torsdag 11 september 2014

Granskning av uppdrag granskning ...

Ännu ett ytligt intetsägande journalistiskt dopp ner i sumpen ...

Uppdrag granskning tar upp begreppet jämviktsarbetslöshet, dvs att det finns en stark koppling mellan inflation och arbetslöshet (låg arbetslöshet ger hög inflation).

Man ondgör sig över att vi de senaste decennierna (oavsett regeringsfärg) har haft en mycket hög jämviktsarbetslöshet runt 6-7%. Visst är det för högt !

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19509088.ab

Nåväl, förvisso finns det en koppling mellan inflation/arbetslöshet, däremot är nivån på jämviktsarbetslösheten inte av "gud" bestämd.

Sverige har en relativt sett låg arbetslöshet jämfört med de flesta jämförbara länderna. Att den ligger på ungefär samma nivå nu under historiens kanske värsta globala ekonomiska kris som den gjorde under förra S-regeringens dagar med god global ekonomi borde stämma till eftertanke. Varför var den förra S-regeringen så mycket sämre på att sköta Sveriges ekonomi ?

Samma socialdemokrater är ju numera kända som lönesänkarna, under alliansen har istället de som arbetar fått en bra löneutveckling, extremt låg inflation (för låg egentligen pga den oberoende riksbankens felaktiga agerande) samt en extrem förbättring i form av skattesänkningar på arbete.

Varför har vi inte en lägre jämviktsarbetslöshet då (något som det ytliga reportaget undviker att ta upp) ?
  1. Vi har en hög sysselsättningsgrad jämfört med andra länder, dvs en ovanligt stor andel av den vuxna befolkningen är i arbete/arbetssökande
  2. Vi har internationellt sett extremt hög arbetslöshetsinvandring. En allt större andel av de arbetslösa är nya svenskar.
  3. Vi genomgår nya etapper i en stor automatiseringsprocess där fler yrkesgrupper ersätts med automatiserade tjänster.
Vidare bör man givetvis inte inkludera studerande i statuistiken som arbetslösa, de är studenter.
Vi kommer aldrig att ha 0% arbetslöshet, det vore oerhört dåligt för den svenska ekonomin, däremot är det fullt rimligt att komma ner till 2-3% .  Vi måste sluta att ta in så stor arbetslöshetsinvandring, vi har varken bostäder, arbete eller meningsfull framtid att erbjuda dem.

PS - I programmet medverkar "politiskt oberoende" TCO-ekonom... likaså representant för "Lunds Kritiska Ekonomer" som djupdyker i Marx och Pikettys läror. Hade de något att säga ? Nej.

https://www.facebook.com/KritiskaEkonomer