fredag 17 april 2015

Socialistens fula kärna

Socialisten/socialdemokraten Anders Forss bloggar dagligen och uppvisar typexempel på en socialists  förvirrade tankesystem.

Idag skriver han och försvarar att en kommun bedriver verksamheter som konkurrerar med privata företag. Att dessa verksamheter bedrivs i kommunala bolag stöttade av skattemedel och kan få bidrag från andra kommunala bolag vid behov tycker han är helt i sin ordning.

Han fortsätter med att påstå att kommunerna "sysselsätter en stor skara medarbetare som av olika anledningar inte passar in i det privata näringslivet. Konkurrensutsätts och upphandlas dessa verksamheter blir dessa medarbetare arbetslösa och över tid socialbidragsberoende."

http://blogg.vk.se/andersforss/2015/04/17/alliansens-foretradare-ar-daliga-pa-matematik/

Då vet vi vad Anders Forss anser om kommunalt anställda, de är alltså ett B-lag med för privata företag oanställbara individer som vi då låter arbeta i den skyddade verkstad som en kommuns bolag och förvaltningar utgör. Detta är alltså socialisten Forss människosyn !

Mina övriga  kommentarer till Forss :
Med ditt märkliga resonemang skulle det alltså vara bäst att låta ALL verksamhet i Sverige bedrivas av samhället och låta förlustverksamheter täckas upp av de som då genererar vinst.
Ett totalt avskaffande av privat ägande och privat företagande är uppenbarligen enligt dig det optimala. Du förutsätter att all verksamhet alltid bedrivs effektivast inom offentligt utförande.

Kan man bli mer socialist än vad du är ?
Du skrev tidigare bland annat att om en verksamhet någonsin utförts av det offentliga så skall den alltid så förbli. Verksamhet kan enligt dig bara övergå till statlig/kommunalt utförande, aldrig åt andra hållet.

Dina blogginlägg indikerar att det inte bara är matematik som är din svaga sida. Den samhällsmodell du förespråkar leder till diktatur och sämre välfärd.