som politiker försöker anamma en felaktig tro och applicera den på andra, det är då det blir farligt.