söndag 7 september 2014

Blockpolitik

Stig-Björn Ljunggren ondgör sig över blockpolitiken.

http://www.ljunggren.com/?p=1406

Min kommentar :

Vi som levt i enparti(s)taten när det begav sig vet hur det känns att se ca 50% av väljarkåren bli överkörda årtionde efter årtionde. Då, när socialdemokraterna låg i intervallet 40-50% kunde de som minoritetsregering styra i ensamt majestät med passivt stöd av kommunisterna.

Nu, i takt med socialdemokraternas kollaps så höjs givetvis ropen efter en ny strategi för att få sitta kvar vid maktens köttgrytor.


 För att slippa att någonsin mer hamna i en slags enpartistat där ett parti kunde regera årtionde efter årtionde bör man

* Avskaffa 4-procentspärren

* Ge blankröster tomma stolar i riksdagen

* Införa en 30% spärr, dvs att ett parti aldrig kan tillgodogöra sig mer än 30%. Allt över 30% fördelas proportionellt ut till andra valda partier. Detta framtvingar koalitioner mellan större grupperingar av väljarbasen.