fredag 3 april 2015

Om religion

Socialisten/socialdemokraten Anders Forss skriver om religion idag.
Han försöker i sitt resonemang ta bort religionens roll i konflikter, krig och terror.

blogg.vk.se/andersforss/2015/04/04/989/

Min kommentar :

Du har fel om religion.

Religionernas grundläggande komponent baseras på just makt. Makt över människan via proxies i form av prästerskap. Makt att styra människans vardag, att styra detaljer som människans sexliv, att tvinga människan att tänka,vara och bete sig på ett visst sätt.

Religion är egoism, man besitter den enda rätta "sanningen" och ska tvinga på andra den. De som inte delar samma tro är värdelösa och inte människor.

Religion är imperialism i dess rena form.

Visst är egoism och girighet grundläggande medfödda delar av det som är mänskligt, religionerna är en produkt av detta skapad av människan.

Religionerna ger det perfekta verktyget för att skapa konflikter, att sätta sig upp emot sin "guds" budskap låter sig inte göras, därför är och förblir religionerna det bästa verktyget att skapa världens konflikter