söndag 5 april 2015

Småplock

Höjning av underhållsbidraget - Bra, det var dags.

Höjning av ersättning arbetslöshet - Bra med en tydlig trappstegsmodell, 100 dgr hög ersättning sedan avtrappning. Däremot bör avgiften till systemet för en arbetstagare inte vara högre än den motsvarar taket i ersättningen. Dvs ingen avgift på bruttolön överstigande ca 25000:- . Det ska vara försäkring, inte fördelande bidragssystem, eller ? Vidare bör det ske en högre avtrappning längre fram.
http://www.di.se/artiklar/2015/4/4/svt-taket-i-a-kassan-hojs/

LO-basen vill se låga löneökningar - Dåligt. Vem fan vill ha denne som sin fackbas ? Vi har låg inflation, nollränta. LO-basen borde kanske halvera sin egen feta lön från LO istället... vem arbetar Karl-Petter Thorwaldsson för egentligen ? Inte sina medlemmar utan för "partiet".
http://www.di.se/artiklar/2015/4/2/lo-basen-skadligt-om-lonerna-okar-sa-snabbt/

Kaplan's planer på att bygga modulhus som tydligen ska ge en hyreskostnad på ca 20000/månad för nyanlända !  Helt vansinnigt. Det svenska välfärdssystemet fortsätter att raseras.