fredag 24 april 2015

Slöseri med skattemedel

"det satsas på alldeles för många olönsamma infrastrukturprojekt i Sverige överlag"

http://www.di.se/artiklar/2015/4/23/professorns-rad-strunta-i-prestigeprojekten/