fredag 24 april 2015

Sanningen om arbetslösheten

"Ska arbetslösheten sjunka ytterligare är det utrikes födda som måste få jobb. Bland inrikes födda råder i princip full sysselsättning. Det skriver Nordea i ett marknadsbrev."

"Enligt Nordea råder i det närmaste full sysselsättning bland inrikes födda. Arbestlösheten i den gruppen var 5,7 procent under årets första kvartal, att jämföra med 5,2 procent 2007.Andelen långtidsarbetslösa var bara 1,4 procent. Sett till sysselsättningsgraden, det vill andelen sysselsatta i relation till befolkningen, är läget än starkare."

”Sedan 2008 förklaras i stort sett hela ökningen av antalet sysselsatta i Sverige av utrikes födda”, skriver Nordea. Trots det är arbetslösheten bland utrikes födda fortsatt hög: omkring 16 procent."

”Långtidsarbetslösheten bland utrikes födda uppgick till 5,9 procent år 2014. Vill man få ned arbetslösheten ytterligare är det sannolikt denna grupp man framför allt ska inrikta sig på”, skriver Nordea."

http://www.di.se/artiklar/2015/4/24/nordea-har-ar-det-full-sysselsattning/

Uppdatering :
En rapport visar att hälften av de nyanlända invandrarna har högst grundskoleexamen...
Nu, ca 227 000 kortutbildade arbetslösa utlandsfödda, detta är massarbetslöshetens kärna, och nu fortsätter vi att fylla på varje år med ca 50 000 till extremt lågutbildade.

Detta är välfärdsstatens kollaps.